U fizici, polje je preslikavanje koje pridružuje fizikalnu veličinu svakoj točki prostora. Ovisno o tipu veličine koja se pridružuje, polje može biti skalarno, vektorsko ili tenzorsko, tako da je primjerice gravitacijsko polje vektorsko polje jer svakoj točki prostora pridružuju vektor u čijem smjeru djeluje gravitacija.

Primjeri

uredi
Nedovršeni članak Polje (fizika) koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.