Popis političkih stranaka u Hrvatskoj

popis na Wikimediji

Ustav Republike Hrvatske

Zakonodavna vlast

Izvršna vlast

Sudbena vlast

Ustavni sud Republike Hrvatske

Hrvatska narodna banka

Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Političke stranke

Izbori

Registrirane političke stranke su neprofitne organizacije čiji su ciljevi izraženi u programu i statutu usmjereni na stvaranje i oblikovanje političke volje te političko djelovanje građana, a koje su upisane u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske[1] koji vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave. U Registar se upisuju političke stranke koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o političkim strankama (jedan od uvjeta je da političku stranku mogu osnovati najmanje 100 punoljetnih, poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske). Danom upisa u Registar, politička stranka stječe svojstvo pravne osobe i može djelovati na području Republike Hrvatske u skladu sa svojim statutom i pravnim poretkom.

U Republici Hrvatskoj djeluje ukupno 161 aktivnih političkih stranaka prema podatcima od 26. ožujka 2024. godine, a do sada ih je ukupno registrirano 407. Zbog njihova jednostavnog osnivanja i raspuštanja njihov broj konstantno oscilira, a bitno je naglasiti kako Republika Hrvatska (100 osnivača), nakon Republike Mađarske (10 osnivača) i Federacije Bosne i Hercegovine (50 osnivača – ne vrijedi za RS), ima najliberalnije zakonodavstvo koje propisuje osnivanje i djelovanje političkih stranaka.

Parlamentarne političke stranke

uredi

Parlamentarne političke stranke su registrirane političke stranke koje su zastupljene u parlamentu (Hrvatskom saboru) putem izabranih zastupnika na parlamentarnim izborima s njihovih izbornih lista.

Aktualni saziv Hrvatskog sabora

uredi

Popis parlamentarnih stranaka (stanje: 9. veljače 2024. godine – X. saziv Hrvatskog sabora):

Naziv Skraćeni naziv
Blok za Hrvatsku Blok
Centar Centar
Domovinski pokret Domovinski pokret
Fokus Fokus
Građansko-liberalni savez GLAS
Hrvatska demokratska zajednica HDZ
Hrvatska demokršćanska stranka HDS
Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati HNS
Hrvatska seljačka stranka HSS
Hrvatska socijalno-liberalna stranka HSLS
Hrvatski suverenisti Hrvatski suverenisti
Hrvatsko Bilo HRB
Istarski demokratski sabor IDS
Most Most
Možemo! – politička platforma Možemo!
Narodna stranka – Reformisti Reformisti
Nova ljevica NL
Odlučnost i pravednost OIP
Pravedna Hrvatska PH
Radnička fronta RF
Samostalna demokratska srpska stranka SDSS
Socijaldemokrati Socijaldemokrati
Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP
Stranka s imenom i prezimenom SsIP

Izvanparlamentarne političke stranke

uredi
 1. Agrameri – nezavisna lista
 2. Agrarna stranka – pokret za hrvatsku poljoprivredu – AS-PHP
 3. Akcija mladih – AM
 4. Akcija umirovljenici zajedno – AUZ
 5. Akcija za promjene – AP
 6. Aktivni nezavisni umirovljenici – ANU
 7. Alternativa 101 – ALTERNATIVA
 8. Autohtona hrvatska seljačka stranka – A-HSS
 9. Autohtona – Hrvatska stranka prava – A-HSP
 10. Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti – 365 stranka rada i solidarnosti
 11. Blok umirovljenici zajedno – BUZ
 12. Bolji Solin – BS
 13. Dalmatinska akcija – DA
 14. Damir Bajs – Nezavisna lista – Damir Bajs – NL
 15. Demokrati – Demokrati
 16. Demokratska kneginečka stranka – DKS
 17. Demokratska lokalna stranka – DLS
 18. Demokratska prigorsko-zagrebačka stranka – DPS
 19. Demokratska stranka umirovljenika – DSU
 20. Demokratski HSS – DHSS
 21. Demokratski savez nacionalne obnove – DESNO
 22. Demokratski savez Srba – DSS
 23. Demokratsko socijalna stranka Hrvatske – DSSH
 24. Demokršćani
 25. Direkt
 26. Dubrovačka bošnjačka stranka – DBS
 27. Dubrovačka stranka – DUSTRA
 28. Dubrovački demokratski sabor – DDS
 29. Duspara Mirko – nezavisna lista – Duspara Mirko – NL
 30. Generacija obnove – GO
 31. Grobnička stranka – GS
 32. Hrast – Pokret za uspješnu Hrvatsku
 33. Hrvatska bunjevačka stranka – HBS
 34. Hrvatska čista stranka prava – HČSP
 35. Hrvatska demokratska seljačka stranka – HDSS
 36. Hrvatska konzervativna stranka – HKS
 37. Hrvatska narodna lista – HNL
 38. Hrvatska radićevska stranka – HRS
 39. Hrvatska seljačka stranka – Stjepan Radić – HSS-SR
 40. Hrvatska seljačka stranka braće Radić – HSS braće Radić
 41. Hrvatska stranka branitelja i domoljuba – HSBID
 42. Hrvatska stranka budućnosti – HSB
 43. Hrvatska stranka demokrata – HSD
 44. Hrvatska stranka građanskog otpora – HSGO
 45. Hrvatska stranka prava – HSP
 46. Hrvatska stranka prava 1861 – HSP 1861
 47. Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević – HSP AS
 48. Hrvatska stranka pravaškog bratstva – HSPB
 49. Hrvatska stranka pravne države – HSPD
 50. Hrvatska stranka reda – HSR
 51. Hrvatska stranka svih čakavaca kajkavaca i štokavaca – HSSČKŠ
 52. Hrvatska stranka umirovljenika – HSU
 53. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje – HDSSB
 54. Hrvatski laburisti – Stranka rada – LABURISTI
 55. Hrvatski oslobodilački pokret – HOP
 56. Hrvatski umirovljenici zajedno – HUZ
 57. Hoćemo Pravedno – HOĆEMO
 58. Istarska stranka umirovljenika – Partito Istriano dei Pensionati – ISU-PIP
 59. Istarski laburisti – IL
 60. Ivan Penava nezavisna lista – IP-NL
 61. Javno dobro
 62. Ključ Hrvatske – KLJUČ
 63. Krila slobode hrvatska nacionalistička stranka – Krila slobode
 64. Kvarnerska inicijativa – Regionalna platforma – Kvarnerska
 65. LiPO
 66. Lista za Rijeku – RI
 67. Međimurska stranka – MS
 68. Međimurski demokratski savez – MDS
 69. Mladi za Brezovicu – MZB
 70. Mladi za Đakovo
 71. Modeli altruizma u politici – MAP
 72. Moderna demokratska snaga – MODES
 73. Moja voljena Hrvatska – MVH
 74. Mreža nezavisnih lista – Mreža
 75. Nada
 76. Neovisni za Hrvatsku – NHR
 77. Nezavisna lista Ante Đapića – NL Ante Đapića
 78. Nezavisna lista mladih – NLM
 79. Nezavisna lista Osejava – NLO
 80. Nezavisna lista Podbablje sutra – Podbablje sutra
 81. Nezavisna lista Zagreb – NLZG
 82. Nezavisna lista Stipe Petrina – NLSP
 83. Nezavisna lista Višnjan – NLV
 84. Nezavisna Platforma Sjevera – NPS
 85. Nezavisni
 86. Nezavisni seljaci Hrvatske – NSH
 87. Nezavisni za Zaprešić – NZ
 88. Nova politika – NP
 89. Pavao Grom – nezavisna lista – PGnL
 90. Plavo zelena stranka – PZS
 91. Pločanska stranka – PLS
 92. Pokret za modernu Hrvatsku
 93. Pokret za životinje
 94. Pokret Zajedno – PZ
 95. Popravi grad – PG
 96. Pravo i pravda
 97. Primorsko-goranski savez – PGS
 98. Projekt domovina
 99. Promijenimo Hrvatsku – PH
 100. Rapski pučki sabor – RPS
 101. Republika
 102. Ričard Nezavisni
 103. Slobodarska stranka Hrvatske – SSH
 104. Snaga Slavonije i Baranje – Snaga SIB
 105. Snaga – stranka narodnog i građanskog aktivizma – SNAGA
 106. Socijalistička radnička partija Hrvatske – SRP
 107. Srđ je grad – SJG
 108. Srpska pravedna stranka – SPS
 109. Stjepan Kožić – nezavisna lista
 110. Stranka demokratske akcije Hrvatske – SDA Hrvatske
 111. Stranka hrvatski vidik – SHV
 112. Stranka hrvatskih umirovljenika – UMIROVLJENICI
 113. Stranka hrvatskog zajedništva – SHZ
 114. Stranka Ivana Pernara – SIP
 115. Stranka umirovljenika – SU
 116. Stranka za narod – SZN
 117. Stranka za Zadar! – ZZ!
 118. Ujedinjeni hrvatski domoljubi – UHD
 119. Umirovljenici Slavonije i Baranje – USIB
 120. Umirovljenici zajedno – politička platforma – UMIROVLJENICI ZAJEDNO
 121. Umirovljenička demokratska unija – UDU
 122. Unija Kvarnera – UNIJA
 123. Za grad
 124. Zajedno Hrvatska – ZH
 125. Zajedno za Murter – ZM
 126. Zajedno za Trogir
 127. Zagorska demokratska stranka – ZDS
 128. Zagorska stranka – ZS
 129. Zagreb je naš!
 130. Zaokret – nezavisna lista – Zaokret
 131. Zelena alternativa – Održivi razvoj Hrvatske – Zelena alternativa ORaH
 132. Zelena lista
 133. Zeleni forum – ZF
 134. Zeleni savez – ZELENI
 135. Zelinski laburisti – stranka Prigorja – ZL
 136. Željko Kerum – Hrvatska građanska stranka – HGS
 137. Župska stranka – Župka

Nekadašnje političke stranke

uredi
 1. Abeceda demokracije (2021.)
 2. AG Zagrebačka stranka (2007.)
 3. Agenda mladih demokrata (2021.)
 4. Akcija bjelovarsko-bilogorska (2022.)
 5. Akcija hrvatske republikanske seljačke stranke (2014.)
 6. Akcija slavonsko baranjskih umirovljenika (2017.)
 7. Akcija socijaldemokrata Hrvatske (2016.)
 8. Akcija za bolju Hrvatsku (2017.)
 9. Aktivni branitelji i umirovljenici Hrvatske (2021.)
 10. Albanska demokršćanska stranka Hrvatske (2003.)
 11. Albanska islamska demokratska unija (2001.)
 12. Alijansa za pravnu državu (2011.)
 13. Alijansa za treću Hrvatsku (2007.)
 14. Antiprohibicionistička slobodarska stranka (2000.)
 15. Autohtona slavonsko posavska stranka (2014.)
 16. Autonomna regionalna stranka Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke – (2019.)
 17. Banijska demokratska stranka (2018.)
 18. Biraj bolje (2021.)
 19. Blok poljoprivrednika Hrvatske (2015.)
 20. Blokirani – deblokirajmo Hrvatsku (2021.)
 21. Bosanska demokratska stranka (2000.)
 22. Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske (2020.)
 23. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske (2023.)
 24. Budnica Hrvatska – Zajednica bosanskih Hrvata (2021.)
 25. Bura (2022.)
 26. Čabarski pokret mladih (2015.)
 27. Dalmatinska akcija (2003.)
 28. Dalmatinska liberalna stranka (2015.)
 29. Dalmatinski demokrati (2019.)
 30. Demokratska partija Srba (2021.)
 31. Demokratska socijalna unija – Snaga naroda (2010.)
 32. Demokratska stranka lipa (2023.)
 33. Demokratska stranka slavonske ravnice (2016.)
 34. Demokratska stranka žena (2021.)
 35. Demokratska zajednica muslimana Hrvatske (2000.)
 36. Demokratski centar (2016.)
 37. Demokratski savez Albanaca Hrvatske (2001.)
 38. Domovina (2019.)
 39. Domovinska građanska stranka (2007.)
 40. Glas razuma (2015.)
 41. Glas Zaprešića – nezavisna lista (2019.)
 42. Gospodarska stranka (2016.)
 43. Građanska akcija Lumbarda (2017.)
 44. Građanska inicijativa – MOŽEMO! (2020.)
 45. Građanska opcija Grada Osijeka (2023.)
 46. Građanska stranka Sisak (2020.)
 47. Hrvatska 21. stoljeća (2016.)
 48. Hrvatska braniteljska pučka stranka (2022.)
 49. Hrvatska demokratska regionalna stranka (2022.)
 50. Hrvatska demokratska republikanska stranka (2006.)
 51. Hrvatska demokratska stranka Dalmacije (2021.)
 52. Hrvatska demokratska stranka (1990./2005.) (2005.)
 53. Hrvatska demokratska stranka – (2015./2021.) (2021.)
 54. Hrvatska demokratska stranka prava (1999.)
 55. Hrvatska domovinska stranka (2001.)
 56. Hrvatska europska stranka (2016.)
 57. Hrvatska inicijativa za dijalog (2019.)
 58. Hrvatska konzervativna stranka (1995/1999) (1999.)
 59. Hrvatska kršćanska demokratska unija (1992/2007) (2007.)
 60. Hrvatska kršćanska demokratska unija – (2007./2017.) (2017.)
 61. Hrvatska kršćanska demokratska unija – (2009./2019.) (2019.)
 62. Hrvatska liberalna demokratska stranka (2021.)
 63. Hrvatska muslimanska demokratska stranka (2001.)
 64. Hrvatska nacional-demokratska liga (2006.)
 65. Hrvatska obrtnička stranka (2017.)
 66. Hrvatska poduzetnička stranka (2001.)
 67. Hrvatska proljeća (2000.)
 68. Hrvatska pučka seljačka stranka – 1904 (2012.)
 69. Hrvatska pučka stranka (2017.)
 70. Hrvatska radnička stranka (2021.)
 71. Hrvatska republikanska stranka (2007.)
 72. Hrvatska republikanska zajednica (2017.)
 73. Hrvatska romska demokratska stranka (2016.)
 74. Hrvatska seljačka narodna stranka (2000.)
 75. Hrvatska seljačko radnička stranka (Stranka istine i pravde) (2003.)
 76. Hrvatska stranka (2001.)
 77. Hrvatska stranka mladih (2016.)
 78. Hrvatska stranka naravnog zakona (2001.)
 79. Hrvatska stranka nezaposlenih (2021.)
 80. Hrvatska stranka ovršenika (2017.)
 81. Hrvatska stranka pravne države – (2007./2019.) (2019.)
 82. Hrvatska stranka rada (2013.)
 83. Hrvatska stranka zelenih – Eko savez (2016.)
 84. Hrvatska zora stranka naroda (2016.)
 85. Hrvatski blok – pokret za modernu Hrvatsku (2009.)
 86. Hrvatski dalmatinski dom (2007.)
 87. Hrvatski demokratski centar (2015.)
 88. Hrvatski demokratski slobodarski savez Dalmacije (2018.)
 89. Hrvatski demokršćani (2009.)
 90. Hrvatski istinski preporod (2011.)
 91. Hrvatski liberalni pokret (2001.)
 92. Hrvatski mirotvorni pokret (2001.)
 93. Hrvatski narodni pokret – slobodna Hrvatska (1999.)
 94. Hrvatski narodnjaci (2013.)
 95. Hrvatski nezavisni demokrati (2011.)
 96. Hrvatski obranbeni red (2007.)
 97. Hrvatski pravaški pokret (2005.)
 98. Hrvatski proljećari (2009.)
 99. Hrvatski rast (2021.)
 100. Hrvatski republikanci (2007.)
 101. Hrvatski socijaldemokrati (2015.)
 102. Hrvatski zbor (2016.)
 103. Hrvatsko pravaško bratstvo (2016.)
 104. Hrvatsko zvono (2015.)
 105. Istarska pučka stranka (2001.)
 106. Istarska socijaldemokratska nezavisna stranka (2013.)
 107. Istarska stranka (2003.)
 108. Istarski demokrati – Democratici Istriani (2022.)
 109. Istarski socijaldemokratski forum (2014.)
 110. Izvorna hrvatska seljačka stranka (2005.)
 111. Jadranska socijaldemokratska stranka Hrvatske (2023.)
 112. Jadranski sabor (2007.)
 113. Jedina opcija (2021.)
 114. Jedino Hrvatska – Pokret za Hrvatsku (2019.)
 115. Južnohrvatska stranka (2010.)
 116. Karlovačka stranka (2011.)
 117. Komunistička partija Hrvatske (2023.)
 118. Kršćanska narodna stranka (1996.)
 119. Kršćanska socijalna unija (2011.)
 120. Kršćanski demokrati Međimurja (2001.)
 121. Krug 21 (2010.)
 122. Ladonja (2013.)
 123. Liberalna stranka (2006.)
 124. LIBRA – Stranka liberalnih demokrata (2005.)
 125. Liburnijska stranka (2021.)
 126. Liga za Brod – stranka za poticanje svekolikog razvoja Grada Slavonskog Broda (2013.)
 127. Lista Slavonije i Baranje (1995.)
 128. Loza nezavisna lista (2023.)
 129. Ljevica Hrvatske (2015.)
 130. Mađarska narodna stranka Hrvatske (2001.)
 131. Maksimirska građanska inicijativa – ZAJEDNO (2023.)
 132. Maslina – Dalmatinska autonomaška stranka (2007.)
 133. Moje malo Međimurje (2014.)
 134. Nacionalna demokratska stranka (2000.)
 135. Nacionalni forum (2016.)
 136. Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez (2020.)
 137. Naša stranka (2017.)
 138. Nezavisna lista boljih (2023.)
