Naredba

Naredba u računalnoj znanosti je najmanji skup radnje koji se odvija na računalnom sistemu, i u nekom programskom jeziku.