Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1885.

Dio serije članaka o
Demografiji Hrvata
Bosne i Hercegovine
Prvi popis  | Sarajevo  | Mostar
1879.  | 1885.  | 1895.  | 1910.
1921.  | 1931.  | 1948.  | 1953.
1961.  | 1971.  | 1981.  | 1991.
Katolici 1996. - 2012.  | 2013.

Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini je izvršen 1885. godine. Po popisu stanovništva na površini od 51.246 km2, 1885. godine u Bosni i Hercegovini živjelo je 1.336.091 stanovnika.

  • Broj stanovnika: 1.336.091
  • Broj stanovnika ženskog spola: 631.066 ( -73.959)
  • Broj stanovnika muškog spola: 705.025
  • Broj žena u odnosu prema broju muškaraca 895 : 1000
  • Broj domaćinstava: 226.699
  • Veličina prosječnog domaćinstva: 5.9 članova/domaćinstvu
  • Gustoća naseljenosti: 26.1 stanovnika/km2
  • Prosječna starost žena: - godina
  • Prosječna starost muškaraca: - godina

Ukupni rezultati po vjerskoj pripadnosti uredi

Izvod iz popisa stanovništva BiH 1885. godine
Vjeroispovjest Broj Udio
grčki pravoslavci 1 571.250 42.76 %
muslimani 2 492.710 36.88 %
rimokatolici 265.788 19.89 %
židovi 5.805 0.43 %
ostali 538 0.04 %

1 Do popisa 1905. godine popisivani kao grčki pravoslavci

2 Do 1901. godine službeno ime Muhammedaner, njemački: (muhamedanci), odnosi se na pripadnike islamske vjeroispovjesti. Izraz se može često naći i danas u sredstvima javnog izvještavanja (novinama i televiziji) u Austriji pogotovo ako se radi o vremenina austro-ugarske vladavine u Bosni i Hercegovini.

Često se veže s rječju Bosniaken, njemački: (Bošnjaci), te se i time razgraničava od danas korištene riječi "Bosnier", njemački: (Bosanac), koji označava osobu s bosanskim državljanstvom.

Izvori uredi

  • Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine: Demografija, Tematski bilten 02/2007, Sarajevo 2007.godine


  Popisi stanovništva u Bosni i Hercegovini  

1879.  | 1885.  | 1895.  | 1910.  | 1921.  | 1931.  | 1948.  | 1953.  | 1961.  | 1971.  | 1981.  | 1991.  | 2013.