Popis konzula Rimske Republike

popis na Wikimediji

Popis konzula Rimske Republike, koji nam se očuvao iz antike, sastavio je rimski polihistor i znanstvenik Marko Terencije Varon (116. ― 27. pr. Kr.) Premda ovaj popis uključuje četiri "diktatorske godine" te sadržava i neke druge specifičnosti, on je ipak danas uglavnom prihvaćen i smatra se vrlo značajnim povijesnim izvorom.

Imena su data u svom izvornom, latinskom obliku, a legenda za razumijevanje korištenih kratica se na kraju članka

Šesto stoljeće pr. Kr. uredi

509 Lucius Junius M.f. Brutus, Lucius Tarquinius Collatinus
509 zatim Publius Valerius Volusi f. (= sin Voluzijev) Publicola. (Sp. Lucretius Tricipitinus, koji je bio star i nemoćan, ništa značajno nije se dogodilo tijekom njegovog konzulata), Marcus Horatius M.f. Pulvillus
508 Publius Lucretius T.f. Tricipitinus, Publius Valerius Volusi f. (= sin Voluzijev) Publicola
507 Publius Valerius Volusi f. Publicola III, Marcus Horatius M.f. Pulvillus II
506 Spurius Larcius Rufus (Flavus), Titus Herminius Aquilinus
505 Marcus Valerius Volusi f. (Volusus?), Publius Postumius Q.f. Tubertus
504 Publius Valerius Volusi f. Poplicola IV, Titus Lucretius Tricipitinus II
503 Menenius Agrippa C.f. Lanatus, Publius Postumius Q.f. Tubertus II
502 Opiter Verginius Opit. f. Tricostus, Spurius Cassius Vecellinus (ili Viscellinus)
501 Postumius Cominius Auruncus, Titus Larcius Flavus (ili Rufus)

