Popis političkih stranaka u Hrvatskoj

popis na Wikimediji

Ustav Republike Hrvatske

Zakonodavna vlast

Izvršna vlast

Sudbena vlast

Ustavni sud Republike Hrvatske

Hrvatska narodna banka

Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Političke stranke

Izbori

Popis registriranih političkih stranaka u Republici Hrvatskoj [1]Uredi

Registrirane političke stranke su udruge čiji su ciljevi izraženi u programu i statutu usmjereni na stvaranje i oblikovanje političke volje te političko djelovanje građana, a koje su upisane u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske[2] koji vodi Središnji državni ured za upravu. U registar se upisuju političke stranke koje ispunjavaju formalne uvjete prema Zakonu o političkim strankama (jedan od uvjeta je da političku stranku mogu osnovati najmanje 100 punoljetnih, poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske). Upisom u registar politička stranka postaje pravna osoba, te može djelovati na području Republike Hrvatske u skladu sa svojim statutom.

Slijedi popis svih registriranih političkih stranaka u Republici Hrvatskoj (stanje: 30.9.2019. Registar političkih stranaka).

Parlamentarne političke strankeUredi

Parlamentarne političke stranke su registrirane političke stranke koje su zastupljene u parlamentu (Hrvatskom saboru) putem zastupnika s njihovih izbornih lista.

Aktualni sazivUredi

 Podrobniji članak o temi: Deveti saziv Hrvatskog sabora

Popis parlamentarnih stranaka (stanje: rujan 2019.):

 1. Bandić Milan 365 - stranka rada i solidarnosti - BM 365
 2. Bruna Esih - Zlatko Hasanbegović: Neovisni za Hrvatsku - Neovisni za Hrvatsku
 3. Demokrati
 4. Građansko-liberalni savez - GLAS
 5. HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku
 6. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
 7. Hrvatska demokršćanska stranka - HDS
 8. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
 9. Hrvatska seljačka stranka - HSS
 10. Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS
 11. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU
 12. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje - HDSSB
 13. Istarski demokratski sabor - IDS-DDI
 14. Most nezavisnih lista - MOST
 15. Narodna stranka - reformisti - REFORMISTI
 16. Nezavisna lista mladih - NLM
 17. Nova politika - NP
 18. Promijenimo Hrvatsku - PH
 19. Samostalna demokratska srpska stranka - SDSS
 20. Snaga - stranka narodnog i građanskog aktivizma - SNAGA
 21. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
 22. Stranka Ivana Pernara - SIP
 23. Živi zid

