Pješak (šah)

Šahovske
figure
Chess king icon.png Kralj
Chess queen icon.png Kraljica
Chess rook icon.png Top
Chess bishop icon.png Lovac
Chess knight icon.png Skakač
Chess pawn icon.png Pješak

Pješak (pijun ili pion) je naziv za šahovsku figuru, kojih na početku partije šaha ima 16, 8 bijelih i 8 crnih.

Chess pld44.png
Chess pdl44.png

Pješaci u partiji šaha imaju 4 moguća načina kretanja:

  1. jedno polje naprijed (ako im put nije zapriječen)
  2. dva polja naprijed (ako im je to prvi potez, i ako im put nije zapriječen)
  3. jedno polje u koso, ako se na tome polju nalazi protivnička figura (uzimanje protivničke figure)
  4. jedno polje u koso, uzimanje protivničkog pješaka en passant‎ (u prolazu)

PromocijaUredi

Pješak koji dođe do 8. reda na ploči, biva promoviran u figuru po želji igrača (obično kraljicu, kako je to najjača figura), osim naravno kralja, koji može biti samo jedan.