Politička filozofija

Politička filozofija je grana filozofije koja se bavi pitanjima povezanim s čovjekovim životom u društvenoj i političkoj zajednici. Za razliku od politologije ili sociologije koje tim pitanjima pristupaju s empirijskog stajališta (pokušavajući utvrditi kako stvari u društvu jesu), pristup političke filozofije temelji se na normativnom stajalištu (traži se odgovor na pitanje kako stvari trebaju biti). U tome pogledu bliska je etici. Politička filozofija također analizira pojmove koji su vezani uz politiku, kao što su država, vlast, moć, sloboda, jednakost, prava itd.

Literatura

uredi

Platon, Država
Aristotel, Politika
Augustin, O državi Božjoj
Thomas Hobbes, Levijatan
John Locke, Dvije rasprave o vladi
Jean-Jacques Rousseau, Društveni ugovor
John Stuart Mill, O slobodi
John Rawls, Teorija pravednosti