Izvanparlamentarne strankeUredi

 1. Abeceda demokracije - Abeceda
 2. Agenda mladih demokrata - AMD
 3. Akcija bjelovarsko-bilogorska - ABB
 4. Akcija mladih - AM
 5. Akcija umirovljenici zajedno - AUZ
 6. Aktivni branitelji i umirovljenici Hrvatske - ABU Hrvatske
 7. Aktivni nezavisni umirovljenici - ANU
 8. Alternativa
 9. Autohtona - hrvatska seljačka stranka 1904 - A-HSS 1904
 10. Autohtona – Hrvatska stranka prava - A-HSP
 11. Biraj bolje
 12. Blok umirovljenici zajedno - BUZ
 13. Blokirani - deblokirajmo Hrvatsku - BLOKIRANI
 14. Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske - BDSH (Kastav)
 15. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske - BDSH (Zagreb)
 16. Budnica Hrvatska - Zajednica bosanskih Hrvata - BH-ZBH
 17. Damir Bajs - Nezavisna lista - Damir Bajs - NL
 18. Demokratska kneginečka stranka - DKS
 19. Demokratska lokalna stranka - DLS
 20. Demokratska partija Srba - DPS (Zagreb)
 21. Demokratska prigorsko-zagrebačka stranka - DPS (sv. Ivan Zelina)
 22. Demokratska stranka umirovljenika - DSU
 23. Demokratska stranka žena - DSŽ
 24. Demokratski savez nacionalne obnove - DESNO
 25. Demokratski savez Srba - DSS
 26. Demokratsko socijalna stranka Hrvatske - DSSH
 27. Dubrovačka bošnjačka stranka - DBS
 28. Dubrovačka stranka - DUSTRA
 29. Dubrovački demokratski sabor - DDS
 30. Duspara Mirko - nezavisna lista - Duspara Mirko - NL
 31. Generacija obnove - GO
 32. Građanska inicijativa - MOŽEMO! – MOŽEMO
 33. Građanska opcija Grada Osijeka - GOGO
 34. Građanska stranka Sisak - GSS
 35. Hrvatska braniteljska pučka stranka - HBPS
 36. Hrvatska bunjevačka stranka - HBS
 37. Hrvatska čista stranka prava - HČSP
 38. Hrvatska demokratska regionalna stranka - HDRS (Sisak)
 39. Hrvatska demokratska seljačka stranka - HDSS
 40. Hrvatska demokratska stranka - HDS
 41. Hrvatska demokratska stranka Dalmacije - HDSD
 42. Hrvatska konzervativna stranka - HKS
 43. Hrvatska radnička stranka - HRS
 44. Hrvatska seljačka stranka - Stjepan Radić - HSS-SR
 45. Hrvatska seljačka stranka braće Radić - HSS braće Radić
 46. Hrvatska stranka branitelja i domoljuba - HSBID
 47. Hrvatska stranka budućnosti - HSB
 48. Hrvatska stranka demokrata - HSD
 49. Hrvatska stranka građanskog otpora - HSGO
 50. Hrvatska stranka nezaposlenih - HSN
 51. Hrvatska stranka prava - HSP
 52. Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević - HSP AS
 53. Hrvatska stranka prava 1861 - HSP 1861
 54. Hrvatska stranka pravaškog bratstva - HSPB
 55. Hrvatska stranka reda - HSR (Novigrad Podravski)
 56. Hrvatska stranka svih kajkavaca - HSSK
 57. Hrvatski laburisti - Stranka rada - LABURISTI
 58. Hrvatski oslobodilački pokret - HOP
 59. Hrvatski rast - Hrast
 60. Istarska stranka umirovljenika - Partito Istriano dei Pensionati - ISU-PIP
 61. Istarski demokrati - Democratici Istriani - ID-DI
 62. Istarski laburisti - IL
 63. Jadranska socijaldemokratska stranka Hrvatske - Jadranski socijaldemokrati - JSD
 64. Jedina opcija
 65. Komunistička partija Hrvatske - KPH
 66. Krila slobode hrvatska nacionalistička stranka - Krila slobode
 67. Liburnijska stranka - LIST
 68. Lista za Rijeku - RI
 69. Loza nezavisna lista - Loza
 70. Maksimirska građanska inicijativa - ZAJEDNO - MGI - ZAJEDNO
 71. Međimurska stranka - MS
 72. Međimurski demokratski savez - MDS
 73. Modeli altruizma u politici - MAP
 74. Moderna demokratska snaga - MODES
 75. Moja voljena Hrvatska - MVH
 76. Možemo! - politička platforma
 77. Mreža nezavisnih lista - Mreža
 78. Nada
 79. Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez - NH-PS
 80. Nezavisna lista boljih - NLB
 81. Nezavisna lista bura - BURA
 82. Nezavisna lista mladih za Imotski i Imotsku krajinu - MI ZA IM - MI ZA IM
 83. Nezavisna lista Zagreb - NLZG
 84. Nezavisna lista Stipe Petrina - NLSP
 85. Nezavisna lista Višnjan - NLV
 86. Nezavisni seljaci Hrvatske - NSH (2012/.)
 87. Nezavisni za Zaprešić - NZ
 88. Nova Hrvatska - NH
 89. Nova ljevica - NL
 90. Nova srpska stranka - NSS
 91. Održivi razvoj Hrvatske - ORaH
 92. Pametno - PAMETNO
 93. Pločanska stranka - PLS
 94. Pokret za modernu Hrvatsku
 95. Pokret Zajedno - PZ (Zagreb)
 96. Popravi grad - Nova generacija - PG-NG
 97. Primorsko goranski savez - PGS
 98. Projekt domovina
 99. Radnička fronta - RF
 100. Sabor hrvatskih Roma
 101. Sasvim mala stranka - SMS
 102. Savez komunista Hrvatske - SKH
 103. Slobodarska stranka Hrvatske - SSH
 104. Slobodna Hrvatska - SH
 105. Socijalistička radnička partija Hrvatske - SRP
 106. Splitska stranka - STS
 107. Splitska stranka umirovljenika - SSU
 108. Srpska narodna stranka - SNS
 109. Srpska pravedna stranka - SPS (stranka)
 110. START - Stranka antikorupcije, razvoja i transparentnosti - START
 111. Stjepan Kožić - nezavisna lista
 112. Stranka Bošnjaka Hrvatske - SBH
 113. Stranka demokratske akcije Hrvatske - SDA Hrvatske
 114. Stranka hrvatski vidik - SHV
 115. Stranka hrvatskih umirovljenika - UMIROVLJENICI - UMIROVLJENICI
 116. Stranka hrvatskog zajedništva - SHZ
 117. Stranka razvoja i napretka - SRNA
 118. Stranka umirovljenika - SU
 119. Stranka umirovljenika Hrvatske - Blok umirovljenici zajedno - SUH
 120. Stranka za narod - SZN
 121. Ujedinjena stranka prava - USP
 122. Ujedinjeni hrvatski domoljubi - UHD
 123. Umirovljenici Slavonije i Baranje - USIB
 124. Umirovljenička demokratska unija - UDU
 125. Unija Kvarnera - UNIJA
 126. Za grad
 127. Zagorska Demokratska Stranka - ZDS
 128. Zagorska stranka - ZS (Zabok)
 129. Zagorska stranka za Zagreb - ZSZ
 130. Zagreb je naš!
 131. Zelena lista
 132. Zelena stranka - ZS
 133. Zeleni forum - ZF
 134. Zeleni savez - ZELENI
 135. Zelinski laburisti - stranka Prigorja - ZL
 136. Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka - HGS
 137. Željko Lacković - Nezavisne liste

