Oktaedarski fraktal

Oktaedarski fraktal je fraktal kod kojeg se oktaedar zamijeni sa šest manjih oktaedara u svakom vrhu. To je jedan od rijetkih geometrijskih fraktala u trodimenzionalnom prostoru koji nema svoj dvodimenzionalni analogon.

oktaedarski fraktal


Konstrukcija

uredi

Napravi se 6 novih oktaedara s faktorom skaliranja[1] od  . Ti se oktaedri postave unutar početnog oktaedra tako da s njim dijele po jedan vrh. Faktor skaliranja je takav da se manji ikosaedri dodiruju. Fraktalna dimenzija je  .

Vidi još

uredi


Izvori

uredi