Oltarna zavjesa

Oltarna zavjesa je zavjesa koja je dijelom oltara. Smještena je iza oltara. Bogato je izvezena. Obično je od brokata ili se radi o umjetničkom vezivu na zlatnoj podlozi. Kadšto se iskroje takve zavjese čiji krajevi mogu prekriti bokove oltare. Te dulje krajeve oltarne zavjeese nazivamo zastorima.[1]

Oltar u Baškoj. Vidljiv obrub od čipke na oltarniku.

Vidi uredi

Izvori uredi

  1. Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, ur. Anđelko Badurina. MG: Oltarna zavjesa, Sveučilišna naklada Liber, Kršćanska sadašnjost, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1979., str. 436-439