Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika

Nepostojano e glasovna je promjena koja je karakteristična za kajkavsko narječje. Neka kajkavska imena i toponimi imaju samoglasnik e koji se javlja u nekim oblicima riječi, a u nekim ne.

Primjeri nepostojanog e uredi

Nepostojano e javlja se u sljedećim primjerima:

Čakovec – Čakovca – Čakovcu; Kumrovec – Kumrovca – Kumrovcu...
Tuhelj – Tuhlja; Ivanec – Ivanca, Vrbovec – Vrbovca, Markuševec – Markuševca
Gubec – Gupca, Vrabec – Vrapca, Sremec – Sremca
čakovečki, ivanečki, vrbovečki, markuševečki

Odstupanja uredi

U nekim se kajkavskim imenima ne provodi nepostojano e, najčešće zbog ustaljenosti u hrvatskoj jezičnoj praksi:[2]

Maček – Mačeka, Slaviček – Slavičeka, Zebec – Zebeca, Dragec – Drageca

Izvori uredi

  1. Stjepko Težak, Stjepan Babić; Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1994., ISBN 953-0-40008-X, str. 55
  2. Dragutin Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997., ISBN 953-1-76057-8, str. 14