Oksidacija (vinarstvo)

Oksidacija je česta pogreška koja se proizvođačima vina događa u procesu vinifikacije. Događa se kad je temperatura vrenja visoka, ako mošt nije dostatno sumporen te kad s e mošt predugo drži u dodiru sa zrakom i nakon sva ta tri slučaja događa se oksidacija.[1]

Izvori uredi

  1. Agroklub Sandra Špoljar: Greške koje u proizvodnji vina treba izbjeći 13. rujna 2015. (pristupljeno 13. srpnja 2019.)