Podunavskošokački hrvatski dijalekt

Riječ je o rubnim govorima govornika slavonskog dijalekta na područjima uz granicu RH, u Mađarskoj Baranji i mađarskom i srpskom dijelu Bačke. Govori se prostiru na područjima od Kaloče do Iloka. Pripadaju baranjsko-bačkom poddijalektu slavonskog dijalekta, s time da obično govornici u Baranji imaju ikavsko-ekavski, a govornici u Bačkoj ikavski odraz jata.
Govori su povezani s Hrvatima Šokcima.

Ovaj je članak dio niza o
štokavskom narječju hrvatskoga jezika

Osobine

Štokavski dijalekti:

Zapadnoštokavski dijalekti:

Prijelazni dijalekti:

hrvatski dijalekti i lokacija govora podunavskih Šokaca