Peti saziv Hrvatskog sabora

Peti saziv Hrvatskog sabora konstituiran je 22. prosinca 2003. godine, kada su mandatima raspolagala 152 zastupnika. 12. listopada 2007. godine Hrvatski sabor donio je jednoglasno odluku o svome raspuštanju. Na dan raspuštanja Sabora, mandatima je raspolagalo 15 političkih stranaka i 12 nezavisnih zastupnika, među kojima je osam predstavnika nacionalnih manjina. Najvećim brojem mandata raspolagao je HDZ (63), SDP (30), HNS (11), HSS (9), HSP (5), IDS (4), po mandat su imali HDSSB, HSLS, HSU, SDSS, DC, MDS, PGS, SBHS i SDA HR.

Peti saziv Hrvatskog sabora (2003. – 2007.)

██ HDZ (66)

██ HSS (10)

██ HSU (3)

██ HSLS (2)

██ SDAH (1)

██ SDP (34)

██ HNS (10)

██ HSP (8)

██ IDS (4)

██ LIBRA (3)

██ SDSS (3)

██ LS (2)

██ DC (1)

██ HDSS (1)

██ PGS (1)

██ Nezavisni zastupnici (3)


 v • u 

Predsjednik, potpredsjednici, tajnik

uredi

Dužnost predsjednika Hrvatskog sabora u petom sazivu obnašao je Vladimir Šeks.

Potpredsjednici Hrvatskoga sabora bili su:

Dužnost tajnika Hrvatskog sabora obnašao je Josip Sesar.

Zastupnici u petom sazivu

uredi

Zastupnici Sabora prema stranačkoj pripadnosti i broju mandata

uredi
Naziv stranke Stranačkih zastupnika Nestranačkih zastupnika
Demokratski centar (DC) 1 *
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 63 *
Hrvatska narodna stranka- liberalni demokrati (HNS) 11 *
Hrvatska seljačka stranka (HSS) 9 *
Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS) 3 *
Hrvatska stranka prava (HSP) 7 *
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) 3 *
Istarski demokratski sabor (IDS) 4 *
Međimurski demokratski savez (MDS) 1 *
Primorsko-goranski savez (PGS) 1 *
Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) 3
Slavonsko-baranjska hrvatska stranka (SBHS) 1 *
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 30 3
Stranka demokratske akcije Hrvatske (SDA HR) 1 *
Nezavisni zastupnici 10 *

Izvor

uredi