Osnovna lista lijekova Svjetske zdravstvene organizacije

popis na Wikimediji
(Preusmjereno s Osnovna lista lijekova)

Osnovna lista lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) prvi put je objavljena 1977. godine s 204 farmaceutska lijeka.[1] Popis se ažurira svake dvije godine. Do 2016. godine najmanje 156 zemalja izradilo je nacionalne liste osnovnih (esencijalnih) lijekova prema modelu SZO.[2] Nacionalne liste sadrže između 334 i 580 lijekova.[3]

U travnju 2015. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je 19. izdanje popisa za odrasle i 5. izdanje popisa za djecu.[4][5] Popis koji slijedi temelji se na tom izdanju popisa za odrasle. Znak † dodan je uz lijekove na komplementarnoj listi; za ove je lijekove potrebna posebna dijagnostika, nadzor ili obuka, a stavka može biti navedena kao komplementarna i zbog većih troškova ili slabijeg odnosa cijena/dobrobit. 

To su lijekovi koji zadovoljavaju prioritetne zdravstvene potrebe stanovništva.[6] Pacijenti trebaju imati pristup lijekovima s ove liste u svakom trenutku u dovoljnim količinama. Cijene bi trebale biti na općenito pristupačnim razinama.[7]

Od 2007. godine objavljuje se posebna lista lijekova namijenjenih dječjim pacijentima.[8]

I popisi lijekova za odrasle i djecu Svjetske zdravstvene organizacije sadrže oznaku koja označava, da je određeni lijek "komplementaran", stoga u suštini postoje dva popisa, "osnovni popis" i "komplementaran popis". Temeljni popis predstavlja popis minimalnih potreba za lijekovima za osnovni zdravstveni sustav, navodeći najučinkovitije, najsigurnije i najisplativije lijekove za prioritetna stanja. Prioritetni uvjeti odabiru se na temelju sadašnje i procijenjene buduće važnosti za javno zdravlje, te potencijala za sigurno i troškovno učinkovito liječenje.

Na komplementarnoj listi nalaze se osnovni lijekovi za prioritetne bolesti. U slučaju sumnje, lijekovi se također mogu navesti kao komplementarni na temelju viših troškova ili manje atraktivne troškovne učinkovitosti u različitim okruženjima. Popis je važan jer čini temelj nacionalne politike o lijekovima u više od 155 zemalja, kako u razvijenom svijetu tako i u zemljama u razvoju. Mnoge vlade pozivaju se na preporuke Svjetske zdravstvene organizacije kada donose odluke o zdravstvenim izdacima. Države se potiče da pripreme vlastitu osnovnu listu lijekova uzimajući u obzir lokalne prioritete. Preko 150 zemalja objavilo je službeni popis osnovnih lijekova,[9] uključujući i Hrvatsku.

Anestetici uredi

Opći anestetici i kisik uredi

Inhalacijski lijekovi uredi

Injekcijski lijekovi uredi

Lokalni anestetici uredi

 • Bupivakain
 • Lidokain
 • Lidokain + adrenalin
 • Efedrin (nije lokalni anestetik, uključen u ovaj popis za prevenciju hipotenzije povezane sa spinalnom anestezijom tijekom carskog reza)

Preoperacijski lijekovi i sedacija za kratkotrajne zahvate uredi

Lijekovi protiv bolova i palijativnu njegu uredi

Neopioidi i nesteroidni protuupalni lijekovi uredi

Opioidni analgetici uredi

Lijekovi za druge opće simptome i palijativnu njegu uredi

 • Amitriptilin
 • Ciklizin
 • Deksametazon
 • Diazepam
 • natrijev dokusat
 • Fluoksetin
 • Haloperidol
 • Hioscin-butil bromid
 • Hioscin hidrobromid
 • Laktuloza
 • Loperamid
 • Metoklopramid
 • Midazolam
 • Ondansetron
 • Sena

Antialergijski lijekovi i lijekovi za anafilaksiju uredi

Protuotrovi (antidoti) uredi

Nespecifično uredi

Specifično uredi

 • Acetilcistein
 • Atropin
 • Kalcijev glukonat
 • Metiltioninijev klorid (metilen plavo)
 • Nalokson
 • Penicilamin
 • Prusko plava
 • Natrijev nitrit
 • Natrijev tiosulfat
 • Deferoksamin
 • Dimerkaprol
 • Fomepizol
 • Natrijev kalcijev edetat
 • Sukcimer