Nekadašnje strankeUredi

 1. AG Zagrebačka stranka (2007.)
 2. Akcija hrvatske republikanske seljačke stranke (2014.)
 3. Akcija slavonsko baranjskih umirovljenika (2017.)
 4. Akcija socijaldemokrata Hrvatske (2016.)
 5. Akcija za bolju Hrvatsku (2017.)
 6. Albanska demokršćanska stranka Hrvatske (2003.)
 7. Albanska islamska demokratska unija (2001.)
 8. Alijansa za pravnu državu (2011.)
 9. Alijansa za treću Hrvatsku (2007.)
 10. Antiprohibicionistička slobodarska stranka (2000.)
 11. Autohtona slavonsko posavska stranka (2014.)
 12. Autonomna regionalna stranka Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke - (2019.)
 13. Banijska demokratska stranka (2018.)
 14. Blok poljoprivrednika Hrvatske (2015.)
 15. Bosanska demokratska stranka (2000.)
 16. Čabarski pokret mladih (2015.)
 17. Dalmatinska akcija (2003.)
 18. Dalmatinska liberalna stranka (2015.)
 19. Dalmatinski demokrati (2019.)
 20. Demokratska socijalna unija - Snaga naroda (2010.)
 21. Demokratska stranka slavonske ravnice (2016.)
 22. Demokratska zajednica muslimana Hrvatske (2000.)
 23. Demokratski centar (2016.)
 24. Demokratski savez Albanaca Hrvatske (2001.)
 25. Domovina (2019.)
 26. Domovinska građanska stranka (2007.)
 27. Glas razuma (2015.)
 28. Glas Zaprešića - nezavisna lista (2019.)
 29. Gospodarska stranka (2016.)
 30. Građanska akcija Lumbarda (2017.)
 31. Hrvatska 21. stoljeća (2016.)
 32. Hrvatska demokratska republikanska stranka (2006.)
 33. Hrvatska demokratska stranka (2005.)
 34. Hrvatska demokratska stranka prava (1999.)
 35. Hrvatska domovinska stranka (2001.)
 36. Hrvatska europska stranka (2016.)
 37. Hrvatska inicijativa za dijalog (2019.)
 38. Hrvatska konzervativna stranka (1995/1999) (1999.)
 39. Hrvatska kršćanska demokratska unija (1992/2007) (2007.)
 40. Hrvatska kršćanska demokratska unija - (2007./2017.) (2017.)
 41. Hrvatska kršćanska demokratska unija - (2009./2019.) (2019.)
 42. Hrvatska muslimanska demokratska stranka (2001.)
 43. Hrvatska nacional-demokratska liga (2006.)
 44. Hrvatska obrtnička stranka (2017.)
 45. Hrvatska poduzetnička stranka (2001.)
 46. Hrvatska proljeća (2000.)
 47. Hrvatska pučka seljačka stranka - 1904 (2012.)
 48. Hrvatska pučka stranka (2017.)
 49. Hrvatska republikanska stranka (2007.)
 50. Hrvatska republikanska zajednica (2017.)
 51. Hrvatska romska demokratska stranka (2016.)
 52. Hrvatska seljačka narodna stranka (2000.)
 53. Hrvatska seljačko radnička stranka (Stranka istine i pravde) (2003.)
 54. Hrvatska stranka (2001.)
 55. Hrvatska stranka mladih (2016.)
 56. Hrvatska stranka naravnog zakona (2001.)
 57. Hrvatska stranka ovršenika (2017.)
 58. Hrvatska stranka pravne države (2019.)
 59. Hrvatska stranka rada (2013.)
 60. Hrvatska stranka zelenih - Eko savez - Zeleni (2016.)
 61. Hrvatska zora stranka naroda (2016.)
 62. Hrvatski blok - pokret za modernu Hrvatsku (2009.)
 63. Hrvatski dalmatinski dom (2007.)
 64. Hrvatski demokratski centar (2015.)
 65. Hrvatski demokratski slobodarski savez Dalmacije (2018.)
 66. Hrvatski demokršćani (2009.)
 67. Hrvatski istinski preporod (2011.)
 68. Hrvatski liberalni pokret (2001.)
 69. Hrvatski mirotvorni pokret (2001.)
 70. Hrvatski narodni pokret – slobodna Hrvatska (1999.)
 71. Hrvatski narodnjaci (2013.)
 72. Hrvatski nezavisni demokrati (2011.)
 73. Hrvatski obranbeni red (2007.)
 74. Hrvatski pravaški pokret (2005.)
 75. Hrvatski proljećari (2009.)
 76. Hrvatski republikanci (2007.)