Peto stoljeće pr. Kr. uredi

500 Servius Sulpicius P.f. Camarinus (Camerinus) Cornutus, Manius Tullius Longus
499 Titus Aebutius T.f. Helva, Gaius (ili Publius) Veturius (Vetusius) Geminus Cicurinus
498 Quintus Cloelius Siculus, Titus Larcius Flavus (ili Rufus) II
497 Aulus Sempronius Atratinus, Marcus Minucius Augurinus
496 Aulus Postumius P.f. Albus Regillensis, Titus Verginius A.f. Tricostus Caeliomontanus
495 Appius Claudius M.f. Sabinus Regillensis (Inregillensis), Publius Servilius P.f. Priscus Structus. Lartius was named dictator
494 Aulus Verginius A.f. Tricostus Caeliomontanus, Titus Veturius (ili Vetusius) Geminus Cicurinus
493 Postumius Cominius Auruncus II, Spurius Cassius Vecellinus (ili Viscellinus)
492 Titus Geganius Macerinus, Publius Minucius Augurinus
491 Marcus Minucius Augurinus II, Aulus Sempronius Atratinus II
490 Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus, Spurius Larcius Flavus (Rufus) II
489 Gaius Iulius Iullus, Publius Pinarius Mamertinus Rufus. (Nema ga kod Livija.)
488 Spurius Nautius Sp.?f. Rutilus, Spurius (Sex.?) Furius (Medullinus ili Fusus?)
487 Titus Sicinius (Sabinus), Caius Aquillius Tuscus
486 Spurius Cassius Vecellinus III, Proculus Verginius Tricostus Rutilus
485 Servius Cornelius Maluginensis (Cossus), Quintus Fabius K.f. Vibulanus
484 Lucius Aemilius Mam.f. Mamercinus (Mamercus), Kaeso (Caeso?) Fabius K.f. Vibulanus
483 Marcus Fabius K.f. Vibulanus, Lucius Valerius M.f. Potitus (Publicola)
482 Quintus Fabius K.f. Vibulanus II, Gaius Iulius C.f. Iullus (II?)
481 Kaeso (Gaius) Fabius K.f. Vibulanus (II?), Spurius Furius Fusus (Fusius)
480 Marcus Fabius K.f. Vibulanus II, Gnaeus Manlius P.f. Cincinnatus
479 Kaeso Fabius K.f. Vibulanus III, Titus Verginius Opet.f. Tricostus Rutilus
478 Lucius Aemilius Man.f. Mamercinus (Mamercus) II, Gaius Servilius Structus Ahala
477 Gaius Horatius M.f. Pulvillus, Titus Menenius Agrippae f. Lanatus
476 Aulus Verginius Tricostus Rutilus, Spurius Servilius (P.f?) Structus
475 Publius Valerius P.f. Poplicola, Caius Nautius Sp.f. Rutilus (ili Rufus)
474 Lucius Furius Medullinus, Aulus Manlius Cn.f. Vulso. (C. Manlius kod Livija)
473 Lucius Aemilius Mam.f. Mamercus III, Vopiscus Iulius C.f. Iullus
472 Lucius Pinarius Mamercinus Rufus, Publius Furius Medullinus Fusus
471 Appius Claudius Ap.f. Crassinus (In)regillensis Sabinus, Titus Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus
470 Lucius Valerius M.f. Potitus (Publicola) II, Tiberius Aemilius L.f. Mamercinus (Mamercus)
469 Titus Numicius Priscus, Aulus Verginius (Tricostus) Caeliomontanus
468 Titus Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus II, Quintus Servilius (Structus) Priscus
467 Tiberius Aemilius L.f. Mamercinus (Mamercus) II, Quintus Fabius M.f. Vibulanus
466 Quintus Servilius Priscus II, Spurius Postumius A.f. Albus Regillensis
465 Quintus Fabius M.f. Vibulanus II, Titus Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus III
464 Aulus Postumius A.f. Albus Regillensis, Spurius Furius Medullinus Fus(i)us
463 Publius Servilius Sp.f. Priscus, Lucius Aebutius T.f. Helva. (Stupili su na dužnost 1. kolovoza, kada je počinjala konzularna godina u to doba. Obojica su ubrzo poginula.)
462 Lucius Lucretius T.f. Tricipitinus, Titus Veturius T.f. Geminus Cicurinus, od avgustovskih ida
461 Publius Volumnius M.f. Amintinus Gallus, Servius Sulpicius Camerinus Cornutus
460 Publius Valerius P.f. Publicola II, Gaius Claudius Ap.f. Inregillensis (Regillensis) Sabinus
459 Quintus Fabius M.f. Vibulanus III, Lucius Cornelius Ser.f. Maluginensis Uritus (Cossus)
458 Caius Nautius Sp.f. Rutilus II, Lucius Minucius P.f. Esquilinus Augurinus
457 Marcus (ili Gaius) Horatius M.f. Pulvillus II, Quintus Minucius P.f. Esquilinus (Augurinus)
456 Marcus Valerius Manii f. Maximus Lactuca, Spurius Verginius A.f. Tricostus Caeliomontanus
455 Titus Romilius T.f. Rocus Vaticanus, Gaius Veturius Cicurinus
454 Spurius Tarpeius M.f. Montanus Capitolinus, Aulus Aternius (Aterius) Varus Fontinalis
453 Sextus Quinctilius. Sex.f. (Varus), Publius Curiatus (Curiatius) Fistus Trigeminus
