Pigmentni tisak

Pigmentni tisak označava fotografski postupak u kojem sliku na željenom nosiocu dobivamo pomoću prirodnih ili umjetnih pigmenata. Spomenuti su pigmenti u pravilu stabilni i otporni na svjetlo te je dobivena slika izrazito trajna. Izvorne povijesne slike u ovoj tehnici su dobivene ispiranjem dijelova koji nisu bili osvjetljeni pri eksponiranju svjetloosjetljivog sloja.

Wilhelm Busch 1903 - Ugljeni tisak

Izvorni postupakUredi

Izvorni crno bijeli postupak otkrio je Alphonse Poitevin 1855. i baziran je na solima šesterovalentnog kroma. Kasnije je proces adaptiran i za višebojnu fotografiju, Louis Arthur Ducos du Hauron 1868.godine. Pigmentni tisak bio je popularan sve do prve polovine 20. stoljeća. Vremenom ga je zamijenio dye-transfer postupak i njegova varijanta dye-bleach, te danas digitalna tehnologija. Danas ovom tehnikom rade tek malobrojni entuzijasti.

Kronologija razvoja pigmentnog tiska

Nadnevak Ime Nacionalnost Napomene
1798. Louis Nicolas Vauquelin Francuska otkrio utjecaj svijetla na srebrni kromat
1826. Joseph Nicéphore Niépce Francuska prva trajna fotografija dobivena pomoću kamere s lećom
1832. Gustav Suckow Francuska otkrio svjetloosjetljivost kromovih soli
1839. Sir John Herschel Engleska uvodi pojam fotografija, eksperimentira sa stvaranjem slika u raznim bojama
1839. Mungo Ponton Engleska otkriva djelovanje svijetla na papir prevučen otopinom kalijjevog bikromata + ispiranje = trajna slika
1840. Henri Becquerel Francuska djelovanje svijetla na papir prevučen otopinom kalijeva bikromata + jodne pare = trajna slika
1852. William Henry Fox Talbot Engleska mješavina bikromata i želatine postaje netopiva nakon djelovanja svijetla
1855. Alphonse Poitevin Francuska otkriva fotografski proces baziran na mješavini bikromata, gumirabike i pigmenta
1855. James Clerk Maxwell Engleska fotografija u boji, putem analize i sinteze tri boje, napomena u jednom njegovom tekstu
1858. L'abbé Laborde Francuska princip eksponiranja kroz osnovu, te zatim prijenos s jedne osnove na drugu
1860. Fargier Francuska isto kao gore, ali uz okretanje slike
1860. Blaise Francuska dvostruko obrtanje kako bi dobili normalnu, a ne zrcalnu sliku
1861. James Clerk Maxwell Engleska demonstracija fotografskog reproduciranja boje putem sinteze, dobivanje boje adicijom, tri slike projiciraju se jedna preko druge putem odgovarajućih filtera
1862. Louis Ducos du Hauron Francuska u nepubliciranom tekstu predlaže substraktivno dobivanje slike u boji
1863. Pouncy Engleska koristi svijetloosjetljivu tintu
1863. Poitevin Francuskah modificira svoj proces, netopivost pigmentirane želatine, zatim topivost putem eksponiranja pod pozitivnim filmom
1864. Joseph Wilson Swan Engleska Swan proces: koristi gumu za prijenos slike
1867. Charles Cros Francuska bez znanja o radu Louis Ducos du Hauron (vidi 1862.) pronalazi istu metodu za dobivanje slike u boji
1868. Marion Francuska Procédé Marion: koristi albumenom obrađeni papir za prijenos slike
1868. Louis Ducos du Hauron Francuska patentira osnovne principe najjednostavnijeg dobivanja slike u boji
1869. Charles Cros Francuska publicira djelo Solution générale du problème de la photographie des couleurs