 77. Hrvatski socijaldemokrati (2015.)
 78. Hrvatski zbor (2016.)
 79. Hrvatsko pravaško bratstvo (2016.)
 80. Hrvatsko zvono (2015.)
 81. Istarska pučka stranka (2001.)
 82. Istarska socijaldemokratska nezavisna stranka (2013.)
 83. Istarska stranka (2003.)
 84. Istarski socijaldemokratski forum (2014.)
 85. Izvorna hrvatska seljačka stranka (2005.)
 86. Jadranski sabor (2007.)
 87. Jedino Hrvatska – Pokret za Hrvatsku (2019.)
 88. Južnohrvatska stranka (2010.)
 89. Karlovačka stranka (2011.)
 90. Kršćanska narodna stranka (1996.)
 91. Kršćanska socijalna unija (2011.)
 92. Kršćanski demokrati Međimurja (2001.)
 93. Krug 21 (2010.)
 94. Ladonja (2013.)
 95. Liberalna stranka (2006.)
 96. LIBRA – Stranka liberalnih demokrata (2005.)
 97. Liga za Brod - stranka za poticanje svekolikog razvoja Grada Slavonskog Broda (2013.)
 98. Lista Slavonije i Baranje (1995.)
 99. Ljevica Hrvatske (2015.)
 100. Mađarska narodna stranka Hrvatske (2001.)
 101. Maslina - Dalmatinska autonomaška stranka (2007.)
 102. Moje malo Međimurje (2014.)
 103. Nacionalna demokratska stranka (2000.)
 104. Nacionalni forum (2016.)
 105. Naša stranka (2017.)
 106. Nezavisna lista Milana Bitunjca (2018.)
 107. Nezavisna stranka prava (2001.)
 108. Nezavisni seljaci Hrvatske (2005/2007) (2007.)
 109. Novi val - Stranka razvoja - Novi val (2016.)
 110. Obiteljska stranka (2017.)
 111. Otočna demokratska stranka (2003.)
 112. Partija podunavskih Srba (2015.)
 113. Paška stranka (2018.)
 114. Piratska stranka (2018.)
 115. Podravska stranka (2015.)
 116. Pokret za ljudska prava, stranka ekološki svjesnih građana (2006.)
 117. Posavsko slavonska stranka (2018.)
 118. Primorsko goranska stranka umirovljenika (2014.)
 119. Rapski pučki sabor (2018.)
 120. Savez hrvatskih umirovljenika i seniora (2015.)
 121. Slavonsko-baranjska hrvatska stranka (2008.)
 122. Slobodarska stranka Hrvatske (2001/2010) (2010.)
 123. Snaga Roma Hrvatske (2016.)
 124. Socijaldemokratska stranka Hrvatske (1995.)
 125. Socijalistička partija Hrvatske (2018.)
 126. Socijalno-demokratska unija Hrvatske (2007.)
 127. Srednjoeuropska akcija - Pokret za Srednju Europu (2016.)
 128. Srpska demokratska baranjska stranka (2007.)
 129. Stranka društvenog razvoja (2001.)
 130. Stranka Dubrovnik regija (2018.)
 131. Stranka hrvatskog državnog prava (2003.)
 132. Stranka hrvatskog preporoda (2005.)
 133. Stranka međugeneracijske solidarnosti Hrvatske (2018:)
 134. Stranka nezavisne demokracije (2001.)
 135. Stranka običnih ljudi (2016.)
 136. Stranka penzionera (2017.)
 137. Stranka pravične demokracije (2010.)
 138. Stranka Roma Hrvatske (2012.)
 139. Stranka zajedno (2014.)
 140. Talijanska demokratska zajednica - Unione democratica Italiana (2003.)
 141. Transnacionalna radikalna stranka (2001.)
 142. Turopoljska demokratska stranka (2001/2005) (2005.)
 143. Turopoljska demokratska stranka (2006/2007) (2007.)
 144. Volim Hrvatsku (2016.)
 145. Zagrebačka nezavisna lista  (2014.)
 146. Zagrebačka stranka umirovljenika (2018.)
 147. Zavjet za Hrvatsku (2016.)
 148. Zelena akcija Split (1995.)
 149. Zelena alternativa - Stranka potrošača (2014.)
 150. Zelena lista (2014.)
 151. Zelena ljevica Hrvatske (2006.)
 152. Zelena stranka (Zagreb) (2005.)
 153. Zeleni demokrati (2010.)
 154. Zeleni Hrvatske (2017.)
 155. Zeleni zajedno (2014.)
 156. Zeleni - stranka novog doba (2005.)
 157. "Hrvatska straža" Nacionalna stranka (2015.)

