Nacrt:Javni sektor

Javni sektor je dio nacionalnog gospodarstva koji u najširem smislu obuhvaća sve razine državne vlasti, sustav socijalnog, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te javna poduzeća.

Javni sektor dijeli se na:

  • opću državu, koju čine
    • središnja država - vlada sa 16 ministarstava
    • regionalna država - županije (20+Grad Zagreb)
    • lokalna država - 429 općina i 126 gradova
  • javna nefinancijska društva
  • javna financijska društva