Grafička avanturistička igra

(Preusmjereno s Point-and-click)

Grafička avanturistička igra je vrsta avanturističke igre koja za razliku od tekstualne avanturističke igre koristi grafiku, i područja sensitivna na pokred i izborom miša. Grafičke avanturističke su napravile kvanti pomak u igrabilnosti koristeći čulo vida i sluha.