U povijesti je nekoliko papa nosilo ime Silvestar :

te jedan protupapa: