Osnovna lista lijekova Svjetske zdravstvene organizacije

popis na Wikimediji
(Preusmjereno s Osnovna lista lijekova)

Osnovna lista lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) prvi put je objavljena 1977. godine s 204 farmaceutska lijeka.[1] Popis se ažurira svake dvije godine. Do 2016. godine najmanje 156 zemalja izradilo je nacionalne liste osnovnih (esencijalnih) lijekova prema modelu SZO.[2] Nacionalne liste sadrže između 334 i 580 lijekova.[3]

U travnju 2015. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je 19. izdanje popisa za odrasle i 5. izdanje popisa za djecu.[4][5] Popis koji slijedi temelji se na tom izdanju popisa za odrasle. Znak † dodan je uz lijekove na komplementarnoj listi; za ove je lijekove potrebna posebna dijagnostika, nadzor ili obuka, a stavka može biti navedena kao komplementarna i zbog većih troškova ili slabijeg odnosa cijena/dobrobit. 

To su lijekovi koji zadovoljavaju prioritetne zdravstvene potrebe stanovništva.[6] Pacijenti trebaju imati pristup lijekovima s ove liste u svakom trenutku u dovoljnim količinama. Cijene bi trebale biti na općenito pristupačnim razinama.[7]

Od 2007. godine objavljuje se posebna lista lijekova namijenjenih dječjim pacijentima.[8]

I popisi lijekova za odrasle i djecu Svjetske zdravstvene organizacije sadrže oznaku koja označava, da je određeni lijek "komplementaran", stoga u suštini postoje dva popisa, "osnovni popis" i "komplementaran popis". Temeljni popis predstavlja popis minimalnih potreba za lijekovima za osnovni zdravstveni sustav, navodeći najučinkovitije, najsigurnije i najisplativije lijekove za prioritetna stanja. Prioritetni uvjeti odabiru se na temelju sadašnje i procijenjene buduće važnosti za javno zdravlje, te potencijala za sigurno i troškovno učinkovito liječenje.

Na komplementarnoj listi nalaze se osnovni lijekovi za prioritetne bolesti. U slučaju sumnje, lijekovi se također mogu navesti kao komplementarni na temelju viših troškova ili manje atraktivne troškovne učinkovitosti u različitim okruženjima. Popis je važan jer čini temelj nacionalne politike o lijekovima u više od 155 zemalja, kako u razvijenom svijetu tako i u zemljama u razvoju. Mnoge vlade pozivaju se na preporuke Svjetske zdravstvene organizacije kada donose odluke o zdravstvenim izdacima. Države se potiče da pripreme vlastitu osnovnu listu lijekova uzimajući u obzir lokalne prioritete. Preko 150 zemalja objavilo je službeni popis osnovnih lijekova,[9] uključujući i Hrvatsku.

AnesteticiUredi

Opći anestetici i kisikUredi

Inhalacijski lijekoviUredi

Injekcijski lijekoviUredi

Lokalni anesteticiUredi

 • Bupivakain
 • Lidokain
 • Lidokain + adrenalin
 • Efedrin (nije lokalni anestetik, uključen u ovaj popis za prevenciju hipotenzije povezane sa spinalnom anestezijom tijekom carskog reza)

Preoperacijski lijekovi i sedacija za kratkotrajne zahvateUredi

Lijekovi protiv bolova i palijativnu njeguUredi

Neopioidi i nesteroidni protuupalni lijekoviUredi

Opioidni analgeticiUredi

Lijekovi za druge opće simptome i palijativnu njeguUredi

 • Amitriptilin
 • Ciklizin
 • Deksametazon
 • Diazepam
 • natrijev dokusat
 • Fluoksetin
 • Haloperidol
 • Hioscin-butil bromid
 • Hioscin hidrobromid
 • Laktuloza
 • Loperamid
 • Metoklopramid
 • Midazolam
 • Ondansetron
 • Sena

Antialergijski lijekovi i lijekovi za anafilaksijuUredi

Protuotrovi (antidoti)Uredi

NespecifičnoUredi

SpecifičnoUredi

 • Acetilcistein
 • Atropin
 • Kalcijev glukonat
 • Metiltioninijev klorid (metilen plavo)
 • Nalokson
 • Penicilamin
 • Prusko plava
 • Natrijev nitrit
 • Natrijev tiosulfat
 • Deferoksamin
 • Dimerkaprol
 • Fomepizol
 • Natrijev kalcijev edetat
 • Sukcimer

