Nepostojano a

Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika

Nepostojani a glasovna je promjena gdje se samoglasnik a u nekim riječima i oblicima riječi gubi, a opet se u drugim oblicima istih riječi pojavljuje.


Primjeri nepostojanog aUredi


Nepostojano a najčešće se javlja u ovim primjerima:


borac - borci, momak - momci


  • genitiv jednine nekih imenica muškog roda
nominativ: borac - genitiv: borca - genitiv množine: boraca;
nominativ momak - genitiv: momka - genitiv množine: momaka


  • genitiv množine nekih imenica ženskog roda
nominativ množine: daske - genitiv množine: dasaka, sestre - sestara, bačve - bačava


neodređen: dobar - određen dobri, mrtav - mrtvi, sitan - sitni


sav (sva, sve), ikakav, nikakav, takav, kakav


nominativ jednine: vijak - dativ i instrumental množine: vijcima


  • instrumental nekih imenica muškog roda:
nominativ: doručak - instrumental: doručkom

OdstupanjaUredi

Ova se glasovna promjena ne događa u stranim riječima koje su prihvaćene u hrvatskom jeziku:

manijak - manijaci