Antikonvulzivni lijekovi uredi

 • Karbamazepin
 • Diazepam
 • Lorazepam
 • Magnezijev sulfat[note 5]
 • Fenobarbital
 • Fenitoin
 • Valproinska kiselina (natrij valproat)
 • Etosuksimid

Lijekovi protiv infekcija uredi

Antihelmintici uredi

Crijevni antihelmintici uredi

 • Albendazol
 • Levamisol
 • Mebendazol
 • Niclosamide
 • Praziquantel
 • Pyrantel

Antifilarija uredi

 • Albendazol
 • Dietilkarbamazin
 • Ivermektin

Antishistosomali i drugi antinematodni lijekovi uredi

 • Praziquantel
 • Triklabendazol
 • Oksamnikvin

Antibiotici uredi

Beta laktamski lijekovi uredi

Drugi antibakterijski lijekovi uredi

Antileprozni lijekovi uredi

 • Klofazimin
 • Dapson
 • Rifampicin

Antituberkulotski lijekovi uredi

 • Etambutol
 • Etambutol + izoniazid
 • Etambutol + izoniazid + pirazinamid + rifampicin
 • Etambutol + izoniazid + rifampicin
 • Isoniazid
 • Izoniazid + pirazinamid + rifampicin
 • Izoniazid + rifampicin
 • Pirazinamid
 • Rifabutin[note 14]
 • Rifampicin
 • Rifapentin[note 15]
 • Amikacin
 • Bedakvilin
 • Kapreomicin
 • Cikloserin[note 16]
 • Delamanid
 • Ethionamide[note 17]
 • Kanamycin
 • Levofloksacin[note 18]
 • Linezolid
 • p-aminosalicilna kiselina
 • Streptomicin

Lijekovi protiv gljivica uredi

 • Amfotericin B
 • Klotrimazol
 • Flukonazol
 • Flucitozin
 • Grizeofulvin
 • Nistatin
 • Natrijev jodid

Antivirusni lijekovi uredi

Lijekovi protiv herpesa uredi

 • Aciklovir

Antiretrovirusni uredi

Inhibitori transkriptaze uredi
 • Abakavir (ABC)
 • Lamivudin (3TC)
 • Stavudin (d4T)
 • Tenofovirdizoproksil fumarat (TDF)
 • Zidovudin (ZDV ili AZT)
Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze uredi
 • Efavirenz (EGV ili EFZ)
 • Nevirapin (NVP)
Inhibitori proteaze uredi
 • Atazanavir
 • Darunavir
 • Lopinavir / ritonavir (LPV / r)
 • Ritonavir
 • Sakinavir (SQV)
Kombinacije fiksnih doza uredi
 • Abakavir / lamivudin
 • Efavirenz + emtricitabin[note 19] + tenofovir
 • Emtricitabin[note 19] + tenofovir
 • Lamivudin + nevirapin + stavudin
 • Lamivudin + nevirapin + zidovudin
 • Lamivudin / zidovudin
Drugi antivirusni lijekovi uredi
Lijekovi protiv hepatitisa uredi
Lijekovi za hepatitis B uredi
— inhibitori nukleozidne / nukleotidne reverzne transkriptaze
 • Entekavir
 • Tenofovirdizoproksil fumarat (TDF)
Lijekovi protiv hepatitisa C uredi
— inhibitori nukleotidne polimeraze
 • Sofosbuvir
— Inhibitori proteaze
 • Simeprevir
— inhibitori NS5A
 • Daklatasvir
— inhibitori nukleozidne polimeraze
 • Dasabuvir
— ostali antivirusni lijekovi
— Kombinacije fiksnih doza
 • Ledipasvir + Sofosbuvir
 • Ombitasvir + Paritaprevir + ritonavir

Lijekovi protiv protozoa uredi

Antiamebički i antihiardijazni lijekovi uredi

 • Diloksanid
 • Metronidazol

Lijekovi protiv lišmanioze uredi

 • Amfotericin B
 • Miltefozin
 • Paromomicin
 • Natrijev stiboglukonat ili megluminski antimon

Antimalarijski lijekovi uredi

Za kurativno liječenje uredi
Za prevenciju uredi

Lijekovi protiv pneumocistoze i toksoplazmoze uredi

 • Pirimetamin
 • Sulfadiazin
 • Sulfametoksazol / trimetoprim
 • Pentamidin

Lijekovi protiv tripanosoma uredi

Afrička tripanosomijaza uredi
Lijekovi za liječenje afričke tripanosomijaze 1. stupnja uredi
Lijekovi za liječenje afričke tripanosomijaze II stupnja uredi

