Pomoćne povijesne znanosti

Pomoćne povijesne znanosti pomoćne su discipline povijesne znanosti.

Pomoćne povijesne znanosti
Znanstveno polje Povijest
Znanstveno područje Humanističke znanosti
Klasifikacija znanosti u Hrvatskoj

Povijest uredi

Razvoj pomoćnih povijesnih znanosti počeo je u 17. stoljeću proučavanjima arheologije, diplomatike i paleografije. Tijekom 18. stoljeća upotrebljavao se pojam povijesne znanosti, a nakon toga povjesničarska pomagala. Suvremena znanost pomoćne povijesne znanosti naziva i dokumentarne znanosti.[1]

Klasifikacija uredi

Pomoćne povijesne znanosti su:

Bibliografija uredi

Najznačajniji hrvatski priručnici pomoćnih povijesnih znanosti:

Izvori uredi

 1. Goran Mijočević, Novi priručnik za pomoćne povijesne znanosti, Hum, 9/2012.
 2. Viktor Novak, Latinska paleografija, Naučna knjiga, Beograd, 1952. (356 str.); II. izdanje: 1980.; III. izdanje 1987. i 1991., ISBN 862302012X; Sadržaj: Uvod (Šta je paleografija, Zadaci paleografije, Kratak pregled istorijskog razvitka nauke, Opšta literatura, Glavne zbirke faksimilijara), Materija i forma rukopisa (Mnogovrsna materija na kojoj se u starini pisalo, Povoštene tablice, Papyrus, Pergament, Papir), Poreklo i razvitak latinskog pisma u rimskoj eposi (Epigrafska kapitala, Majuskulni rimski kurziv, Knjižno pismo staroga veka (Capitala Quadrata, Capitala rustica, Unicialis, Semiunicialis, Minuskulni ili mlađi rimski kurziv)), Pojava i razvitak srednjovekovne minuskule (Prekarolinški period do pojave minuskule, Prekarolinška minuskula severne i srednje Italije, Beneventana, Pismo papske kancelarije, Vizigotika, Merovinško pismo, Ostrvska pisma - Scripturae insulares, Karolinška minuskula, Gotica, Humanistika), Skraćenice (Opšte napomene, Skraćenice rimske epohe (Notae juris, Notae Tironianae, Rimske brojke), Srednjovekovne skraćenice, Interpunkcija)
 3. Stjepan Antoljak, Pomoćne istorijske nauke, Istorijski arhiv, Kraljevo, 1971. (294 str.); Sadržaj: Paleografija (Kratak pregled razvoja paleografije u svetu i kod nas, Grčka paleografija, Latinska paleografija, Filigranologija, Glagoljska paleografija, Ćirilska paleografija), Diplomatika, (Naša diplomatika), Hronologija, Sfragistika, Heraldika, Genealogija, Arhivistika (Opšti pojmovi arhivistike i arhivske građe, Pregled razvoja arhiva i arhivske službe, Spoljna služba arhiva, Sređivanje arhivske građe, Naučno-informativna sredstva ili pomagala, Konzervacija i restauracija, Mikrofilmovanje i uređenje mikroteke, Publikovanje arhivske građe, Naučna uloga i rad arhiva, Kulturno-prosvetna delatnost arhivskih ustanova, Arhivska zgrada i njeno uređenje, Rad arhiva sa strankama, Bibliografija), Prilozi
 4. Bartol Zmajić, Heraldika, sfragistika, genealogija, Školska knjiga, Zagreb, 1971. (81 str.)
 5. Jakov Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi : latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, Školska knjiga, Zagreb, 1972. (227 str.); II. dopunjeno izdanje: 1985. (VIII, 274 str.); III. izdanje: 1991., ISBN 8603003521
 6. Josip Lučić, Jakov Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb. Školska knjiga, 1984 – 274 str. s ilustracijama, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 1/1985.
 7. Bartol Zmajić, Heraldika, sfragistika, genealogija, veksikologija. Rječnik heraldičkog nazivlja, Golden marketing, Zagreb, 1996. (177 str.), ISBN 9536168200
 8. Ivan Balta, Pregled pomoćnih povijesnih znanostiMatica hrvatska : Grafika, Osijek, 2000., (315 str.), ISBN 953613764X; U knjizi su opisane sljedeće pomoćne povijesne znanosti: paleografija, diplomatika, epigrafika, filigranologija, kronologija, heraldika, genealogija, sfragistika, metrologija, numizmatika, povijesna geografija, onomastika i toponomastika, ikonografija, liturgika i simbolika.
 9. Franjo Šanjek, Latinska paleografija i diplomatika, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Zagreb, 2004. (284 str.), ISBN 9536682524
 10. Goran Budeč, Franjo Šanjek, Latinska paleografija i diplomatika, Biblioteka Povijest, Hrvatski studiji, Zagreb 2004., 284 str.Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 23/2005.
 11. Božena Glavan, Novi udžbenik za studij latinske paleografije i diplomatike (Franjo ŠANJEK, Latinska paleografija i diplomatika, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005., 294 str.)Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 47/2005.
 12. Vicko Kapitanović, Povijesna vrela i pomoćne znanostiFilozofski fakultet, Odsjek za povijest, Split, 2012. (463 str.), ISBN 9789537395407
 13. Branka Grbavac, Vicko Kapitanović, Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest, Split 2012., 463 str.Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 30/2012.
 14. Mislav Gregl, Vicko Kapitanović, Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012., 463 str., Povijesni prilozi 47/2014.