Mrtvi teret oporezivanja

Mrtvi teret oporezivanja predstavlja smanjenje ukupnog viška (proizvođačevog i potrošačevog) na tržištu nakon uvođenja poreza. Dakle, i proizvođači i potrošači se moraju odreći jednog dijela svog viška da bi država mogla uzeti za svoje potrebe. Problem je u tome što proizvođači i potrošači uvođenjem poreza gube više nego što država dobiva. Cijeli proces kako dolazi do mrtvog tereta oporezivanja je najlakše prikazati kroz tri grafa :


Legenda :

Supply - ponuda
Demand - potražnja
P - cijena
Q - količina
Produces Surplus - proizvođačev višak
Consumer Surplus - potrošačev višak
Tax Revenue - prihod od poreza


Graf 1. : Situacija prije uvođenja poreza
Neki proizvod se nudi na tržištu koji određuje njegovu cijenu i količinu kroz mehanizam ponude i potražnje. Proizvođač i potrošač ostvaruje višak (žuto i zeleno obojene površine).
Graf 2. : Situacija nakon uvođenja poreza
Uvođenjem poreza dobivamo novu krivulju ponude koje predstavlja ponudu uvećan za iznos poreza. Povećava se cijena (P) i smanjuje potrošnja (Q). Smeđe obojena površina postaje prihod države, dok se potrošačev i proizvođačev višak smanjio.
Graf 3. : Prikaz mrtvog tereta oporezivanja
Iako je država uzela dio potrošačevog i proizvođačevog viška, postoji i dio koji je zapravo nije ničiji i predstavlja mrtvi teret oporezivanja. Taj iznos je prikazan kao narančasto obojena površina. Potrošački i proizvođački višak se više smanjio nego što je poraslo blagostanje države radi uvođenja poreza.

Formula za izračunavanje uredi

 

  = mrtvi teret oporezivanja

E = elastičnost potražnje

P = početna cijena

Q = početna količina

u = porezna stopa