Permjački Finci

Permjački Finci su grana finskih naroda koja obuhvaća grupu naroda Komi.

To su: Zirjani, 347,000, od toga 343,000 u Rusiji, 2,800 u Kazahstanu i 900 u Uzbekistanu. Druga Komi grupa su Permjaci, 143,000 u Rusiji i 2,100 u Ukrajini. Posljednji Jazva broje tek 4,800 ljudi u Rusiji.

Drugu granu Permjaka čine Votjaci ili Udmurti iz Udmurtije, ali ovaj narod živi i po drugim državama, uz Rusiju (697,000, ima ih i u: Kazahstan (9,100), Bjelorusija (1,300), Ukrajina (8,500), Uzbekistan (2,700), Kirgizija (700), Moldavija (700), Tadžikistan (700) i Latvija (500),.