452 Titus (Gaius) Menenius Agrippae f. Lanatus, Publius Sestius Q.f. Capito (Capitolinus) Vaticanus
451 Appius Claudius Ap.f. Crassus Inregillensis Sabinus II, Titus Genucius L.f. Augurinus
450 Decemviri: Appius Claudius, Marcus Cornelius Maluginensis, Marcus Sergius, Lucius Minucius, Quintus Fabius Vibulanus, Quintus Poetelius, Titus Antonius Merenda, Gaius Duillius, Servius Opius Cornicen, Marcus Rabuleius
449 Lucius Valerius P.f. Potitus, Marcus Horatius Barbatus bili su senatori koji su smjenili s dužnosti prethodne pretore i prve osobe koje su nazvane konzulima
448 Lars (ili Publius) Herminius Coritinesanus (Aquilinus), Titus Verginius Tricostus Caeliomontanus
447 Marcus Geganius M.f. Macerinus, Gaius Iulius (Iullus?)
446 Titus Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus IV, Agrippa Furius Fusus
445 Marcus Genucius Augurinus, Gaius (ili Agrippa) Curtius Philo
444 Konzularni tribuni (Tribuni Militares Consulari Potestate) tijekom tri mjeseca, zatim Lucius Papirius Mugillanus i Lucius Sempronius A.f. Atratinus konzuli u kratkom periodu
443 Marcus Geganius M.f. Macerinus II, Titus Quinctius Capitolinus Barbatus V
442 Marcus Fabius Q.f. Vibulanus, Postumius Aebutius Helva Cornicen
441 Gaius (Quintus) Furius Pacilus Fusus, Manius Papirius Crassus
440 Proculus Geganius Macerinus, Lucius (Titus) Menenius Agrippae Lanatus II
439 Agrippa Menenius T.f. Lanatus, Titus Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus VI
438 Konzularni tribuni (Trojicu spominje Livije u IV, 16.)
437 Marcus Geganius M.f. Macerinus III, Lucius Sergius L.f. Fidenas
436 Lucius Papirius Crassus, Marcus Cornelius Maluginensis
435 Gaius Iulius Iullus II, Lucius (ili Gaius) Verginius Tricostus
434 Konzularni tribuni: Gaius Iulius (Iullus?) III, Lucius Verginius Tricostus II
433 Konzularni tribuni tijekom dve godine
432 Konzularni tribuni
431 Titus Quinctius L.f. Poenus Cincinnatus, Gaius (ili Gnaeus) Iulius Mento
430 Lucius (ili Gaius) Papirius Crassus, Lucius Iulius Vop.f. Iullus
429 Hostus Lucretius Tricipitinus, Lucius Sergius C.f. Fidenas II
428 Aulus Cornelius M.f. Cossus, Titus Quinctius L.f. Poenus Cincinnatus II
427 Gaius Servilius Structus Ahala, Lucius Papirius L.f. Mugillanus (II)
426 Konzularni tribuni tijekom tri godine do 424. st. e. Prvi tribun bio je Titus Quinctius Poenus
425 Konzularni tribuni
425 Konzularni tribuni
423 Gaius Sempronius Atratinus, Quintus Fabius Q.f. Vibulanus
422 Konzularni tribuni
421 Gnaeus (ili Marcus) Fabius Vibulanus, Titus Quinctius T.f. Capitolinus Barbatus
420 Konzularni tribuni: Lucius Quinctius Cincinnatus III, Lucius Furius Medulinus II, Marcus Manlius, Aulus Sempronius Atratinus ("Alvatinus" četiri godine poslije)
419 Konzularni tribuni: Agrippa Memenius Lanatus, Publius Lucretius Tricipitinus, Spurius Nautius Rutilus
418 Konzularni tribuni: Lucius Sergius Fidenas, Marcus Papirius Mugillanus, Gaius Servilius Priscus
417 Konzularni tribuni: Agrippa Menenius Lanatus II, Lucius Servilius Structus II, Publius Lucretius Tricipitinus II, Spurius Rutilius Crassus
416 Konzularni tribuni: Aulus Sempronius Alvatinus III, Marcus Papirius Mugillanus II, Spurius Nautius Rutilus
415 Konzularni tribuni: Publius Cornelius Cossus, Gaius Valerius Potitus, Quintus Quinctius Cincinnatus, Numerius Fabius Vibulanus
414 Konzularni tribuni: Gaius Cornelius Cossus, Lucius Valerius Potitus, Lucius Fabius Vibulanus II, Marcus Postumius Regillensis
413 Aulus Marcus Cornelius Cossus, Lucius Furius L.f. Medullinus
412 Quintus Fabius Ambustus Vibulanus, Gaius Furius Pacilus
411 Lucius Papirius L.f. Mugillanus (Atratinus), Spurius (ili Gaius) Nautius Sp.f. Rutilus
410 Manius Aemilius Mam.f. Mamercinus, Gaius Valerius L.f. Potitus Volusus
409 Gnaeus Cornelius A.f. Cossus, Lucius Furius L.f. Medullinus II
408 Konzularni tribuni tijekom 15 godina. (Marcus Furius Camillus bio je jedan od tribuna 389 st. e.)
407 Konzularni tribuni
406 Konzularni tribuni
405 Konzularni tribuni
404 Konzularni tribuni
403 Konzularni tribuni
402 Konzularni tribuni
401 Konzularni tribuni
400 Konzularni tribuni

