Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika

Nepostojani a glasovna je promjena gdje se samoglasnik a u nekim riječima i oblicima riječi gubi, a opet se u drugim oblicima istih riječi pojavljuje.


Primjeri nepostojanog a

uredi


Nepostojano a najčešće se javlja u ovim primjerima:


borac – borci, momak – momci


  • genitiv jednine nekih imenica muškog roda
nominativ: borac – genitiv: borca – genitiv množine: boraca;
nominativ momak – genitiv: momka – genitiv množine: momaka


  • genitiv množine nekih imenica ženskog roda
nominativ množine: daske – genitiv množine: dasaka, sestre – sestara, bačve – bačava


neodređen: dobar – određen dobri, mrtavmrtvi, sitansitni


sav (sva, sve), ikakav, nikakav, takav, kakav


nominativ jednine: vijak – dativ i instrumental množine: vijcima


  • instrumental nekih imenica muškog roda:
nominativ: doručak – instrumental: doručkom

Odstupanja

uredi

Ova se glasovna promjena ne događa u stranim riječima koje su prihvaćene u hrvatskom jeziku:

manijak – manijaci