Dodatak:Popis njemačkih ministara obrane

Ovo je popis njemačkih ministara obrane.

Za Pruske ministre rata, vidi: Popis pruskih ministara rata.

Ministri obrane, 1919-1935Uredi

Ministri rata, 1935-1938Uredi

Godine 1938., ministarstvo rata je ukinuto i zemijenjeno sa Oberkommando der Wehrmacht.

Ministri obrane Demokratske republike Njemačke, 1956-1990Uredi

MMinistro obrane Federativne republike Njemačke, 1955-presentUredi