Četvrto stoljeće pr. Kr. uredi

399 Konzularni tribuni
398 Konzularni tribuni
397 Konzularni tribuni
396 Konzularni tribuni
395 Konzularni tribuni
394 Konzularni tribuni i diktator Marcus Furius Camillus (?)
393 Lucius Valerius L.f. Potitus, Publius? (ili Servius) Cornelius Maluginensis. Consules suffecti: Lucius Lucretius Tricipitinus Flavus. Servius Sulpicius Q.f. Camerinus
392 Lucius Valerius L.f. Potitus, Publius? (ili Servius) Cornelius Maluginensis. Consules suffecti: Lucius Lucretius Tricipitinus Flavus. Servius Sulpicius Q.f. Camerinus
391 Konzularni tribuni
390 Lucius Valerius L.f. Potitus II, Marcus Manlius T.f. (poslije nazvan Capitolinus) / Konzularni tribuni zamijenili su prethodne konzule 1. srpnja: Lucius Lucretius, Servius Sulpicius, Marcus Aemilius, Lucius Furius Medulinus VII, Agrippa Furius, Gaius Aemilius II
389 Konzularni tribuni
388 Diktator Marcus Furius Camillus, interrex drugi put, imenovani za tribune s konzulskom vlašću Lucius Valerius Publicola II, Lucius Virginius, Publius Cornelius, Aulus Manlius, Lucius Aemilius, Lucius Postumius
387 Konzularni tribuni: Titus Quinctius Cincinnatus, Quintus Servilius Fidenas V, Lucius Julius Iullus, Lucius Aquilius Corvus, Lucius Lucretius Trecipitinus, Servius Sulpicius Rufus
386 Konzularni tribuni: Lucius Papirius, Gaius Cornelius, Gaius Sergius, Lucius Aemilius II, Lucius Menenius, Lucius Publicola III
385 Diktator Marcus Furius Camillus, Konzularni tribuni Servius Cornelius Maluginensis, Quintus Servilius Fidenas VI, Lucius Quinctius Cincinnatus (II?), Lucius Horatius, Titus Valerius (do 382. st. e.)
381 Konzularni tribuni: Servius Cornelius Maluginensis IV, Quintus Servilius, Servius Sulpicius, Lucius Aemilius IV
380 Diktator Marcus Furius Camillus VII, Consular Tribunes Aulus i Lucius Postumius Regilus, Lucius Furius, Lucius Lucretius, Marcus Fabius Ambustus
379 Konzularni tribuni: Lucius Valerius V, Publius Valerius III, Gaius Sergius III, Lucius Menenius II, Spurius Papirius, Servius Cornelius Maluginensis
378 Publius i Gaius Manlius, Lucius Julius. Konzularni tribuni Gaius Sextilius, Marcus Albinius, Lucius Antiscius, patriciji i plebejci u istom razmeru
377 Konzularni tribuni: Spurius Furius, Lucius Servilius II, Gaius Licinius, Publius Claelius, Marcus Horatius, Lucius Geganius
376 Konzularni tribuni: Lucius Aemilius, Publius Valerius IV, Gaius Veturius Servius Sulpicius, Lucius i Gaius Quinctius Cincinnatus
375 Konzularni tribuni: Gaius Licinius (Calvus) Stolo, Lucius Sextius
374 Konzularni tribuni: Lucius Furius, Aulus Manlius, Servius Sulpicius, Servius Cornelius, Publius i Gaius Valerius
373 Konzularni tribuni: Quintus Servilius, Gaius Veturius, Aulus i Marcus Cornelius, Quintus Quinctius, Marcus Fabius
372 Konzularni tribuni: Quinctius, Servius Cornelius, Servius Sulpicius, Lucius Papirius, Lucius Veturius
371 Konzularni tribuni: Gaius Licinius (Calvus) Stolo, Lucius Sextius (Konzularni tribuni ostaju na dužnosti još četiri godine)
370 Konzularni tribuni: Gaius Licinius (Calvus) Stolo, Lucius Sextius
369 Konzularni tribuni: Gaius Licinius (Calvus) Stolo, Lucius Sextius
368 Konzularni tribuni: Gaius Licinius (Calvus) Stolo, Lucius Sextius
367 Konzularni tribuni: Gaius Licinius (Calvus) Stolo, Lucius Sextius
366 (Konzulat ponovo upostavljen po zakonu nazvanom Lex Licinia Sextia) Lucius ('ili' Marcus) Aemilius L.f. Mamercinus (Mamercus), Lucius Sextius
365 Lucius Genucius M.f. Aventinensis, Quintus Servilius Q.f. Ahala
364 C.Sulpicius M.f. Peticus (diktator, osvajač plemena Boja), Gaius Licinius (Calvus) Stolo
363 Gnaeus Genucius M.f. Aventinensis II, Lucius Aemilius Mamercinus II
362 Lucius Genucius M.f. Aventinensis II, Quintus Servilius Q.f. Ahala II
361 Gaius Licinius (Calvus) Stolo, Gaius Sulpicius Peticus II
360 Marcus Fabius N.f. Ambustus, Gaius Poetelius C.f. Libo Visolus
359 Marcus Popillius M.f. Laenas, Gnaeus Manlius L.f. Capitolinus Imperiosus I
358 Gaius Fabius N.f. Ambustus, Gaius Plautius P.f. Proculus
