Nikola Bizanti

Nikola Bizanti (18. st.), hrvatski pravnik iz Crne Gore.[1]

Iz obitelji Bizanti, plemićke obitelji Hrvata[2] iz Kotora.

U rukopisu je ostavio danas samo po naslovu poznat spis u više svezaka Repertorio di tutti gli atti del Foro di Cattaro, odn. Regesta omnium actum Fori Cathari. Sudeći po sadržaju, Bizanti je valjda bio pravnik. Između niza istoimenjaka, koji se javljaju u kotorskim dokumentima u 18. st. mogao bi biti istovjetan s onim odvjetnikom u parnici iz 1782., ili s jednim od trojice navedenih u popisu gradskih obitelji (notarski spisi iz 1782.).[1]

LIT.: Franjo Marija Appendini: Memorie spettanti ad alcuni uomini illustri di Cattaro. Dubrovnik 1811, 17. — Giuseppe Valentinelli: Specimen bibliographicum de Dalmatia et Agro Labeatium. Venetiis 1842, 27. — Miloš I. Milošević: Prilozi za istoriju zanata u Kotoru. Istoriski zapisi, 9(1956) XII/1–2, str. 91, 92. — Risto Kovijanić: Izumiranje kotorske vlastele. Ibid., str. 331.[1]

IzvoriUredi


  Napomena: Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežne stranice Hrvatskog biografskog leksikona LZMK
http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2022
koji je klauzulom na stranici http://hbl.lzmk.hr/
označen slobodnom licencijom CC BY-SA 3.0

Dopusnica nije važeća!
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.


  1. a b c Hrvatski biografski leksikon Miljenko Foretić: Bizanti, Nikola, LZMK, Zagreb, 1983. (pristupljeno 3. rujna 2016.)
  2. Stara bokeljska književnost. Stari pisci hrvatski iz Kotora, Perasta, Dobrote, Prčanja i Budve / S. Prosperov Novak, Matica hrvatska, Zagreb, 1996.