Glavni članak: Irska
Zgrada Irskog parlamenta u Dublinu

Politički sustavUredi

Prema Ustavu od 29. prosinca 1937. godine, koji je bio dopunjen u niz navrata, Irska je unitarna, parlamentarna republika s parlamentarnim sustavom vlasti. Biračko je pravo u Irskoj opće i jednako, a imaju ga svi građani s navršenih 18 godina života. Nacionalni blagdan u Irskoj je Dan svetoga Patrika, 17. ožujka.

Upravna podjelaUredi

 Podrobniji članak o temi: Irske provincije

Upravno je država podijeljena na 4 pokrajine, te 29 županija i 5 gradova.

PredsjednikUredi

 
Michael Daniel Higgins

 Podrobniji članak o temi: Predsjednik Irske

Na čelu je države predsjednik republike (Uachtarán na h’Éireann), ujedno i vrhovni zapovjednik vojske. Predsjednika republike biraju građani izravno za mandat od 7 godina i na najviše dva mandata. Dužnost predsjednika od 2011. godine obnaša Michael Daniel Higgins (Mícheál D. Ó hUiginn).

VladaUredi

Vlada obavlja izvršnu vlast, a za svoj je rad odgovorna parlamentu. Sastoji se od premijera (Taoiseach) i ministara. Premijera bira parlament, a postavlja predsjednik republike, koji na prijedlog premijera i podršku parlamenta postavlja i ostale članove vlade.

ParlamentUredi

 
Irski parlament 1780.

 Podrobniji članak o temi: Oireachtas

Zakonodavnu vlast ima dvodomni Parlament (Oireachtas), koji se sastoji od Zastupničkog doma (Dáil Éireann) i Senata (Seanad Eireann). Zastupnički dom ima 166 zastupnika koje građani biraju izravno. Senat ima 60 članova, od kojih 11 imenuje predsjednik vlade, po 3 biraju Državno sveučilište Irske i Sveučilište u Dublinu, a 43 člana biraju stručne skupine (predstavnici kulture, gospodarstva, javne uprave i socijalnih službi). Mandat je obaju domova 5 godina.

Sudbena vlastUredi

Sudbenu vlast obavljaju Vrhovni sud, prizivni sudovi i prvostupanjski sudovi.

Povezani članciUredi

IzvoriUredi

Literatura


  Napomena: Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežne stranice Hrvatske enciklopedije
http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27857
koji je klauzulom na stranici http://enciklopedija.lzmk.hr/o_portalu.aspx
označen slobodnom licencijom CC BY-SA 3.0

Vanjske povezniceUredi

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke na temu: Politika Irske.
Mrežna mjesta