Morfologija kajkavskog narječja

Morfološke jezične posebnosti kajkavskoga narječja hrvatskoga jezika možemo podijeliti na posebnosti vezane za pojedine deklinacijske obrasce: ČŠ (za neživo): N jd. muškoga roda = A jd. muškoga roda (za živo): A jd. muškoga roda = G jd. muškoga roda BITNO! K (za živo i neživo): A jd. muškoga roda = G jd. muškoga roda (npr. pojti za muž)

Ovaj je članak dio niza o
kajkavskom narječju hrvatskoga jezika

Osobine

Dijalekti[1]

Književnost

Ostale morfološke posebnosti uredi

 • generalno gubljenje vokativa;
 • nema aorista ni imperfekta;
 • uz brojeve od 2 do 4 koriste oblike za množinu: dva stoli, tri stoli;

sinkretizam u D, L i I mn.

Tvorba komparativa uredi

 • pitanje elementa /š/ u tvorbi komparativa;
 • u kajkavskom narječju svaki komparativ ima u sebi /š/: dalši, dugši, širši;

Može se pojaviti i oblik s /-ejši/ (/-eši/): bogatejši/bogateši, debelejši/debeleši;

Tvorba futura uredi

 • futur 1. se u ishodišnom jeziku tvorio od infinitiva kojemu se dodavao prezent jednoga od pomoćnih glagola (byti, hotĕti, načęty, imĕti): npr. imamƒ hvaliti;
 • futur 2. se tvorio od participa kojemu se dodavao trenutni prezent pomoćnoga glagola byti: npr. bǫdǫ hvalilƒ;
 • u kajkavskom narječju futur 1. i 2. iskazuju se jednim složenim oblikom po paradigmi futura 2. (buju, bodo, bojo došli) ili prostim oblikom (zutra dojdeju/dojdo);

N jd. srednjega roda

 • sve imenice srednjega roda u kajkavskom narječju imaju dočetak /e/: čele, rebre, sele;

(pojava se širi i na pridjeve: male sele te na priloge: pomale, potihe)

Razlikovanje infinitiva i supina uredi

 • u ishodišnom jeziku razlikovanje infinitiva i supina;
 • morfološko i funkcionalno razlikovanje:
 • morfološko: infinitiv: nastavak -ti; supin: nastavak -tƒ;

funkcionalno: supin se dodavao samo glagolima sa semantikom kretanja;

 • danas u štokavskom i čakavskom narječju supin se prestao upotrebljavati (infinitiv ostaje bez opozicije);
 • česte apokope;
 • u kajkavskom narječju sačuvana je razlika između infinitiva i supina (morfološka i funkcionalna):

nemrem spati // dem spat

 1. Iva Lukežić: Zajednička povijest hrvatskih narječja 1. Fonologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet u Rijeci, Katedra čakavskoga sabora Grobnišćine, Zagreb - Rijeka - Čavle, 2012.

Vanjske poveznice uredi

Nedovršeni članak Morfologija kajkavskog narječja koji govori o jeziku treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.