 139. Nezavisna lista Milana Bitunjca (2018.)
 140. Nezavisna lista mladih za Imotski i Imotsku krajinu (2021.)
 141. Nezavisna lista Tomislav Stojak (2022.)
 142. Nezavisna stranka prava (2001.)
 143. Nezavisni seljaci Hrvatske (2005/2007) (2007.)
 144. Nova Hrvatska (2021.)
 145. Nova srpska stranka (2021.)
 146. Novi val – Stranka razvoja (2016.)
 147. Obiteljska stranka (2017.)
 148. Održivi razvoj Hrvatske (2020.)
 149. Otočna demokratska stranka (2003.)
 150. Partija podunavskih Srba (2015.)
 151. Paška stranka – Pag (2018.)
 152. Piratska stranka (2018.)
 153. Podravska stranka (2015.)
 154. Pokret za ljudska prava, stranka ekološki svjesnih građana (2006.)
 155. Posavsko slavonska stranka (2018.)
 156. Primorsko-goranska stranka umirovljenika (2014.)
 157. Probudi (2024.)
 158. Rapski pučki sabor (1997/2018) (2018.)
 159. Sabor hrvatskih Roma (2020.)
 160. Sasvim mala stranka (2021.)
 161. Savez hrvatskih umirovljenika i seniora (2015.)
 162. Savez komunista Hrvatske (2021.)
 163. Slavonsko-baranjska hrvatska stranka (2008.)
 164. Splitska stranka (2022.)
 165. Slobodarska stranka Hrvatske (2001/2010) (2010.)
 166. Slobodna Hrvatska (2023.)
 167. Snaga Roma Hrvatske (2016.)
 168. Socijaldemokratska stranka Hrvatske (1995.)
 169. Socijalistička partija Hrvatske (2018.)
 170. Socijalno-demokratska unija Hrvatske (2007.)
 171. Splitska stranka umirovljenika (2023.)
 172. Srednjoeuropska akcija – Pokret za Srednju Europu (2016.)
 173. Srpska demokratska baranjska stranka (2007.)
 174. Srpska narodna stranka (2022.)
 175. Stranka Bošnjaka Hrvatske (2024.)
 176. Stranka društvenog razvoja (2001.)
 177. Stranka Dubrovnik regija (2018.)
 178. Stranka hrvatskog državnog prava (2003.)
 179. Stranka hrvatskog preporoda (2005.)
 180. Stranka međugeneracijske solidarnosti Hrvatske (2018.)
 181. Stranka nezavisne demokracije (2001.)
 182. Stranka običnih ljudi (2016.)
 183. Stranka penzionera (2017.)
 184. Stranka pravične demokracije (2010.)
 185. Stranka razvoja i napretka (2023.)
 186. Stranka Roma Hrvatske (2012.)
 187. Stranka umirovljenika Hrvatske – Blok umirovljenici zajedno (2020.)
 188. Stranka zajedno (2014.)
 189. Ujedinjena stranka prava (2021.)
 190. Talijanska demokratska zajednica – Unione democratica Italiana (2003.)
 191. Transnacionalna radikalna stranka (2001.)
 192. Turopoljska demokratska stranka (2001/2005) (2005.)
 193. Turopoljska demokratska stranka (2006/2007) (2007.)
 194. Vesna Škare Ožbolt – nezavisna lista (2024.)
 195. Volim Hrvatsku (2016.)
 196. Zagrebačka nezavisna lista  (2014.)
 197. Zagrebačka stranka umirovljenika (2018.)
 198. Zavjet za Hrvatsku (2016.)
 199. Zelena akcija Split (1995.)
 200. Zelena alternativa – Stranka potrošača (2014.)
 201. Zelena lista (2005./2014.) (2014.)
 202. Zelena ljevica Hrvatske (2006.)
 203. Zelena stranka (2021.)
 204. Zelena stranka (Zagreb) (2005.)
 205. Zeleni demokrati (2010.)
 206. Zeleni Hrvatske (2017.)
 207. Zeleni zajedno (2014.)
 208. Zeleni – stranka novog doba (2005.)
 209. "Hrvatska straža" Nacionalna stranka (2015.)