1869. Louis Ducos du Hauron Francuska Publicira Les couleurs en photographie, solution du problème
1869. Jeanrenaud Francuska Procédé Jeanrenaud: poboljšanje prijenosa
1869. Jeanrenaud Francuska dvostruki prijenos pomoću opalnog stakla
1870. Gobert Francuska 1870. – 1873. slike na metalnim pločama
1873. Marion Francuska Mariotype
1873. Hermann Vogel Njemačka Otkriva senzibiliziranje srebrnih halida bojilima, razdvajanje trobojnih negativa postaje praktično moguće
1878. Louis Ducos du Hauron Francuska objavljuje poboljšanu metodu fotografiranja u boji, putem ugljenog postupka
1878. Fredéric Artigues Francuska Charbon velur
1881. Charles Cros Francuska Tricolor proces predstavljen Academie des Sciences
1889. Artigues Francuska papir za charbon velur
1893. Victor Artigues Francuska Carbon velours u kontinuiranom tonu 1893. – 1910.
1894. Ladeveze Rouille Francuska papir gomme-chrome
1899. Thomas Manly Engleska ozotipija izvedena iz mariotipije
1899. Henri Theodore Fresson Francuska Procédé Fresson: prodaja u SAD 1927. – 1939., Edward Alenias. Kupio Luis Nadeau, Kanada, 1979
1900. Fresson Francuska Papir charbon Satin i potom papier Arvel ,obrada klorom
1902. Robert Krayn SAD N.P.G. Process: trobojni ugljeni tisak distribiran u in Francuskoj od La Société Industrielle de Photographie
1905. Thomas Manly Engleska Ozobrom proces
1910. Arbuthnot Engleska Dichromatirani akvarel, lavirani dikromat
1911. Dovertype Engleska prodaja Dover Street Studio, London, 1911. – 1914.
1913. S. Manners SAD rani trobojni carbro 1913. – 1922.
1919. H.F. Farmer Engleska Carbro proces baziran na Manly-jevom ozobrom procesu, prodaja Autotype, London
1920. H.F. Farmer Engleska Trichrome Carbro proces prodaja 1920. – 1960., Autotype
1923. H.J.C. Deeks SAD Raylo: trobojni ugljeni tisak
1950. KoloroÏd SAD Dikromat koloid: karbon transfer proces
1951. Pierre Fresson Francuska Quadrichromie Fresson
1965. 3M SAD 3M Electrocolor Print 1965. – 1978.
1977. Kwik-Print SAD Light Impressions Corp, Rochester
1982. Archival Color Co. SAD San Francisco: quad-color karbon proces
1983. George Griffin Kanada Quad polutonski, duotonski i mono contone karbon 1983. – 2006., samo za privatne zbirke.
1985. Polaroid SAD laser separacija + transfer pigmenta na bazu. Obustavljeno 1986.: Polaroid Permanent Pigment Print
1986. Jerry Kuska & Douglas Madeley SAD&Kanada četverobojni karbon otisci, Limited Edition Photo/Graphics, Santa Cruz, California, do 1991
1993. Charles Berger SAD Ultrastable Color System. Pigmentirana kvadrikromija
1998. Racey Gilbert SAD Ataraxia Pigment Prints, do 2004.
2006. - danas Tod Gangler SAD Art & Soul Photo, Seattle, Washington, Četverobojni karbon otisci, metallic quadtone crno bijeli karbon
2006. - danas John Bladen Bentley Kanada Verve Gallery of Photography, Toronto, Ontario, Canada, Četverobojni karbon transfer

Suvremene varijante postupkaUredi

Dodatna literaturaUredi

  • Wolfgang Autenrieth: Neue und alte Techniken der Radierung und Edeldruckverfahren - Ein alchemistisches Werkstattbuch für Radierer : Vom 'Hexenmehl und Drachenblut' zur Fotopolymerschicht. Tipps,Tricks, Anleitungen und Rezepte aus fünf Jahrhunderten, Krauchenwies 2010, 230 Seiten, ISBN 978-3-00-035619-3, (→ Auszüge Online)

Vanjske povezniceUredi