NILI (logički sklop)

Logički sklop NILI (engl.: NOR gate, skraćeno od NOT OR) obavlja logičku operaciju NILI (Piercova funkcija). Sklop može imati 2 ili više ulaza. Na izlazu daje stanje 1 samo ako su svi ulazi u stanju 0. Ako je na bilo kojem ulazu sklopa logičko stanje 1, tada je na izlazu stanje 0.

SimboliUredi

     
simbol prema američkim standardima simbol IEC simbol DIN

Algebarski izrazUredi

Logički sklop NILI s ulazima A i B te izlazom Q daje sljedeći algebarski izraz:  .

Tablica stanjaUredi

ULAZ IZLAZ
A B Q
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0