357 Gaius Marcius L.f. Rutilus, Gnaeus Manlius L.f. Capitolinus Imperiosus II
356 Marcus Fabius Ambustus II, Marcus Popillius Laenas II
355 Gaius Sulpicius M.f. Peticus III, Marcus Valerius L.f. Poplicola
354 Marcus Fabius N.f. Ambustus III, Titus Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus
353 Gaius Sulpicius M.f. Peticus IV, Marcus Valerius L.f. Poplicola II
352 Publius Valerius P.f. Poplicola, Gaius Marcius L.f. Rutilus II
351 Gaius Sulpicius M.f. Peticus V, Titus Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus (Caius ili Cacso) II
350 Marcus Popillius M.f. Laenas III, Lucius Cornelius P.f. Scipio
349 Lucius Furius M.f. Camillus, Appius Claudius P.f. Crassus Inregillensis
348 Marcus Valerius M.f. Corvus, Marcus Popillius Laenas IV
347 Gaius Plautius Vennox (ili Venno) Hypsaeo, Titus Manlius L.f. Imperiosus Torquatus I
346 Marcus Valerius M.f. Corvus II, Gaius Poetelius C.f. Libo Visolus II
345 Marcus Fabius Dorsuo, Servius Sulpicius Camerinus Rufus
344 Gaius Marcius L.f. Rutilus III, Titus Manlius L.f. Imperiosus Torquatus II
343 Marcus Valerius M.f. Corvus III, Aulus Cornelius P.f. Cossus Arvina
342 Quintus Servilius Q.f. Ahala III, Gaius Marcius L.f. Rutilus IV
341 Gaius Plautius Venox (Venno) II, Lucius Aemilius Mamercinus Privernas
340 Titus Manlius L.f. Imperiosus Torquatus III, Publius Decius Q.f. Mus
339 Tiberius Aemilius Mamercinus, Quintus Publilius Q.f. Philo I
338 Lucius Furius Sp.f. Camillus, Gaius Maenius P.f
337 Gaius Sulpicius Ser.f. Longus, Publius Aelius Paetus
336 Lucius Papirius L.f. Crassus, Kaeso (Gaius) Duillius
335 Marcus Atilius Regulus Calenus, Marcus Valerius M.f. Corvus IV
334 Spurius Postumius Albinus (Caudinus) I, Titus Veturius Calvinus I
333 Prva diktatorska godina
332 Gnaeus Domitius Cn.f. Calvinus, Aulus Cornelius P.f. Cossus Arvina II
331 Gaius Valerius L.f. Potitus (Flacus), Marcus Claudius C.f. Marcellus
330 Lucius Papirius L.f. Crassus, Lucius Plautius L.f. L.n. Venno
329 Lucius Aemilius L.f. Mamercinus Privernas II, Gaius Plautius P.f. Decianus
328 Lucius Papirius L.f. Crassus II, Lucius Plautius L.f. Venox (Venno)
326 Publius Plautius Proculus, Publius Cornelius Scapula
327 Lucius Cornelius Lentulus, Quintus Publilius Q.f. Philo II
326 Gaius Poetelius C.f. Q.n. Libo Visolus, Lucius Papirius Sp.f. L.n. Cursor
325 Lucius Furius Sp.f. Camillus II, Decimus Iunius Brutus Scaeva
324 Druga diktatorska godina
323 Gaius Sulpicius Ser.f. Longus II, Quintus Aemilius (Aulius) Q.f. Cerretanus
322 Quintus Fabius Maximus Rullianus, Lucius Fulvius L.f. Curvus
321 Titus Veturius Calvinus II, Spurius Postumius Albinus (Caudinus) II
320 Lucius Papirius Sp.f. Cursor II, Quintus Publilius Q.f. Philo III
319 Lucius Papirius Sp.f. Cursor III, Quintus Aulius Q.f. Cerretanus II
318 Lucius Plautius L.f. Venox (Venno), Marcus Foslius (Folius) C.f. Flaccinator
317 Quintus Aemilius Q.f. Barbula, Caius Iunius C.f. Bubulcus Brutus
316 Spurius Nautius Sp.f. Rutilus, Marcus Popillius M.f. Laenas
315 Lucius Papirius Sp.f. Cursor IV, Quintus Publilius Q.f. Philo IV
314 Marcus Poetelius M.f. Libo, Gaius Sulpicius Ser.f. Longus III
313 Lucius Papirius Sp.f. Cursor V, Caius Iunius C.f. Bubulcus Brutus II
312 Marcus Valerius M.f. Maximus Corrinus, Publius Decius P.f. Mus
311 Gaius Iunius C.f. Bubulcus Brutus III, Quintus Aemilius Q.f. Barbula II
310 Quintus Fabius Maximus Rullianus II, Gaius Marcius C.f. Rutilus (Censorinus)
309 Treća diktatorska godina
308 Publius Decius P.f. Mus II, Quintus Fabius Maximus Rullianus III
307 Appius Claudius C.f. Caecus, Lucius Volumnius C.f. Flamma Violens
306 Quintus Marcius Q.f. Tremulus, Publius Cornelius A.f. Arvina
305 Lucius Postumius L.f. Megellus I, Tiberius Minucius M.f. Augurinus. Consul suffectus: Marcus Fulvius L.f. Curvus Paetinus
304 Publius Sempronius P.f. Sophus, Publius Sulpicius Ser.f. Saverrio
303 Servius Cornelius Cn.f. Lentulus, Lucius Genucius Aventinensis
302 Marcus Livius Denter, Marcus Aemilius L.f.Paullus
301 Četvrta diktatorska godina

