Na'vi (jezik)

Na'vi jest umjetni jezik naroda Na'vi iz filma Jamesa Camerona Avatar iz 2009. godine. Stvorio ga je jezikoslovac Paul Frommer, američki doktor jezikoslovlja.

AbecedaUredi

SamoglasniciUredi

SuglasniciUredi

Na'vi ima sedam samoglasnika koji se nalaze na prijelazu slogova i mogu samostalno činiti slogove. Postoji 20 suglasnika: f, h, k, kx, l, m, n, ng, p, px, r, s, t, ts, tx, v, w, y, z, ‘.

Svi se suglasnici izgovaraju kao u engleskom, osim sljedećih iznimaka:

Samoglasnik Kao u riječima
a mačka, pas
ä æ (zvuk koji proizvodimo kad nešto ne znamo)
e nego, nekad
i "obično i" - biti, znati
ì "kratko i" - engl. sip, wind
o "ou" - poučak, doušnik
u uvijek, ulog
aw "au" - faun, laufer
ay "aj" - bajadera, kajanje
ew "eu" - euro, europa
ey "ej" - hej, blejati
ll "blago l" - Lola
rr "rrr"
Suglasnik Kao u riječima
kx, px, tx držite dah dok izgovarate k, p, ili t
ng singl
r engl. tt u "little", t u "water", dd u "cuddle"
ts tsunami, zz u "pizza"
' pauza u "uh-oh"

LenicijaUredi

Lenicija je promjena jednog suglasnika u drugi zbog lakšeg izgovora. Događa se kad se imenica iz jednine stavlja u množinu ili nekih drugih promjena.

Slovo Prelazi u
kx, px, tx k, p, t
p f
t, ts h
k h
' nestaje

NapomeneUredi

Slova f, h, ts, s, v, z mogu biti samo na početku sloga.

Jedino se samoglasnici te suglasnici f, ts, s mogu pojaviti uz drugi suglasnik.

Jedino px, tx, kx, p, t, k, ‘, m, n, ng, r, l mogu biti na kraju suglasnika.

ImeniceUredi

RodoviUredi

Imenice imaju dva roda: muški i ženski, koji se razlikuju prema sufiksu -an ili -e.

Primjer: tsmuk (rod) postaje tsmukan (brat) ili tsmuke (sestra).

Položaj naglaska u rijetkim slučajevima može mijenjati značenje riječi, npr. tute - osoba, tute - žensko, tutan - muško

Naglasak ostaje na istom mjestu, neovisno o prefiksima ili sufiksima.

MnožineUredi

Na'vi ima tri oblika množine:

Riječ Prefiks Množina Značenje
nari (oko) me+ menari dva oka
kelku (dom) pxe+ pxehelku tri doma
tokx (tijelo) ay+ aysokx tijela (četiri ili više)

NapomeneUredi

Svi množinski prefiksi uzrokuju leniciju, pa je pored njih znak +. Ukoliko to nije slučaj, bit će znak -.

Kad se imenica pretvara u množinski oblik prefiksom ay, pa se lenicija provodi, prefiks se može odbaciti: pizayu (predak) -> ayfizaju -> fizayu (pretci).

Ukoliko množina imenice ima dva ista suglasnika, jedan se odbacuje:
'eylan (prijatelj) -> meeylan -> meylan (dva prijatelja)
'ekong (bat) -> pxe'ekong -> pxeekong ->pxekong

'u (stvar) i prefiks ay+ nema kratku množinu, nego uvijek glasi ayu.

Riječi koje počinju sa 'rr ili 'll nikad ne provode leniciju i nemaju kratku množinu.

Stvaranje imenicaUredi

Iz glagola se može stvoriti imenica dodavanjem prefiksa ti-: kawng (loš, zao) -> tikawng (zlo) rey (živjeti) ->tirey (život)

Glagolska imenicaUredi

Kako bi se od glagola stvorila glagolska imenica, dodaje se prefiks ti- i infiks -us-. rol (pjevati) -> tirusol (pjevanje)

NapomeneUredi

S glagolima na si, jednostavno maknite si kako biste stvorili glagolsku imenicu.

Sufiksi -yu i -tuUredi

Sufiks -yu dodaje se glagolu, i stvara imenicu koja označava osobu koja vrši radnju:
taron (loviti) -> taronyu (lovac, doslovno onaj koji lovi)
täftxu (plesti) -> täftxuyu (onaj koji plete)

Sufiks -tu dodaje se imenici, i daje imenicu i označava osobu koja radi/čini imenicu, slično sufiksu -yu za glagole:
reltseo (vizualna umjetnost) -> reltseotu (slikar)
hapxi (dio) -> hapxitu (član)

ZamjeniceUredi

OsnoveUredi

Ja, ti, on/ona su oe, nga, po. Ukoliko se želi istaknuti broj ili rod, koriste se pravila navedena iznad. Prema tome, mi, vi, oni su ayoe, aynga, aypo.

Isključivanje i uključivanjeUredi

Svi oblici zamjenica dosad su isključivali osobu kojoj se govori. Npr. ayoe znači "mi ali ne ti". Kako bi se napravio uključni oblik, na isključni se nadoda sufiks -ng. Npr. oeng znači "ja i ti". meoeng znači "nas dvoje i ti", pxeoeng znači "nas troje i ti", dok ayoeng znači "mi i ti."

Kako bi sve olakšali, sastavit ćemo tablicu:

Lice Jednina Dvojnost Trojnost Množina
1. isključivo oe moe pxoe ayoe
1. uključivo oeng pxoeng ayoeng (također awnga)
2. lice nga menga pxenga aynga
3. lice po mefo pxefo ayfo / fo

Kako bi stvorili neodređene zamjenice, dodajemo sufiks -o:
tute (osoba) -> tuteo (netko)
tseng (mjesto) -> tsengo (negdje)

Fko u općenitom smislu znači "onaj koji, taj": Onaj koji želi preživjeti, (taj) mora raditi.

Postoji još jedna zamjenica: to/ono: tsa'u ili tsaw. Oba se oblika mogu po želji zamjenjivati, s time da ukoliko se dodaje bilo koji sufiks na tsaw, slovo w se gubi.

Vanjske povezniceUredi

Vidi jošUredi


  Nedovršeni članak Na'vi (jezik) koji govori o jeziku treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.