Političke udruge građana i koalicijeUredi

 1. Domoljubna koalicija
 2. Hrvatski demokratski blok
 3. Jedino Hrvatska
 4. Koalicija narodnog sporazuma
 5. Kukuriku koalicija
 6. Ladonja
 7. Lista Velog Mista
 8. Savez za Hrvatsku
 9. Savez za Hrvatsku (2014.)
 10. Udružena ljevica (koalicija)
 11. Zadarski blok

Povezani članciUredi

LiteraturaUredi

 • Horvat, Danica (gl. ur.), Političke stranke u Republici Hrvatskoj, 13/2009., Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, Zagreb, listopad 2009., str. 205. – 207.,  (PDF) ISSN 1334-0247
 • Erceg, Neda; Pekorari, Renata (ur.), Političke stranke u Republici Hrvatskoj : od 1995. do 1999. godine, Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, Zagreb, 1999., str. 56. – 59., ISBN 953-6430-06-1.
 • Milardović, Anđelko. Političke stranke u Republici Hrvatskoj : politologija stranaka, programi političkih stranaka, 1. izd., Pan liber, Osijek – Zagreb – Split, 1997., ISBN 953-6285-18-5.

IzvoriUredi

 1. www.hidra.hr/politicke_stranke/parlamentarne_stranke
 2. Registar političkih stranaka Republike Hrvatske