Mrtvica (Kupreško polje)

Mrtvica je rijeka ponornica u Bosni i Hercegovini.

Mrtvica
rijeka
Položaj
Države Bosna i Hercegovina
Fizikalne osobine
Plovna od – donije plovna
Tok rijeke
Ušćeuvire pod Kurljanjem, odnosno pod Jarmom

Rijeka Mrtvica se nalazi na Kupreškom polju. Rijeka tvori Mrtvičku kotlinu. Pritoke Mrtvice su potoci Smrdelj, Karićevac i Jazmak. Teče prema zapadu i sjeverozapadu i uvire pod Kurljanjem, odnosno pod Jarmom. Rijeka Mrtvica je poseban revir za ribolovce.[1]

Izvori

uredi