Narodno gospodarstvo

Narodno gospodarstvo označava ukupnost međusobno povezanih i ovisnih poslovnih subjekata (domaćinstva, tvrtki i država) na jednom prostoru, uglavnom u državi ili u savezu država.

Narodno gospodarstvo služi ekonomistima kao model za izgradnju pojednostavljene građe većinom u obliku matematičkih modela.

Podjela na sektore

uredi

Narodno gospodarstvo podijeljeno je u pet sektora: