Park-šuma

dio prirode koji je od državnog interesa i ima osobitu državnu zaštitu
(Preusmjereno s Park šuma)

Park-šuma je dio prirode koji je od državnog interesa i ima osobitu državnu zaštitu. Ova šuma može biti prirodna ili sađena šuma. Veće je krajobrazne vrijednosti. Namijenjena je odmoru i rekreaciji. Unutar park-šume smije se raditi samo one djelatnosti čija je svrha njeno održavanje ili uređenje. U Hrvatskoj park-šumu proglašava županijska skupština ili Gradska skupština Grada Zagreba uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva, ili u određenim uvjetima Hrvatski sabor.[1]

IzvoriUredi

  1. Zakon o zaštiti prirode, Narodne novine 30/1994. 15. travnja 1994. Pristupljeno 13. veljače 2018.