Američka tripanosomijaza uredi

 • Benznidazol
 • Nifurtimox

Lijekovi protiv migrene uredi

Akutni napadi uredi

Prevencija uredi

Lijekovi za neoplazme i imunosupresivi uredi

Imunosupresivni lijekovi uredi

 • Azatioprin
 • Ciklosporin

Citotoksični i pomoćni lijekovi uredi

 • Svetransretinoična kiselina (tretinoin)
 • Alopurinol
 • Asparaginaza
 • Bendamustin
 • Bleomicin
 • Kalcijev folinat
 • Kapecitabin
 • Karboplatin
 • Hlorambucil
 • Cisplatin
 • Ciklofosfamid
 • Citarabin
 • Dakarbazin
 • Daktinomicin
 • Daunorubicin
 • Docetaksel
 • Doksorubicin
 • Etopozid
 • Fludarabin
 • Fluorouracil
 • Filgrastim
 • Gemcitabin
 • Hidroksikarbamid
 • Ifosfamid
 • Imatinib
 • Irinotekan
 • Merkaptopurin
 • Mezna
 • Metotreksat
 • Oksaliplatin
 • Paklitaksel
 • Prokarbazin
 • Rituksimab
 • Tioguanin
 • Trastuzumab
 • Vinblastin
 • Vinkristin
 • Vinorelbin

Hormoni i antihormoni uredi

 • Anastrozol
 • Bikalutamid
 • Deksametazon
 • Hidrokortizon
 • Leuprorelin
 • Metilprednizolon
 • Prednizolon
 • Tamoksifen

Lijekovi protiv Parkinsonove bolesti uredi

 • Biperiden
 • Karbidopa / levodopa ( levodopa + karbidopa )

Lijekovi koji utječu na krv uredi

Antianemijski lijekovi uredi

Lijekovi koji utječu na zgrušavanje uredi

 • Enoksaparin
 • Heparin natrij
 • Phytomenadione
 • Protamin sulfat
 • Traneksamska kiselina
 • Varfarin
 • Desmopresin

Drugi lijekovi za hemoglobinopatije uredi

Krvni proizvodi i zamjenska plazma ljudskog podrijetla uredi

Krv i komponente krvi uredi

Lijekovi derivati plazme uredi

Ljudski imunoglobulini uredi

 • Rho (D) imunoglobulin
 • Antirabični imunoglobulin
 • Antitetanus imunoglobulin
 • Normalni humani imunoglobulin

Faktori zgrušavanja krvi uredi

 • Faktor koagulacije VIII
 • Faktor koagulacije IX

Zamjena plazme uredi

Kardiovaskularni lijekovi uredi

Antianginalni lijekovi uredi

Antiaritmički lijekovi uredi

Antihipertenzivni lijekovi uredi

Lijekovi koji se koriste kod zatajenja srca uredi

Antitrombotički lijekovi uredi

Lijekovi protiv trombocitoze uredi

Trombolitički lijekovi uredi

 • Streptokinaza

Sredstva za snižavanje lipida uredi

Dermatološki lijekovi uredi

Lijekovi protiv gljivica uredi

 • Mikonazol
 • Selenijev sulfid
 • Natrijev tiosulfat
 • Terbinafin

Lijekovi protiv infekcija uredi

Protuupalni i antipruritični lijekovi uredi

 • Betametazon
 • Kalamin
 • Hidrokortizon

Lijekovi koji utječu na diferencijaciju i proliferaciju uredi

 • Benzoil peroksid
 • Katran
 • Fluorouracil
 • Podofilna guma
 • Salicilna kiselina
 • Urea

