Patuljasti planet

Patuljasti planet je vrsta nebeskog tijela.

Definicija patuljastog planeta usvojena je 24. kolovoza 2006. na 26. Općoj konferenciji IAU u Pragu.

Prema tada usvojenoj rezoluciji, da bi nebesko tijelo bilo patuljasti planet, mora zadovoljiti sljedeće uvjete: