PCI Express

(Preusmjereno s PCI-E)

PCI-e ili punim imenom PCI Express je zamjena za za PCI/AGP sučelje.

To sučelje u izvedbi x16 najčešće koriste grafičke kartice, a u ostalima druge ekspanzijske kartice poput WiFi kartica ili SSD-ova.

PCI Express koji je tijekom razvoja bio poznat i pod skraćenicom 3GIO (kratica za 3Generation In/Out što u prijevodu znači treća generacija ulaza/izlaza) predstavlja novu generaciju sabirnica. Ona služi za prijenos podataka između računalnih komponenti.

No važna je i brza komunikacija u oba smjera - od i prema grafičkoj kartici. Ova značajka koristi se kod sustava koji koriste više grafičkih kartica (nVidijin SLI ili AMD-ov Crossfire), koji trebaju komunicirati među karticama.

Kako su novi standardi donijeli još višu brzinu prijenosa podataka (PCI-Express 3.0), kod nekih sustava s više grafičkih kartica međusobno spajanje posebnim konektorima (mostovima) više nije potrebno.