NI (logički sklop)

Disambig.svg »NI« preusmjerava ovamo. Za kemijski element, pogledajte nikal. Za druga značenja, pogledajte Ni.

Logički sklop NI (engl.: NAND gate, skraćeno od NOT AND) obavlja logičku operaciju NI (naziva se još i Shaefferova funkcija). Sklop može imati 2 ili više ulaza. Na izlazu daje stanje 1 ako je na bilo kojem ulazu stanje 0. Kada je na svim ulazima stanje 1, tada je na izlazu stanje 0.

SimboliUredi

     
simbol prema američkim standardima simbol IEC simbol DIN

Algebarski izrazUredi

Logički sklop NI s ulazima A i B te izlazom Q daje sljedeći algebarski izraz:  .

Tablica stanjaUredi

ULAZ IZLAZ
A B Q
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0