Antikonvulzivni lijekoviUredi

 • Karbamazepin
 • Diazepam
 • Lorazepam
 • Magnezijev sulfat[note 5]
 • Fenobarbital
 • Fenitoin
 • Valproinska kiselina (natrij valproat)
 • Etosuksimid

Lijekovi protiv infekcijaUredi

AntihelminticiUredi

Crijevni antihelminticiUredi

 • Albendazol
 • Levamisol
 • Mebendazol
 • Niclosamide
 • Praziquantel
 • Pyrantel

AntifilarijaUredi

 • Albendazol
 • Dietilkarbamazin
 • Ivermektin

Antishistosomali i drugi antinematodni lijekoviUredi

 • Praziquantel
 • Triklabendazol
 • Oksamnikvin

AntibioticiUredi

Beta laktamski lijekoviUredi

Drugi antibakterijski lijekoviUredi

Antileprozni lijekoviUredi

 • Klofazimin
 • Dapson
 • Rifampicin

Antituberkulotski lijekoviUredi

 • Etambutol
 • Etambutol + izoniazid
 • Etambutol + izoniazid + pirazinamid + rifampicin
 • Etambutol + izoniazid + rifampicin
 • Isoniazid
 • Izoniazid + pirazinamid + rifampicin
 • Izoniazid + rifampicin
 • Pirazinamid
 • Rifabutin[note 14]
 • Rifampicin
 • Rifapentin[note 15]
 • Amikacin
 • Bedakvilin
 • Kapreomicin
 • Cikloserin[note 16]
 • Delamanid
 • Ethionamide[note 17]
 • Kanamycin
 • Levofloksacin[note 18]
 • Linezolid
 • p-aminosalicilna kiselina
 • Streptomicin

Lijekovi protiv gljivicaUredi

 • Amfotericin B
 • Klotrimazol
 • Flukonazol
 • Flucitozin
 • Grizeofulvin
 • Nistatin
 • Natrijev jodid

Antivirusni lijekoviUredi

Lijekovi protiv herpesaUredi

 • Aciklovir

AntiretrovirusniUredi

Inhibitori transkriptazeUredi
 • Abakavir (ABC)
 • Lamivudin (3TC)
 • Stavudin (d4T)
 • Tenofovirdizoproksil fumarat (TDF)
 • Zidovudin (ZDV ili AZT)
Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptazeUredi
 • Efavirenz (EGV ili EFZ)
 • Nevirapin (NVP)
Inhibitori proteazeUredi
 • Atazanavir
 • Darunavir
 • Lopinavir / ritonavir (LPV / r)
 • Ritonavir
 • Sakinavir (SQV)
Kombinacije fiksnih dozaUredi
 • Abakavir / lamivudin
 • Efavirenz + emtricitabin[note 19] + tenofovir
 • Emtricitabin[note 19] + tenofovir
 • Lamivudin + nevirapin + stavudin
 • Lamivudin + nevirapin + zidovudin
 • Lamivudin / zidovudin
Drugi antivirusni lijekoviUredi
Lijekovi protiv hepatitisaUredi
Lijekovi za hepatitis BUredi
— inhibitori nukleozidne / nukleotidne reverzne transkriptaze
 • Entekavir
 • Tenofovirdizoproksil fumarat (TDF)
Lijekovi protiv hepatitisa CUredi
— inhibitori nukleotidne polimeraze
 • Sofosbuvir
— Inhibitori proteaze
 • Simeprevir
— inhibitori NS5A
 • Daklatasvir
— inhibitori nukleozidne polimeraze
 • Dasabuvir
— ostali antivirusni lijekovi
— Kombinacije fiksnih doza
 • Ledipasvir + Sofosbuvir
 • Ombitasvir + Paritaprevir + ritonavir

Lijekovi protiv protozoaUredi

Antiamebički i antihiardijazni lijekoviUredi

 • Diloksanid
 • Metronidazol

Lijekovi protiv lišmaniozeUredi

 • Amfotericin B
 • Miltefozin
 • Paromomicin
 • Natrijev stiboglukonat ili megluminski antimon

Antimalarijski lijekoviUredi

Za kurativno liječenjeUredi
Za prevencijuUredi

Lijekovi protiv pneumocistoze i toksoplazmozeUredi

 • Pirimetamin
 • Sulfadiazin
 • Sulfametoksazol / trimetoprim
 • Pentamidin

Lijekovi protiv tripanosomaUredi

Afrička tripanosomijazaUredi
Lijekovi za liječenje afričke tripanosomijaze 1. stupnjaUredi
Lijekovi za liječenje afričke tripanosomijaze II stupnjaUredi