Treće stoljeće pr. Kr. uredi

300 Marcus Valerius M.f. Corvus V, Quintus Appuleius Pansa
299 Marcus Fulvius Cn.f. Paetinus, Titus Manlius T.f. Torquatus, Consul suffectus: Marcus Valerius M.f. Corvus VI
298 Lucius Cornelius Cn.f. Scipio Barbatus, Gnaeus Fulvius Cn.f. Maximus Centumalus
297 Quintus Fabius Maximus Rullianus IV, Publius Decius P.f. Mus III
296 Appius Claudius C.f. Caecus II, Lucius Volumnius C.f. Flamma Violens II.
295 Quintus Fabius Maximus Rullianus V, Publius Decius P.f. Mus IV
294 Lucius Postumius L.f. Megellus II, koji je opzvan, Marcus Atilius M.f. Regulus
293 Lucius Papirius L.f. Cursor, Spurius Carvilius C.f. Maximus
292 Quintus Fabius Q.f. Maximus Gurges, Decimus Iunius D.f. Brutus Scaeva
291 Lucius Postumius L.f. Megellus III, Gaius Iunius C.f. Bubulcus Brutus
290 Manius Curius Dentatus I, Publius Cornelius Cn.f. Rufinus
289 Marcus Valerius M.f. Maximus Corvinus II, Quintus Caedicius Q.f. Noctua
288 Quintus Marcius Q.f. Tremulus II, Publius Cornelius A.f. Arvina II
287 Marcus Claudius M.f. Marcellus, Gaius Nautius Rutilus
286 Marcus Valerius Maximus (Potitus?), Gaius Aelius Paetus
285 Gaius Claudius M.f. Canina, Marcus Aemilius Lepidus
284 Gaius Servilius Tucca, Lucius Caecilius (Caelius) Metellus Denter, Consul suffectus: [[Manius Curius Dentatus
283 Publius Cornelius Dolabella, Gnaeus Domitius Cn.f. Calvinus Maximus
282 Gaius Fabricius Luscinus, Quintus Aemilius Cn.f. Papus (Papirius)
281 Lucius Aemilius Q.f. Barbula, Quintus Marcius Q.f. Philippus
280 Publius Valerius Laevinus, Tiberius Coruncanius
279 Publius Sulpicius P.f. Saverrio, Publius Decius P.f. Mus
278 Gaius Fabricius Luscinus II, Quintus Aemilius Cn.f. Papus II
277 Publius Cornelius Cn.f. Rufinus II, Gaius Iunius C.f. Bubulcus Brutus I
276 Quintus Fabius Q.f. Maximus Gurges II, Gaius Genucius L.f. Clepsina
275 Manius Curius Dentatus II, Cornelius Ti.f Lentulus Caudinus
274 Manius Curius Dentatus III, Servius Cornelius P.f. Merenda
273 Gaius Fabius M.f. Dorso Licinus, Gaius Claudius M.f. Canina II
272 Lucius Papirius L.f. Cursor II, Spurius Carvilius C.f. Maximus II
271 Gaius (ili Kaeso) Quinctius L.f. Claudus, Lucius Genucius L.f. Clepsina
270 Gaius Genucius L.f. Clepsina II, Gnaeus Cornelius P.f. Blasio
269 Quintus Ogulnius L.f. Gallus, Gaius Fabius C.f. Pictor
268 Publius Sempronius P.f. Sophus, Appius Claudius Ap.f. Russus
267 Marcus Atilius Regulus, Lucius Iulius L.f. Libo
266 Decimus Iunius D.f. Pera, Numerius Fabius C.f. Pictor
265 Quintus Fabius Q.f. Maximus Gurges, Lucius Mamilius Q.f. Vitulus
264 Appius Claudius C.f. Caudex, Marcus Fulvius Q.f. Flaccus
263 Manius Otacilius C.f. Crassus, Manius Valerius M.f. Maximus (Messalla)
262 Lucius Postumius (Albinus) L.f. Megellus, Quintus Mamilius Q.f. Vitulus
261 Lucius Valerius M.f. Flaccus, Tiberius Otacilius C.f. Crassus
260 Gnaeus Cornelius Scipio Asina, Gaius Duilius
259 Lucius Cornelius Scipio, Caius Aquillius M.f. Florus
258 Aulus Atilius A.f. Calatinus, Gaius Sulpicius Q.f. Paterculus
257 Gaius Atilius M.f. Regulus, Gnaeus Cornelius P.f. Blasio II
256 Lucius Manlius A.f. Vulso Longus I, Quintus Caedicius Q.f. Consul suffectus: Marcus Atilius Regulus II
255 Marcus Aemilius M.f. Paullus, Servius Fulvius M.f. Paetinus Nobilior
254 Gnaeus Cornelius Scipio Asina II, Aulus Atilius A.f. Calatinus II
253 Gnaeus Servilius Cn.f. Caepio, Gaius Sempronius Ti.f. Blaesus
252 Gaius Aurelius L.f. Cotta, Publius Servilius Q.f. Geminus
251 Lucius Caecilius L.f. Metellus I, Gaius Furius Pacilus
250 Gaius Atilius M.f. Regulus II, Lucius Manlius A.f. Vulso Longus II
249 Publius Claudius Pulcher, Lucius Iunius C.f. Pullus
248 Gaius Aurelius L.f. Cotta II, Publius Servilius Q.f. Geminus II
247 Lucius Caecilius L.f. Metellus II, Numerius (Marcus) Fabius M.f. Buteo
246 Manius Otacilius C.f. Crassus II, Marcus Fabius C.f. Licinus
245 Marcus Fabius M.f. Buteo, Gaius Atilius A.f. Bulbus
244 Aulus Manlius T.f. Torquatus Atticus I, Gaius Sempronius Ti.f. Blaesus II
243 Gaius Fundanius C.f. Fundulus, Gaius Sulpicius C.f. Galus
242 Gaius Lutatius C.f. Catulus, Aulus Postumius A.f. Albinus
241 Aulus Manlius Titus f. Torquatus Atticus II, Quintus Lutatius Catulus f. Cerco
240 Gaius Claudius Ap.f. (Caeci f.? = Cekov sin) Centho, Marcus Sempronius C.f. Tuditanus
239 Gaius Mamilius Q.f. Turrinus, Quintus Valerius Q.f. Falto
238 Tiberius Sempronius Ti.f. Gracchus, Pub. Valerius Q.f. Falto
237 Lucius Cornelius L.f. Lentulus Caudinus, Quintus Fulvius M.f. Flaccus
236 Publius Cornelius L.f. Lentulus Caudinus, Gaius Licinius P.f. Varus
235 Titus Manlius T.f. Torquatus I, Gaius Atilius A.f. Bulbus II
234 Lucius Postumius A.f. Albinus, Spurius Carvilius Sp.f. Maximus (Ruga)
233 Quintus Fabius Q.f. Maximus Verrucosus I, M' Pomponius M.f. Matho
232 Marcus Aemilius M.f. Lepidus, Marcus Publicius L.f. Malleolus
231 Marcus Pomponius M'.f. Matho, Gaius Papirius C.f. Maso
230 Marcus Aemilius L.f. Barbula, Marcus Iunius D.f. Pera
229 Lucius Postumius A.f. Albinus II, Gnaeus Fulvius Cn.f. Centumalus,
228 Spurius Carvilius Sp.f. Maximus II, Quintus Fabius Q.f. Maximus Verrucosus II
227 Publius Valerius L.f. Flaccus, Marcus Atilius Regulus|Marcus Atilius M.f. Regulus
226 Marcus Valerius M'.f. Maximus Messala, Lucius Apustius L.f. Fullo
225 Lucius Aemilius Q.f. Papirius ili Pappus, Gaius (Caius) Atilius M.f. Regulus
224 Titus Manlius T.f. Torquatus II, Quintus Fulvius M.f. Flaccus II
223 Gaius Flaminius C.f. (pobednik nad Galima), Publius Furius Sp.f. Philus
222 Gnaeus Cornelius Scipio Calvus, Marcus Claudius M.f. Marcellus I
221 Publius Cornelius Cn.f. Scipio Asina, Marcus Minucius C.f. Rufus, Consul suffectus: Marcus Aemilius M.f. Lepidus II
220 Marcus Valerius P.f. Laevinus I, Quintus Mucius P.f. Scaevola. Consules suffecti(?): Lucius Veturius L.f. Philo, Gaius Lutatius Catulus
219 Lucius Aemilius M.f. Paulus, Marcus Livius M.f. Salinator
218 Publius Cornelius L.f. Scipio, Titus Sempronius C.f. Longus
217 Gaius Servilius P.f. Geminus, Gaius Flaminius C.f. II. Consul suffectus: Marcus Atilius M.f. Regulus II
216 Lucius Aemilius Paullus II, Gaius Terentius C.f. Varro
215 Tiberius Sempronius Ti.f. Gracchus, Lucius Postumius A.f. Albinus III. Consules suffecti: Marcus Claudius M.f. Marcellus II dao ostavku, Quintus Fabius Q.f. Maximus Verrucosus III
214 Quintus Fabius Q.f. Maximus Verrucosus IV, Marcus Claudius M.f. Marcellus III
213 Quintus Fabius Q.f. Maximus, Tiberius Sempronius Ti.f. Gracchus II
212 Appius Claudius P.f. Pulcher, Quintus Fulvius M.f. Flaccus III
211 Publius Sulpicius Ser.f. Galba Maximus I, Gnaeus Fulvius Cn.f. Centunalus (Centumalus) Maximus
210 Marcus Valerius P.f. Laevinus II, Marcus Claudius M.f. Marcellus IV
209 Quintus Fabius Q.f. Maximus Verrucosus V, Quintus Fulvius M.f. Flaccus IV
208 Marcus Claudius M.f. Marcellus V, Titus Quinctius L.f. Crispinus
207 Gaius Claudius Ti.f. Nero, Marcus Livius M.f. Salinator II
206 Quintus Caecilius L.f. Metellus, Lucius Veturius L.f. Philo
205 Publius Cornelius Scipio (Africanus), Publius Licinius P.f. Crassus Dives
204 Marcus Cornelius M.f. Cethegus, Publius Sempronius C.f. Tuditanus
203 Gnaeus Servilius Cn.f. Caepio, Gaius Servilius C.f. Geminus
202 Tiberius Claudius P.f. Nero, Marcus Servilius C.f. Pulex Geminus
201 Gnaeus Cornelius L.f. Lentulus, Publius Aelius Q.f. Paetus

