Modul:Infookvir tracking

Dokumentacija modula[vidi] [uredi] [povijest] [osvježi]

Modul služi za praćenje potpunosti predložaka (obično infookvira). Način korištenja (umjesto param1, param2 i param3 navedite parametre koje želite pratiti odvojene znakom | ): {{#invoke:Infookvir tracking|tracking|okvir={{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|1}}|param1|param2|param3}}

Parametar |smjer= (prihvaća vrijednosti nema, ima ili oba) može se koristiti za kategorizaciju parametara kojih ima, nema ili oba. Zadana vrijednost je "nema".

Ako parametar ima sinonime (primjerice ako predložak prihvaća |koordinate= ili |coord=), u modulu je potrebno navesti koordinate@coord. Modul će provjeriti postoji li bilo koja navedena vrijednost, a kategorija će nositi ime po prvoj vrijednosti.

Primjer Uredi

Infookvir otok ima sljedeći kod:
{{#invoke:Infookvir tracking|tracking|okvir=Infookvir otok|koordinate|država|površina}}

U člancima na kojima se koristi infookvir otok a parametar "država" nije naveden, modul će automatski dodati Kategorija:Stranice koje koriste infookvir otok bez parametra država. Jednake će kategorije biti dodane za sve praćene parametre ako isti nisu navedeni.

Na dokumentacijskoj podstranici uputno je dodati automatski popis kategorija:

== Kategorije za praćenje ==
{{Posebno:Prefiks_indeks/Kategorija:Stranice koje koriste {{subst:lc:{{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|1}}}}}}


local p = {}

local function isblank(val) return (val == nil) or val:match('^[%s]*$') end

local function nema(args, extArgs, maincats)
  for k, v in pairs(args) do
    if k ~= "okvir" and k ~= "smjer" then
      local sinonimi = mw.text.split(v, "@", true)
      local sinonimiSize = 0
      local countNema = 0
      for tk, tv in pairs(sinonimi) do
        sinonimiSize = sinonimiSize + 1
        if (isblank(extArgs[tv])) then 
        	countNema = countNema + 1 
        end
      end
      if sinonimiSize == countNema then
        maincats = maincats .. '[[Kategorija:Stranice koje koriste ' ..
                args['okvir']:lower() .. ' bez parametra ' ..
                sinonimi[1] .. ']]'
      end
    end
  end
  return maincats
end

local function ima(args, extArgs, maincats)
  for k, v in pairs(args) do
    if k ~= "okvir" and k ~= "smjer" then
      local sinonimi = mw.text.split(v, "@", true)
      for tk, tv in pairs(sinonimi) do
        if (not isblank(extArgs[tv])) then
          maincats =
            maincats .. '[[Kategorija:Stranice koje koriste ' ..
              args['okvir']:lower() .. ' s parametrom ' ..
              sinonimi[1] .. ']]'
        end
      end
    end
  end
  return maincats
end

function p.tracking(frame)

  local cats = ''
  local maincats = ''
  local extArgs = frame:getParent().args
  local args = frame.args
  local warnmsg = {}

  -- smjer: ima, nema ili oba
  if args["smjer"] == "nema" or isblank(args["smjer"]) then
    maincats = nema(args, extArgs, maincats)
  else
    if args["smjer"] == "ima" then
      maincats = ima(args, extArgs, maincats)
    else
      if args["smjer"] == "oba" then
        maincats = ima(args, extArgs, maincats)
        maincats = nema(args, extArgs, maincats)
      end
    end
  end

  if #warnmsg > 0 then
    cats = require('Module:If preview')._warning({
      table.concat(warnmsg, '<br>') .. '<br>(' .. args['okvir']:lower() ..
        ').'
    }) .. cats
  end

  if maincats ~= '' and mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
    cats = cats .. maincats
  end

  return cats
end

return p