Američka tripanosomijazaUredi

 • Benznidazol
 • Nifurtimox

Lijekovi protiv migreneUredi

Akutni napadiUredi

PrevencijaUredi

Lijekovi za neoplazme i imunosupresiviUredi

Imunosupresivni lijekoviUredi

 • Azatioprin
 • Ciklosporin

Citotoksični i pomoćni lijekoviUredi

 • Svetransretinoična kiselina (tretinoin)
 • Alopurinol
 • Asparaginaza
 • Bendamustin
 • Bleomicin
 • Kalcijev folinat
 • Kapecitabin
 • Karboplatin
 • Hlorambucil
 • Cisplatin
 • Ciklofosfamid
 • Citarabin
 • Dakarbazin
 • Daktinomicin
 • Daunorubicin
 • Docetaksel
 • Doksorubicin
 • Etopozid
 • Fludarabin
 • Fluorouracil
 • Filgrastim
 • Gemcitabin
 • Hidroksikarbamid
 • Ifosfamid
 • Imatinib
 • Irinotekan
 • Merkaptopurin
 • Mezna
 • Metotreksat
 • Oksaliplatin
 • Paklitaksel
 • Prokarbazin
 • Rituksimab
 • Tioguanin
 • Trastuzumab
 • Vinblastin
 • Vinkristin
 • Vinorelbin

Hormoni i antihormoniUredi

 • Anastrozol
 • Bikalutamid
 • Deksametazon
 • Hidrokortizon
 • Leuprorelin
 • Metilprednizolon
 • Prednizolon
 • Tamoksifen

Lijekovi protiv Parkinsonove bolestiUredi

 • Biperiden
 • Karbidopa / levodopa ( levodopa + karbidopa )

Lijekovi koji utječu na krvUredi

Antianemijski lijekoviUredi

Lijekovi koji utječu na zgrušavanjeUredi

 • Enoksaparin
 • Heparin natrij
 • Phytomenadione
 • Protamin sulfat
 • Traneksamska kiselina
 • Varfarin
 • Desmopresin

Drugi lijekovi za hemoglobinopatijeUredi

Krvni proizvodi i zamjenska plazma ljudskog podrijetlaUredi

Krv i komponente krviUredi

Lijekovi derivati plazmeUredi

Ljudski imunoglobuliniUredi

 • Rho (D) imunoglobulin
 • Antirabični imunoglobulin
 • Antitetanus imunoglobulin
 • Normalni humani imunoglobulin

Faktori zgrušavanja krviUredi

 • Faktor koagulacije VIII
 • Faktor koagulacije IX

Zamjena plazmeUredi

Kardiovaskularni lijekoviUredi

Antianginalni lijekoviUredi

Antiaritmički lijekoviUredi

Antihipertenzivni lijekoviUredi

Lijekovi koji se koriste kod zatajenja srcaUredi

Antitrombotički lijekoviUredi

Lijekovi protiv trombocitozeUredi

Trombolitički lijekoviUredi

 • Streptokinaza

Sredstva za snižavanje lipidaUredi

Dermatološki lijekoviUredi

Lijekovi protiv gljivicaUredi

 • Mikonazol
 • Selenijev sulfid
 • Natrijev tiosulfat
 • Terbinafin

Lijekovi protiv infekcijaUredi

Protuupalni i antipruritični lijekoviUredi

 • Betametazon
 • Kalamin
 • Hidrokortizon

Lijekovi koji utječu na diferencijaciju i proliferacijuUredi

 • Benzoil peroksid
 • Katran
 • Fluorouracil
 • Podofilna guma
 • Salicilna kiselina
 • Urea