Političke udruge građana i/ili koalicije

uredi
 1. Domoljubna koalicija
 2. Hrvatski demokratski blok
 3. Jedino Hrvatska
 4. Koalicija narodnog sporazuma
 5. Kukuriku koalicija
 6. Ladonja
 7. Lista Velog Mista
 8. Savez za Hrvatsku
 9. Savez za Hrvatsku (2014.)
 10. Udružena ljevica (koalicija)
 11. Zadarski blok
 12. Restart koalicija
 13. Zeleno-lijeva koalicija
 14. Hrvatski suverenisti (koalicija)
 15. Koalicija oko Domovinskog pokreta
 16. Koalicija PametnoStranka s imenom i prezimenomFokus

Povezani članci

uredi

Literatura

uredi
 • Horvat, Danica (gl. ur.), Političke stranke u Republici Hrvatskoj, 13/2009., Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, Zagreb, listopad 2009., str. 205–207.,  (PDF) ISSN 1334-0247
 • Erceg, Neda; Pekorari, Renata (ur.), Političke stranke u Republici Hrvatskoj : od 1995. do 1999. godine, Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, Zagreb, 1999., str. 56–59., ISBN 953-6430-06-1.
 • Milardović, Anđelko. Političke stranke u Republici Hrvatskoj : politologija stranaka, programi političkih stranaka, 1. izd., Pan liber, Osijek – Zagreb – Split, 1997., ISBN 953-6285-18-5.

Izvori

uredi
 1. Registar političkih stranaka Republike Hrvatske. Inačica izvorne stranice arhivirana 28. rujna 2013. Pristupljeno 13. listopada 2011. journal zahtijeva |journal= (pomoć)