Nezakonite mjerne jedinice

Nezakonite mjerne jedinice u Republici Hrvatskoj su između ostalog (od 1981.g):

  • za duljinu: mikron (µ), Ångstrom (Å)
  • za obujam: prostorni metar (prm), registarska tona (rt)
  • za masu: kvintal (q), metrička centa (q), vagon
  • za silu: din (dyn), pond (p), kilopond (kp)
  • za tlak: tehnička atmosfera (at), standardna atmosfera (atm), milimetar vodenog stupca (mmH2O)
  • za energiju, rad i toplinu: erg (erg), kilopondmetar (kpm), kalorija (cal), kilokalorija (kcal)
  • za snagu: konjska snaga (KS)
  • za radioaktivnost: kiri (Ci)
  • za apsorbiranu dozu: rad (rd)
  • za ekvivalentnu dozu: rem (rem)