Pomorska knjižica

Pomorska knjižica (Matrikula) je temeljna isprava koju svaki pomorac mora imati da bi se uopće mogao ukrcati na brod. Pomorskom knjižicom dokazuje se identitet, svojstvo u kojem je imatelj pomorske knjižice ukrcan, trajanje plovidbene službe te njegova zdravstvena sposobnost i stručna osposobljenost.[1]

Ako netko želi zatražiti izdavanje pomorske knjižice, preduvjeti za to jesu:

  • položen tečaj temeljne sigurnosti na brodu (D2 brevet)
  • položen tečaj sigurnosne zaštite na brodu (D42 brevet)
  • obavljen liječnički pregled

Pomorske knjižice izdaju se u lučkoj kapetaniji. Valjane su sve do trenutka dok su valjani i spomenuti preduvjeti za izdavanje pomorske knjižice (breveti vrijede pet godina, a liječnički pregled kraće).

Poveznice uredi

Izvori uredi