Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1921.

Dio serije članaka o
Demografiji Hrvata
Bosne i Hercegovine
Prvi popis  | Sarajevo  | Mostar
1879.  | 1885.  | 1895.  | 1910.
1921.  | 1931.  | 1948.  | 1953.
1961.  | 1971.  | 1981.  | 1991.
Katolici 1996. - 2012.  | 2013.

Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini je izvršen 1921. godine, po prvi put od strane vlasti Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Po popisu stanovništva na površini od 51.200 km2, 1921. godine u Bosni i Hercegovini živjelo je 1.890.440 stanovnika.

  • Broj stanovnika: 1.890.440
  • Broj stanovnika ženskog spola: 924.231 ( -41.978)
  • Broj stanovnika muškog spola: 966.209
  • Broj žena u odnosu prema broju muškaraca 957 : 1000
  • Broj domaćinstava: -
  • Veličina prosječnog domaćinstva: - članova/domaćinstvu
  • Gustoća naseljenosti: 36.9 stanovnika/km2
  • Prosječna starost žena: - godina
  • Prosječna starost muškaraca: - godina
Austrougarski kruzi su postali jugoslavenske oblasti sa sjedištima: Bihać, Banja Luka, Tuzla, Travnik, Sarajevo i Mostar.

Ukupni rezultati po nacionalnoj osnovi

uredi

U popisu iz 1921. godine, samo su Srbi, Hrvati i Slovenci priznati kao autohtoni narodi ili tri plemena jednog naroda, te su jedino oni predstavljali moguće opcije za nacionalnu pripadnost. Rezultat je bio da je veliki dio muslimanskog stanovništva jednostavno ostavio nepopunjeno polje za nacionalnu pripadnost, no treba uzeti u obzir da taj dio podpada pod ostale kojih ukupno ima 8.236 te je izvjesno da su se izjašnjavali ili kao Srbi ili Hrvati.

okrug ukupno Srbi / Hrvati Slovenci Česi / Slovaci Rusini Poljaci Rusi Mađari Nijemci Arnauti Turci Rumunji / Cincari Talijani ostali
Banja Luka 423,096 389,988 1,203 2,423 7,941 9,582 485 774 7,815 79 63 752 1,099 892
Bihać 216,973 215,925 263 182 10 93 6 49 321 21 2 9 18 74
Mostar 265,998 263,644 415 233 23 70 628 64 303 50 22 2 70 474
Sarajevo 287,214 271,756 1,590 2,146 44 483 910 601 3,252 246 115 89 279 5,703
Travnik 280,699 277,265 585 693 53 254 194 176 1,225 38 12 24 59 121
Tuzla 416,460 408,059 626 700 75 223 413 913 3,555 192 17 458 237 992
ukupno 1,890,440 1,826,657 4,682 6,377 8,146 10,705 2,636 2,577 16,471 626 231 1,334 1,762 8,236

Izvori

uredi


  Popisi stanovništva u Bosni i Hercegovini  

1879.  | 1885.  | 1895.  | 1910.  | 1921.  | 1931.  | 1948.  | 1953.  | 1961.  | 1971.  | 1981.  | 1991.  | 2013.