Drugo stoljeće pr. Kr. uredi

200 Publius Sulpicius Ser.f. Galba Maximus II, Gaius Aurelius C.f. Cotta
199 Lucius Cornelius L.f. Lentulus, Publius Villius Ti.f. Tappulus
198 Titus Quinctius T.f. Flamininus, Sextus Aelius Q.f. Paetus Catus
197 Gaius Cornelius L.f. Cethegus, Quintus Minucius C.f. Rufus
196 Lucius Furius Sp.f. Purpureo, Marcus Claudius M.f. Marcellus
195 Marcus Porcius M.f. Cato, Lucius Valerius P.f. Flaccus
194 Publius Cornelius P.f. Scipio Africanus II, Tiberius Sempronius Ti.f. Longus
193 Lucius Cornelius L.f. Merula, Aulus Minucius Q.f. Thermus
192 Lucius Quinctius T.f. Flamininus, Gnaeus Domitius L.f. Ahenobarbus
191 Manius Acilius C.f. Glabrio, Publius Cornelius Cn.f. Scipio Nasica
190 Lucius Cornelius P.f. Scipio (Asiaticus), Gaius Laelius C.f
189 Gnaeus Manlius Cn.f. Vulso, Marcus Fulvius M.f. Nobilior
188 Gaius Livius M.f. Salinator, Marcus Valerius M.f. Messalla
187 Marcus Aemilius M.f. Lepidus I, Gaius Flaminius C.f.
186 Spurius Postumius L.f. Albinus, Quintus Marcius L.f. Philippus I
185 Appius Claudius Ap.f. Pulcher, Marcus Sempronius M.f. Tuditanus
184 Publius Claudius Ap.f. Pulcher, Lucius Porcius L.f. Licinus
183 Quintus Fabius Q.f. Labeo, Marcus Claudius M.f. Marcellus
182 Lucius Aemilius L.f. Paullus, Gnaeus Baebius Q.f. Tamphilus
181 Publius Cornelius L.f. Cethegus, Marcus Baebius Q.f. Tamphilus
180 Aulus Postumius A.f. Albinus (Luscus), Gaius Calpurnius C.f. Piso. Consul suffectus: Quintus Fulvius Cn.f. Flaccus
179 Lucius Manlius L.f. Acidinus Fulvianus, Quintus Fulvius Q.f. Flaccus
178 Marcus Iunius M.f. Brutus, Aulus Manlius Cn.f. Vulso
177 Gaius Claudius Ap.f. Pulcher, Tiberius Sempronius P.f. Gracchus
176 Gnaeus Cornelius Cn.f. Scipio Hispallus, Quintus Petillius. Consul suffectus: Gaius Valerius M.f. Laevinus
175 Publius Mucius Q.f. Scaevola, Marcus Aemilius M.f. Lepidus II
174 Spurius Postumius A.f. Albinus Paullulus, Quintus Mucius Q.f. Scaevola
173 Lucius Postumius A.f. Albinus, Marcus Popillius P.f. Laenas
172 Gaius Popillius P.f. Laenas I, Publius Aelius P.f. Ligus
171 Publius Licinius C.f. Crassus, Gaius Cassius C.f. Longinus
170 Aulus Hostilius L.f. Mancinus, Aulus Atilius C.f. Serranus
169 Quintus Marcius L.f. Philippus II, Gnaeus Servilius Cn.f. Caepio
168 Lucius Aemilius L.f. Paullus II, Gaius Licinius C.f. Crassus
167 Quintus Aelius Paetus, Marcus Junius Pennus
166 Gaius Sulpicius Galba, Marcus Claudius Marcellus I
165 Tiberius Manlius Torquatus, Gnaeus Octavius
164 Aulus Manlius Torquatus, Quintus Cassius Longinus
163 Tiberius Sempronius Gracchus II, Marcus Juventius Thalna
162 Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum I, Gaius Marcius Figulus I
161 Marcus Valerius Messalla, Gaius Fannius Strabo
160 Marcus Cornelius Cethegus, Lucius Anicius Gallus
159 Gnaeus Cornelius Dolabella, Marcus Fulvius Nobilior
158 Marcus Aemilius Lepidus, Gaius Popillius P.f. Laenas II
157 Servius Julius Caesar, Lucius Aurelius Orestes
156 Lucius Cornelius Lentulus Lupus, Gaius Marcius Figulus II
155 Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum II, Marcus Claudius Marcellus II
154 Lucius Postumius Albinus, Quintus Opimius
153 Tiberius Annius Luscus, Quintus Fulvius Nobilior
152 Lucius Valerius Flaccus, Marcus Claudius Marcellus III
151 Aulus Postumius Albinus, Lucius Licinius Lucullus
150 Tiberius Quinctius Flaminius, M' Acilius Balbus
149 [Manije Manilije|[Manius Manilius]], Marcius Censorinus
148 Spurius Postumius Albinus Magnus, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus
147 Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus I, Gaius Livius Drusus
146 Gnaeus Cornelius Lentulus, Lucius Mummius Achaicus
145 Quintus Fabius Maximus Aemilianus, Lucius Hostilius Mancinus
144 Servius Sulpicius Ser.f. Galba, Lucius Aurelius Cotta
143 Appius Claudius Pulcher, Quintus Caecilius Metellus Macedonicus
142 Quintus Fabius Maximus Servilianus, Lucius Caecilius Metellus Calvus
141 Gnaeus Servilius Caepio, Quintus Pompeius
140 Quintus Servilius Caepio, Gaius Laelius Sapiens
139 Gnaeus Calpurnius Piso, Marcus Popillius Laenas
138 Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio, Junius Brutus Callaicus
137 Marcus Aemilius Lepidus Porcina, Gaius Hostilius Mancinus
136 Lucius Furius Philus, Sextus Atilius Serranus
135 Quintus Calpurnius Piso, Servius Fulvius Flaccus
134 Gaius Fulvius Flaccus, Publius Cornelius Scipio Africanus Aemilianus II
133 Lucius Calpurnius Piso Frugi, Publius Mucius Scaevola
132 Publius Popillius Laenas, Publius Rupilius
131 Lucius Valerius Flaccus, Publius Licinius Crassus Dives Mucianus
130 Lucius Cornelius Lentulus, Marcus Perperna. Consul suffectus: Ap. Claudius
129 Gaius Sempronius Tuditanus, Manius Aquillius
128 Titus Annius Rufus, Gnaeus Octavius
127 Lucius Cornelius Cinna, Lucius Cassius Longinus Ravilla
126 Marcus Aemilius Lepidus, Lucius Aurelius Orestes
125 Marcus Fulvius M.f. Flaccus, Marcus Plautius Hypsaeus
124 Gaius Cassius Longinus, Gaius Sextius Calvinus
123 Titus Quinctius Flaminius, Quintus Caecilius Metellus Balearicus
122 Gnaeus Domitius Ahenobarbus, Gaius Fannius
121 Quintus Fabius Maximus Allobrigicus, Lucius Opimius
120 Gaius Papirius Carbo, Publius Manilius
119 Lucius Aurelius Cotta, Lucius Caecilius Metellus Delmaticus
118 Quintus Marcius Rex, Marcus Porcius Cato
117 Lucius Caecilius Metellus Diadematus, Quintus Mucius Scaevola
116 Quintus Fabius Maximus Eburnus, Gaius Licinius Geta
115 Marcus Aemilius Scaurus, Marcus Caecilius Metellus
114 Manius Acilius Balbus, Gaius Porcius Cato
113 Gnaeus Papirius Carbo, Gaius Caecilius Metellus Caprarius
112 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, Marcus Livius Drusus
111 Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio, Lucius Calpurnius Bestia
110 Spurius Postumius Albinus, Marcus Minucius Rufus
109 Quintus Caecilius Metellus Numidicus, Marcus Junius Silanus
108 Servius Sulpicius Galba, Lucius Hortensius. Consul suffectus: Marcus Aurelius Scaurus
107 Lucius Cassius Longinus, Gaius Marius I
106 Quintus Servilius Caepio, Gaius Atilius Serranus
105 Gnaeus Mallius Maximus, Publius Rutilius Rufus
104 Gaius Flavius Fimbria, Gaius Marius II
103 Lucius Aurelius Orestes, Gaius Marius III
102 Quintus Lutatius Catulus, Gaius Marius IIII
101 Manius Aquillius, Gaius Marius V