Lijekovi protiv šuge i stidnih uši uredi

 • Benzil benzoat
 • Permetrin

Dijagnostička sredstva uredi

Lijekovi za oči uredi

 • Fluorescein
 • Tropikamid

Radio kontrastni mediji uredi

Dezinficijensi i antiseptici uredi

Antiseptici uredi

 • Klorheksidin
 • Etanol
 • Povidon-jod

Dezinficijensi uredi

 • Trljanje ruku alkoholom
 • Osnovni spoj klora
 • Kloroksilenol
 • Glutaral

Diuretici uredi

 • Amilorid
 • Furozemid
 • Hidroklorotiazid
 • Manitol
 • Spironolakton

Gastrointestinalni lijekovi uredi

 • Enzimi gušterače

Lijekovi protiv čira uredi

 • Omeprazol
 • Ranitidin

Antiemetički lijekovi uredi

 • Deksametazon
 • Metoklopramid
 • Ondansetron

Protuupalni lijekovi uredi

 • Sulfazalazin
 • Hidrokortizon

Laksativi uredi

 • Sena

Lijekovi protiv proljeva uredi

Oralna rehidracija uredi

 • Oralne rehidracijske soli

Lijekovi protiv proljeva u djece uredi

Hormoni, drugi endokrini lijekovi i kontraceptivi uredi

Nadbubrežni hormoni i sintetski nadomjesci uredi

 • Fludrokortizon
 • Hidrokortizon

Androgeni uredi

Kontraceptivi uredi

Oralni hormonski kontraceptivi uredi

 • Etinilestradiol / levonorgestrel
 • Etinilestradiol / noretisteron
 • Levonorgestrel

Injekcijski hormonski kontraceptivi uredi

 • Estradiol cipionat + medroksiprogesteron acetat
 • Medroksiprogesteron acetat
 • Norethisteron enanthate

Intrauterini uređaji uredi

 • IUD s bakrom
 • IUD s progestagenom

Zaštitna sredstva uredi

 • Kondomi
 • Dijafragme

Implantacijski kontraceptivi uredi

 • Etonogestrel - otpuštajući implantati
 • Levonorgestrel - otpuštajući implantat

Intravaginalni kontraceptivi uredi

 • Progesteron vaginalni prsten

Estrogeni uredi

Inzulini i drugi lijekovi za dijabetes uredi

Induktori ovulacije uredi

 • Klomifen

Progestageni uredi

 • Medroksiprogesteron acetat

Hormoni štitnjače i antitiroidni lijekovi uredi

Imunolozi uredi

Dijagnostička sredstva uredi

 • Tuberculin, čisti proteinski derivat (PPD)

Serumi i imunoglobulini uredi

 • Antivenom-imunoglobulin[note 48]
 • Difterija-antitoksin

Cjepiva uredi

 • BCG
 • Cjepivo protiv kolere[note 49]
 • Cjepivo protiv difterije
 • Tip cjepiva protiv Haemophilus influenzae
 • Cjepivo protiv hepatitisa A[note 49]
 • Cjepivo protiv hepatitisa B
 • HPV cjepivo
 • Cjepivo protiv gripe
 • Cjepivo protiv japanskog encefalitisa[note 50]
 • Cjepivo protiv velikih boginja
 • Cjepivo protiv meningokoknog meningitisa[note 49]
 • Cjepivo protiv zaušnjaka
 • Cjepivo protiv hripavca
 • Pneumokokno cjepivo
 • Cjepivo protiv dječje paralize
 • Cjepivo protiv bjesnoće[note 49]
 • Cjepivo protiv rotavirusa
 • Cjepivo protiv rubeole
 • Cjepivo protiv tetanusa
 • Cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa[note 50]
 • Vakcina protiv tifusa[note 49]
 • Cjepivo protiv vodenih kozica
 • Cjepivo protiv žute groznice[note 50]

Mišićni relaksanti (periferno djelujući) i inhibitori kolinesteraze uredi

 • Atrakurij
 • Neostigmin
 • Suksametonij
 • Vekuronij
 • Piridostigmin

Pripreme za oči uredi

Antiinfektivna sredstva uredi

Protuupalne tvari uredi

 • Prednizolon

Lokalni anestetici uredi

 • Tetrakain

Miotički i antiglaukomski lijekovi uredi

 • Acetazolamid
 • Latanoprost
 • Pilokarpin
 • Timolol

Midrijatici uredi

Antivaskularni endotelni faktor rasta (VEGF) uredi

 • Bevakizumab

Pripravci oksitocina za pobačaj uredi

Antioksitocini (tokolitici) uredi

 • Nifedipin

Otopina za peritonealnu dijalizu uredi

 • Otopina za intraperitonealnu dijalizu (odgovarajući pripravci)

Lijekovi za mentalne poremećaje i poremećaje ponašanja uredi

Lijekovi za psihotične poremećaje uredi

 • Klorpromazin
 • Flufenazin
 • Haloperidol
 • Risperidon
 • Klozapin

Lijekovi koji se koriste za poremećaje raspoloženja uredi

Lijekovi za depresivne poremećaje uredi

 • Amitriptilin
 • Fluoksetin

Lijekovi za bipolarni poremećaj uredi

 • Karbamazepin
 • Litij
 • Valproinska kiselina (natrij valproat)

