Osiguranje (kolektivno)

Osiguranje je oblik upravljanja rizikom koje je prvenstveno usmjereno na smanjenje financijskih gubitaka. Osiguranjem se prema u ugovoru određenim uvjetima prenosi rizik sa osiguranika na osiguravajuće društvo.Za tu uslugu osiguranik plaća premiju osiguravatelju.

Vrste osiguranjaUredi

Postoje brojne vrste osiguranja. Najvažnija su:

  • životno osiguranje (dopunsko životno osiguranje, dobrovoljno mirovinsko osiguranje i druge vrste životnih osiguranja)
  • zdravstveno osiguranje
  • osiguranje od posljedica nezgode (osiguranje vozila, imovine od požara i drugih opasnosti...)

Najčešći tipovi osiguranja su:

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Osiguranje (kolektivno)