Prvo stoljeće pr. Kr. uredi

100 Lucius Valerius Flaccus, Gaius Marius VI
99 Aulus Postumius Albinus, Marcus Antonius Orator
98 Quintus Caecilius Metellus Nepos, Titus Didius
97 Gnaeus Cornelius Lentulus, Publius Licinius Crassus
96 Gaius Cassius Longinus, Gnaeus Domitius Ahenobarbus
95 Lucius Licinius Crassus, Quintus Mucius Scaevola Pontifex
94 Gaius Coelius Caldus, Lucius Domitius Ahenobarbus
93 Gaius Valerius Flaccus, Marcus Herennius
92 Gaius Claudius Pulcher, Marcus Perperna
91 Sextus Julius Caesar, Lucius Marcius Philippus
90 Lucius Julius Caesar, Publius Rutilius Lupus
89 Gnaeus Pompeius Strabo, Lucius Porcius Cato
88 Lucius Cornelius Sulla I, Quintus Pompeius Rufus
87 Lucius Cornelius Cinna I, Gnaeus Octavius
86 Lucius Cornelius Cinna II, Gaius Marius VII, Consul suffectus: Lucius Valerius Flaccus
85 Lucius Cornelius Cinna III, Gnaeus Papirius Carbo I
84 Lucius Cornelius Cinna IV, Gnaeus Papirius Carbo II
83 Lucius Cornelius Scipio Asiaticus Asiagenus, Gaius Norbanus
82 Gnaeus Papirius Carbo III, Gaius Marius Minus
81 Gnaeus Cornelius Dolabella, Marko Tulije DekulaMarcus Tullius Decula
80 Lucius Cornelius Sulla II, Quintus Caecilius Metellus Pius
79 Appius Claudius Pulcher, Publius Servilius Vatia
78 Marcus Aemilius Lepidus, Quintus Lutatius Catulus
77 Mamercus Aemilius Lepidus Livianus, Decimus Junius Brutus
76 Gnaeus Octavius, Gaius Scribonius Curio
75 Gaius Aurelius Cotta, Lucius Octavius
74 Marcus Aurelius Cotta, Lucius Licinius Lucullus
73 Gaius Cassius Longinus, Marcus Terentius Varro Lucullus
72 Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus, Lucius Gellius Publicola
71 Publius Cornelius Lentulus Sura, Gnaeus Aufidius Orestes
70 Marcus Licinius Crassus Dives I, Gnaeus Pompeius Magnus I
69 Quintus Caecilius Metellus Creticus, Quintus Hortensius
68 Lucius Caecilius Metellus, Quintus Marcius Rex
67 Manius Acilius Glabrio, Gaius Calpurnius Piso
66 Manius Aemilius Lepidus, Lucius Volcacius Tullus
65 Lucius Manlius Torquatus, Lucius Aurelius Cotta
64 Lucius Julius Caesar, Gaius Marcius Figulus
63 Gaius Antonius Hybrida, Marcus Tullius Cicero
62 Decimus Junius Silanus, Lucius Licinius Murena
61 Marcus Valerius Messalla Niger, Marcus Pupius Piso Frugi Calpurnianus
60 Lucius Afranius, Quintus Caecilius Metellus Celer
59 Gaius Julius Caesar I, Marcus Calpurnius Bibulus
58 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, Aulus Gabinius
57 Publius Cornelius Lentulus Spinther, Quintus Caecilius Metellus Nepos
56 Gnaeus Cornelius Lentulus Marcellinus, Lucius Marcius Philippus
55 Marcus Licinius Crassus Dives II, Gnaeus Pompeius Magnus II
54 Appius Claudius Pulcher, Lucius Domitius Ahenobarbus
53 Marcus Valerius Messalla Rufus, Gnaeus Domitius Calvinus I
52 Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio, Gnaeus Pompeius Magnus III
51 Marcus Claudius Marcellus, Servius Sulpicius Rufus
50 Lucius Aemilius Paullus, Gaius Claudius Marcellus Minor (rođak konzula iz 49. st. e., brat konzula iz 51. st. e.)
49 Lucius Cornelius Lentulus Crus, Gaius Claudius Marcellus Major(rođak konzula iz 51. i 50. st. e.)
48 Gaius Julius Caesar II, Publius Servilius Vatia Isauricus I
47 Quintus Fufius Calenus, Publius Vatinius
46 Gaius Julius Caesar III, Marcus Aemilius Lepidus I
45 Gaius Julius Caesar IV, bez kolege
44 Gaius Julius Caesar V, Marcus Antonius I. Consul suffectus: Imperator Caesar Augustus I, bez kolege
43 Aulus Hirtius, Gaius Vibius Pansa Caetronianus
42 Marcus Aemilius Lepidus II, Lucius Munatius Plancus
41 Publius Servilius Isauricus II, Lucius Antonius
40 Gaius Asinius Pollio, Gnaeus Domitius Calvinus II
39 Gaius Calvisius Sabinus, Lucius Marcius Censorinus
38 Appius Claudius Pulcher, Gaius Norbanus Flaccus
37 Lucius Caninius Gallus, Marcus Vipsanius Agrippa I
36 Marcus Cocceius Nerva, Lucius Gellius Publicola
35 Lucius Cornificius, Sextus Pompeius
34 Marcus Antonius II, Lucije Skribonije LibonLucius Scribonius Libo. Consul suffectus: Aemilius Lepidus Paullus
33 Imperator Caesar Augustus II, Lucius Volcacius Tullus
32 Gnaeus Domitius Ahenobarbus, Gaius Sosius
31 Imperator Caesar Augustus III, Marcus Valerius Messalla Corvinus

Drugo stoljeće uredi


Legenda uredi

Rimski broj označuje koji put ista osoba obnaša dužnost konzula.

 • f. = filius ("sin")
 • n. = nepos ("nećak")
 • A.f. = Auli filius ("Aulov sin")
 • Ap.f. = Appii filius ("Apijev sin")
 • C.f. = Gai filius ("Gajev sin")
 • Cn.f. = Gnei filius ("Gnejev sin")
 • D.f. = Decimi filius ("Decimov sin")
 • K.f. = Kaesonis filius ("Kezonov sin")
 • L.f. = Lucii filius ("Lucijev sin")
 • L.n. = Lucii nepos ("Lucijev nećak")
 • M.f. = Marci filius ("Markov sin")
 • M'.f. = Manii filius ("Manijev sin")
 • Mam.f. = Mamerci filius ("Mamerkov sin")
 • Man.f. = Manlii filius ("Manlijev sin")
 • N.f. = Numerii filius ("Numerijev sin")
 • Opit.f = Opitri filius ("Opiterov sin")
 • P.f. = Publii filius ("Publijev sin")
 • Q.f. = Quinti filius ("Kvintov sin")
 • Q.n. = Quinti nepos ("Kvintov nećak")
 • Ser.f. = Servii filius ("Servijev sin")
 • Sex. = Sextus (= Sekstus)
 • Sex.f. = Sexti filius ("Sekstov sin")
 • Sp.f. = Spurii filius ("Spurijev sin")
 • T.f. = Titi filius ("Titov sin")
 • Ti.f. = Tiberii filius ("Tiberijev sin")
 • Vop.f. = Vopisci filius ("Vopiskov sin")

Poveznice uredi

Izvori uredi