Palača Augubio u Splitu

Palača Augubio je palača u Splitu, u Hrvatskoj[1] Nalazi se u Dioklecijanovoj ulici 1, u cardu Dioklecijanove palače.[2]

Palača Augubio

Sagrađena je za imućnoga trgovca i poslije plemića Giovannija Battiste De Gubbija. Palača datira iz druge polovice 15. stoljeća,[1] a preinake datiraju iz 18. stoljeća.[2] Stilski palača pripada kasnogotičkoj arhitekturi, a najstariji djelovi palače su romanički, poput freske s prikazom pauna na drugom katu. Palača je preinačena u baroku. Portal je bogato ukrašen i rađen je po uzoru na portal Velike Papalićeve palače. Na luneti je uklesano ime prvotnog vlasnika, obitelji De Gubbio. Projekt i izvedba pripisuju se krugu ljudi oko Jurja Dalmatinca. Kamena plastika, vrlo izražajna, prepoznaje se kao djelo najistaknutijeg majstora radionice Jurja Dalmatinca Andrije Alešija.[1]

ZaštitaUredi

Pod oznakom Z-5757 zavedena je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao profana graditeljska baština.[2]

IzvoriUredi

  1. a b c Informacijska ploča na palači.
  2. a b c Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske


   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske (http://www.min-kulture.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Dopusnica za korištenje materijala s ove stranice arhivirana je u VRTS-u pod brojem 2021043010005276.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.