Područje poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji

Područje oporezivanja poreza na dodanu vrijednost u EU je područje u kojem se nalaze sve zemlje članice Europske unije i neke zemlje koje nemaju taj status. Stopu poreza određuje svaka zemlja posebno, ali unutar granica koje je propisala unija. PDV se obračunava u svakoj fazi ciklusa proizvodnje za iznos dodane vrijednosti. Dobra se smatraju uvezenim ili izvezenim samo ako uđu ili napuste ovo područje.

Ovo područje vrijedi za sve zemlje članice EU i Monako, ali isključuje neka područja (većinom ona koja nisu u Europi) zemalja članica unije.

Isključena područjaUredi