Lijekovi za anksiozne poremećaje uredi

 • Diazepam

Lijekovi za opsesivno kompulzivne poremećaje uredi

 • Klomipramin

Lijskobi za poremećaje zbog uporabe psihoaktivnih tvari uredi

 • Nadomjesna terapija nikotinom
 • Metadon

Lijekovi koji djeluju na respiratorni trakt uredi

Antiastmatičari i lijekovi za kroničnu opstruktivnu plućnu bolest uredi

 • Beklometazon
 • Budezonid
 • Adrenalin (adrenalin)
 • Ipratropijev bromid
 • Salbutamol (albuterol)

Otopine za rehidraciju i elektroliti uredi

Oralni uredi

Parenteralni uredi

Razni uredi

Vitamini i minerali uredi

Dječji lijekovi za uši, nos i grlo uredi

 • Octena kiselina
 • Budezonid
 • Kiprofloksacin
 • Ksilometazolin

Specifični lijekovi za njegu novorođenčadi uredi

Lijekovi koji se daju novorođenčadi uredi

 • Kofein citrat
 • Klorheksidin
 • Ibuprofen
 • Prostaglandin E
 • Surfaktant

Lijekovi koje uzima majka uredi

 • Deksametazon

Lijekovi za bolesti zglobova uredi

Lijekovi koji se koriste za liječenje gihta uredi

 • Alopurinol

Sredstva koja se koriste u reumatoidnim poremećajima uredi

 • Klorokin
 • Azatioprin
 • Hidroksihlorokvin
 • Metotreksat
 • Penicilamin
 • Sulfasalazin