Lijekovi protiv šuge i stidnih ušiUredi

 • Benzil benzoat
 • Permetrin

Dijagnostička sredstvaUredi

Lijekovi za očiUredi

 • Fluorescein
 • Tropikamid

Radio kontrastni medijiUredi

Dezinficijensi i antisepticiUredi

AntisepticiUredi

 • Klorheksidin
 • Etanol
 • Povidon-jod

DezinficijensiUredi

 • Trljanje ruku alkoholom
 • Osnovni spoj klora
 • Kloroksilenol
 • Glutaral

DiureticiUredi

 • Amilorid
 • Furozemid
 • Hidroklorotiazid
 • Manitol
 • Spironolakton

Gastrointestinalni lijekoviUredi

 • Enzimi gušterače

Lijekovi protiv čiraUredi

 • Omeprazol
 • Ranitidin

Antiemetički lijekoviUredi

 • Deksametazon
 • Metoklopramid
 • Ondansetron

Protuupalni lijekoviUredi

 • Sulfazalazin
 • Hidrokortizon

LaksativiUredi

 • Sena

Lijekovi protiv proljevaUredi

Oralna rehidracijaUredi

 • Oralne rehidracijske soli

Lijekovi protiv proljeva u djeceUredi

Hormoni, drugi endokrini lijekovi i kontraceptiviUredi

Nadbubrežni hormoni i sintetski nadomjesciUredi

 • Fludrokortizon
 • Hidrokortizon

AndrogeniUredi

KontraceptiviUredi

Oralni hormonski kontraceptiviUredi

 • Etinilestradiol / levonorgestrel
 • Etinilestradiol / noretisteron
 • Levonorgestrel

Injekcijski hormonski kontraceptiviUredi

 • Estradiol cipionat + medroksiprogesteron acetat
 • Medroksiprogesteron acetat
 • Norethisteron enanthate

Intrauterini uređajiUredi

 • IUD s bakrom
 • IUD s progestagenom

Zaštitna sredstvaUredi

 • Kondomi
 • Dijafragme

Implantacijski kontraceptiviUredi

 • Etonogestrel - otpuštajući implantati
 • Levonorgestrel - otpuštajući implantat

Intravaginalni kontraceptiviUredi

 • Progesteron vaginalni prsten

EstrogeniUredi

Inzulini i drugi lijekovi za dijabetesUredi

Induktori ovulacijeUredi

 • Klomifen

ProgestageniUredi

 • Medroksiprogesteron acetat

Hormoni štitnjače i antitiroidni lijekoviUredi

ImunoloziUredi

Dijagnostička sredstvaUredi

 • Tuberculin, čisti proteinski derivat (PPD)

Serumi i imunoglobuliniUredi

 • Antivenom-imunoglobulin[note 48]
 • Difterija-antitoksin

CjepivaUredi

 • BCG
 • Cjepivo protiv kolere[note 49]
 • Cjepivo protiv difterije
 • Tip cjepiva protiv Haemophilus influenzae
 • Cjepivo protiv hepatitisa A[note 49]
 • Cjepivo protiv hepatitisa B
 • HPV cjepivo
 • Cjepivo protiv gripe
 • Cjepivo protiv japanskog encefalitisa[note 50]
 • Cjepivo protiv velikih boginja
 • Cjepivo protiv meningokoknog meningitisa[note 49]
 • Cjepivo protiv zaušnjaka
 • Cjepivo protiv hripavca
 • Pneumokokno cjepivo
 • Cjepivo protiv dječje paralize
 • Cjepivo protiv bjesnoće[note 49]
 • Cjepivo protiv rotavirusa
 • Cjepivo protiv rubeole
 • Cjepivo protiv tetanusa
 • Cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa[note 50]
 • Vakcina protiv tifusa[note 49]
 • Cjepivo protiv vodenih kozica
 • Cjepivo protiv žute groznice[note 50]

Mišićni relaksanti (periferno djelujući) i inhibitori kolinesterazeUredi

 • Atrakurij
 • Neostigmin
 • Suksametonij
 • Vekuronij
 • Piridostigmin

Pripreme za očiUredi

Antiinfektivna sredstvaUredi

Protuupalne tvariUredi

 • Prednizolon

Lokalni anesteticiUredi

 • Tetrakain

Miotički i antiglaukomski lijekoviUredi

 • Acetazolamid
 • Latanoprost
 • Pilokarpin
 • Timolol

MidrijaticiUredi

Antivaskularni endotelni faktor rasta (VEGF)Uredi

 • Bevakizumab

Pripravci oksitocina za pobačajUredi

Antioksitocini (tokolitici)Uredi

 • Nifedipin

Otopina za peritonealnu dijalizuUredi

 • Otopina za intraperitonealnu dijalizu (odgovarajući pripravci)

Lijekovi za mentalne poremećaje i poremećaje ponašanjaUredi

Lijekovi za psihotične poremećajeUredi

 • Klorpromazin
 • Flufenazin
 • Haloperidol
 • Risperidon
 • Klozapin

Lijekovi koji se koriste za poremećaje raspoloženjaUredi

Lijekovi za depresivne poremećajeUredi

 • Amitriptilin
 • Fluoksetin

Lijekovi za bipolarni poremećajUredi

 • Karbamazepin
 • Litij
 • Valproinska kiselina (natrij valproat)