Juvenilna bolest zglobova uredi


Napomene uredi

 1. Može se koristiti i tiopental kao alternativa u zavisnosti od mjesta i cijene.
 2. Not recommended for anti‐inflammatory use due to lack of proven benefit to that effect
 3. Alternative ograničene na hidromorfon i oksikodon.
 4. Tu može imati ulogu za smirenje antihistaminika za ograničene indikacije.
 5. Za upotrebu eklampsijio i teškoj pre‐eklampsijio, a ne za ostale konvulzijske poremećaje.
 6. Za hitnu profilaksu.
 7. Samo za tretmane jednostrukim dozama, nekomplicirane ano‐genitalne gonoreje.
 8. Ne uzima se kalcijem i izbjegava upotreba kod u novorođenčadi s hiperbilirubinemijom.
 9. Ne preporučuje se za prvu liniju liječenja neonatalne sepse, osim u postavkama s visokim neonatalnim mortalitetom, kada ga daje obučeni zdravstveni radnika u slučajevima kada nije ostvariva bolnička njega.
 10. 3. generacija cefalosporinskog izbora za upotrebu kod hospitalizirane novorođenčad.
 11. Samo za liječenje životno ugroženih u bolnici, na bazi infekcije zbog sumnjive ili dokazane rezistentne infekcije.
 12. Samo za jednostruki tretman of genitalne Chlamydia trachomatis i trahoma.
 13. U ombinaciji režima za iskorjenjivanje H. pylori kod odraslih
 14. Samo za patiente koji primaju HIV inhibitore proteaze.
 15. Samo za liječenje latentne TB infekcije (LTBI)
 16. Alternativa može biti terizidon.
 17. Alternativa može biti protionamid.
 18. Alternativa mogu biti ofloksacin i moxifloxacin; dostupnost i program u razmatranju.
 19. a b FTC je prihvatljiva alternativa za 3TC, na temelju poznavanja farmakologije, obrazaca otpora i kliničkih ispitivanja antiretrovirusnih lijekova.
 20. Potencijalno teške ili komplikovane bolesti zbog potvrda ili sumnje na virusnu infekciju gripa, u skladu sa smjernicama postupanja SZO.
 21. Za liječenje virusne hemoragične groznice i u kombinaciji s pegiliranim interferonima za liječenje hepatitisa C.
 22. Za liječenje hepatitisa C, u kombinaciji s peginterferonom i/ili direktnim djelovanjem antivirusnih lijekova.
 23. U kombinaciji ribavirinom.
 24. U kombinciji s artezunatom 50 mg.
 25. Za upravljanje teškom malarijom.
 26. Ne preporučuje se u prvom trimestru trudnoće ili djrci ispod 5 kg.
 27. Upotreba u kombinaciji s amodiakvinom, meflokvinom ili sulfadokinom + pirimetamin.
 28. Alternativa mogu biti ostale kombinacije koje imaju potrebne doze za metu, kao što su 153 mg ili 200 mg (kao hidroklorid) od 50 mg.
 29. Samo za upotrebu u liječenju infekcije P.vivax.
 30. Samo u kombinaciji s kininom.
 31. U kombinaciji s artezunatom 50 mg.
 32. Samo za postizanje radikalnog lijeka za infekcije protozoama P.vivax i P.ovale, tokom 14 dana.
 33. Za upotrebu u upravljanju teškim malarijama, u kombinaciji s doksiciklinom.
 34. Samo u kombinaciji s artezunatom od 50 mg.
 35. Za upotrebu u Centralnoj Americi, za suzbijanje P. vivax.
 36. Upotreba samo u kombinaciji s klorokvinom.
 37. Upotreba u liječenju početne faze infekcije parazitom Trypanosoma brucei rhodesiense.
 38. Upotreba za tretman infekcija parazitom Trypanosoma brucei gambiense.
 39. Samo u kombinaciji s eflornitinom, za tretman infekcija parazitom T. b. gambiense.
 40. Alternativa je oralna forma deferaziroksa, zavisno od cijene i raspoloživosti.
 41. Ekvivalent je poligelin, injekcijski rastvor, 3.5% .
 42. a b c d Kao alternative, uključuju se metoprolol i karvedilol.
 43. Hidralazin je naveden za upotrebu u akutnim slučajevima, samo od jako povišenog pritiska u trudnoći. Njegova upotreba u liječenju esencijalne hipertenzije nije preporučljiva s obzirom na dostupnost više dokaza o djelotvornosti i sigurnosti drugih lijekovs.
 44. Metildopa se navodi samo za upravljanje hipertenzijom u trudnoći. Njegova upotreba u liječenju esencijalne hipertenzije se ne preporučuje u pogledu dostupnosti više dokaza o efikasnosti i sigurnosti drugih lijekova.
 45. Za upotrebu kod visoko rizičnih pacijenata.
 46. U akutnoj dijareji cink-sulfat treba koristiti kao dodatak oralne rehidracije soli.
 47. Glibenklamid nije pogodan za dob iznad 60 godina.
 48. Exact type to be defined locally.
 49. a b c d e Preporučuje se za neke skupine visokog rizika.
 50. a b c Preporučuje se za određena područja.
 51. Ili homatropin (hidrobromid) ili ciklopentolat (hidrohlorid).
 52. Zahtijeva bliski medicinski nadzor.
 53. Kao alternative može se uzimati ergokalciferol.
 54. Za reumatski groznicu, maloljetnički artritis, Kawasaki bolest

Izvori uredi

 1. Comparative Table of Medicines on the WHO Essential Medicines Lists from 1977–2011 (XLS). World Health Organization. Pristupljeno 30. prosinca 2013.
 2. The WHO Essential Medicines List (EML): 30th anniversary. World Health Organization. Inačica izvorne stranice arhivirana 22. ožujka 2019. Pristupljeno 26. lipnja 2016.
 3. Bansal, D; Purohit, VK. Siječanj 2013. Accessibility and use of essential medicines in health care: Current progress and challenges in India. Journal of pharmacology & pharmacotherapeutics. 4 (1): 13–8. doi:10.4103/0976-500X.107642. PMID 23662019
 4. 19th WHO Model List of Essential Medicines (April 2015) (PDF). WHO. Travanj 2015. Pristupljeno 10. svibnja 2015.
 5. WHO moves to improve access to lifesaving medicines for hepatitis C, drug-resistant TB and cancers. 8. svibnja 2015. Pristupljeno 8. svibnja 2015.
 6. https://web.archive.org/web/20081002110638/http://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/ Preuzeto 26. prosinca 2021.
 7. https://web.archive.org/web/20140201194528/http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4875e/5.2.html Preuzeto 26. prosinca 2021.
 8. http://apps.who.int/iris/handle/10665/325772 Preuzeto 26. prosinca 2021.
 9. Seyberth, Hannsjörg W.; Rane, Anders; Schwab, Matthias (2011). Pediatric Clinical Pharmacology. Springer Science & Business Media. p. 358. ISBN 9783642201950.
 10. Za tretman infekcija parazitom Trypanosoma brucei gambiense.