Lijekovi za anksiozne poremećajeUredi

 • Diazepam

Lijekovi za opsesivno kompulzivne poremećajeUredi

 • Klomipramin

Lijskobi za poremećaje zbog uporabe psihoaktivnih tvariUredi

 • Nadomjesna terapija nikotinom
 • Metadon

Lijekovi koji djeluju na respiratorni traktUredi

Antiastmatičari i lijekovi za kroničnu opstruktivnu plućnu bolestUredi

 • Beklometazon
 • Budezonid
 • Adrenalin (adrenalin)
 • Ipratropijev bromid
 • Salbutamol (albuterol)

Otopine za rehidraciju i elektrolitiUredi

OralniUredi

ParenteralniUredi

RazniUredi

Vitamini i mineraliUredi

Dječji lijekovi za uši, nos i grloUredi

 • Octena kiselina
 • Budezonid
 • Kiprofloksacin
 • Ksilometazolin

Specifični lijekovi za njegu novorođenčadiUredi

Lijekovi koji se daju novorođenčadiUredi

 • Kofein citrat
 • Klorheksidin
 • Ibuprofen
 • Prostaglandin E
 • Surfaktant

Lijekovi koje uzima majkaUredi

 • Deksametazon

Lijekovi za bolesti zglobovaUredi

Lijekovi koji se koriste za liječenje gihtaUredi

 • Alopurinol

Sredstva koja se koriste u reumatoidnim poremećajimaUredi

 • Klorokin
 • Azatioprin
 • Hidroksihlorokvin
 • Metotreksat
 • Penicilamin
 • Sulfasalazin

Juvenilna bolest zglobovaUredi


NapomeneUredi

 1. Može se koristiti i tiopental kao alternativa u zavisnosti od mjesta i cijene.
 2. Not recommended for anti‐inflammatory use due to lack of proven benefit to that effect
 3. Alternative ograničene na hidromorfon i oksikodon.
 4. Tu može imati ulogu za smirenje antihistaminika za ograničene indikacije.
 5. Za upotrebu eklampsijio i teškoj pre‐eklampsijio, a ne za ostale konvulzijske poremećaje.
 6. Za hitnu profilaksu.
 7. Samo za tretmane jednostrukim dozama, nekomplicirane ano‐genitalne gonoreje.
 8. Ne uzima se kalcijem i izbjegava upotreba kod u novorođenčadi s hiperbilirubinemijom.
 9. Ne preporučuje se za prvu liniju liječenja neonatalne sepse, osim u postavkama s visokim neonatalnim mortalitetom, kada ga daje obučeni zdravstveni radnika u slučajevima kada nije ostvariva bolnička njega.
 10. 3. generacija cefalosporinskog izbora za upotrebu kod hospitalizirane novorođenčad.
 11. Samo za liječenje životno ugroženih u bolnici, na bazi infekcije zbog sumnjive ili dokazane rezistentne infekcije.
 12. Samo za jednostruki tretman of genitalne Chlamydia trachomatis i trahoma.
 13. U ombinaciji režima za iskorjenjivanje H. pylori kod odraslih
 14. Samo za patiente koji primaju HIV inhibitore proteaze.
 15. Samo za liječenje latentne TB infekcije (LTBI)
 16. Alternativa može biti terizidon.
 17. Alternativa može biti protionamid.
 18. Alternativa mogu biti ofloksacin i moxifloxacin; dostupnost i program u razmatranju.
 19. a b FTC je prihvatljiva alternativa za 3TC, na temelju poznavanja farmakologije, obrazaca otpora i kliničkih ispitivanja antiretrovirusnih lijekova.
 20. Potencijalno teške ili komplikovane bolesti zbog potvrda ili sumnje na virusnu infekciju gripa, u skladu sa smjernicama postupanja SZO.
 21. Za liječenje virusne hemoragične groznice i u kombinaciji s pegiliranim interferonima za liječenje hepatitisa C.
 22. Za liječenje hepatitisa C, u kombinaciji s peginterferonom i/ili direktnim djelovanjem antivirusnih lijekova.
 23. U kombinaciji ribavirinom.
 24. U kombinciji s artezunatom 50 mg.
 25. Za upravljanje teškom malarijom.
 26. Ne preporučuje se u prvom trimestru trudnoće ili djrci ispod 5 kg.
 27. Upotreba u kombinaciji s amodiakvinom, meflokvinom ili sulfadokinom + pirimetamin.
 28. Alternativa mogu biti ostale kombinacije koje imaju potrebne doze za metu, kao što su 153 mg ili 200 mg (kao hidroklorid) od 50 mg.
 29. Samo za upotrebu u liječenju infekcije P.vivax.
 30. Samo u kombinaciji s kininom.
 31. U kombinaciji s artezunatom 50 mg.
 32. Samo za postizanje radikalnog lijeka za infekcije protozoama P.vivax i P.ovale, tokom 14 dana.
 33. Za upotrebu u upravljanju teškim malarijama, u kombinaciji s doksiciklinom.
 34. Samo u kombinaciji s artezunatom od 50 mg.
 35. Za upotrebu u Centralnoj Americi, za suzbijanje P. vivax.
 36. Upotreba samo u kombinaciji s klorokvinom.
 37. Upotreba u liječenju početne faze infekcije parazitom Trypanosoma brucei rhodesiense.
 38. Upotreba za tretman infekcija parazitom Trypanosoma brucei gambiense.
 39. Samo u kombinaciji s eflornitinom, za tretman infekcija parazitom T. b. gambiense.
 40. Alternativa je oralna forma deferaziroksa, zavisno od cijene i raspoloživosti.
 41. Ekvivalent je poligelin, injekcijski rastvor, 3.5% .
 42. a b c d Kao alternative, uključuju se metoprolol i karvedilol.
 43. Hidralazin je naveden za upotrebu u akutnim slučajevima, samo od jako povišenog pritiska u trudnoći. Njegova upotreba u liječenju esencijalne hipertenzije nije preporučljiva s obzirom na dostupnost više dokaza o djelotvornosti i sigurnosti drugih lijekovs.
 44. Metildopa se navodi samo za upravljanje hipertenzijom u trudnoći. Njegova upotreba u liječenju esencijalne hipertenzije se ne preporučuje u pogledu dostupnosti više dokaza o efikasnosti i sigurnosti drugih lijekova.
 45. Za upotrebu kod visoko rizičnih pacijenata.
 46. U akutnoj dijareji cink-sulfat treba koristiti kao dodatak oralne rehidracije soli.
 47. Glibenklamid nije pogodan za dob iznad 60 godina.
 48. Exact type to be defined locally.
 49. a b c d e Preporučuje se za neke skupine visokog rizika.
 50. a b c Preporučuje se za određena područja.
 51. Ili homatropin (hidrobromid) ili ciklopentolat (hidrohlorid).
 52. Zahtijeva bliski medicinski nadzor.
 53. Kao alternative može se uzimati ergokalciferol.
 54. Za reumatski groznicu, maloljetnički artritis, Kawasaki bolest

IzvoriUredi

 1. Comparative Table of Medicines on the WHO Essential Medicines Lists from 1977–2011 (XLS). World Health Organization. Pristupljeno 30. prosinca 2013.
 2. The WHO Essential Medicines List (EML): 30th anniversary. World Health Organization. Inačica izvorne stranice arhivirana 22. ožujka 2019. Pristupljeno 26. lipnja 2016.
 3. Bansal, D; Purohit, VK. Siječanj 2013. Accessibility and use of essential medicines in health care: Current progress and challenges in India. Journal of pharmacology & pharmacotherapeutics. 4 (1): 13–8. doi:10.4103/0976-500X.107642. PMID 23662019
 4. 19th WHO Model List of Essential Medicines (April 2015) (PDF). WHO. Travanj 2015. Pristupljeno 10. svibnja 2015.
 5. WHO moves to improve access to lifesaving medicines for hepatitis C, drug-resistant TB and cancers. 8. svibnja 2015. Pristupljeno 8. svibnja 2015.
 6. https://web.archive.org/web/20081002110638/http://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/ Preuzeto 26. prosinca 2021.
 7. https://web.archive.org/web/20140201194528/http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4875e/5.2.html Preuzeto 26. prosinca 2021.
 8. http://apps.who.int/iris/handle/10665/325772 Preuzeto 26. prosinca 2021.
 9. Seyberth, Hannsjörg W.; Rane, Anders; Schwab, Matthias (2011). Pediatric Clinical Pharmacology. Springer Science & Business Media. p. 358. ISBN 9783642201950.
 10. Za tretman infekcija parazitom Trypanosoma brucei gambiense.