Porođaj

Porođaj je završetak trudnoće tj. gestacijskog perioda rađanjem jednog ili više novorođenčeta iz ženinog uterusa.

Presijecanje pupčane vrpce

Rađanje je proces ovisan o veličini djeteta i njegovoj sposobnosti prilagođavanja na porodni kanal za vrijeme spuštanja te o snazi i pravilnosti trudova te o otporu zdjelice i mekih tkiva dna zdjelice. U 95% svih poroda dijete je u stavu glavom. Stav djeteta se najčešće određuje opipavanjem (palpacijom) abdomena i definitivno utvrdi na početku poroda vaginalnim pregledom (može se naravno utvrditi i ultrazvukom).

Važno je kako žena rađa, kao i njeno iskustvo prođaja. Fiziološki tijek, ali i cjelokupni doživljaj poroda utječu na dugoročnu dobrobit djeteta te fizičko i psihičko zdravlje majke.[1]

Percepcija porođaja u današnjem je svijetu najčešće daleko od realne, prvenstveno zbog načina na koji se on prikazuje u filmovima i serijama. Porod najčešće ne kreće s velikom količinom plodove vode iz puknutog vodenjaka, nije praćen vriskovima, period od prvog truda do izgona ne mjeri se u minutama, već u satima i prvi nagon rodilje nije da legne na leđa. Ove percepcije kojima smo izloženi od ranog djetinjstva može biti teško, ali je jako važno promijeniti ih i stvoriti realniju sliku poroda. U konačnici, jedan od glavnih hormona poroda je okscitocin, hormon ljubavi koji se prirodno luči kad se osjećamo sigurno i ugodno.

Kako bi izmijenile svoje ideje o porodu, za žene je potrebno da nauče više o svojim tijelima, ali i o opcijama koje im se nude kako bi, uz podršku zdravstvenih djelatnica i djelatnika, bile u mogućnosti donijeti informirane izbore najbolje za sebe i svoju bebu.

Fiziološki porodUredi

Riječ fiziološki znači da tijelo radi u normalnim uvjetima kako bi odradio određeni zadatak. Rađanje je, kao i disanje, uobičajen fiziološki proces. No, kao i disanje, porod treba određeno okruženje i zadovoljenje bioloških potreba kako bi fukncioniralo. Žensko tijelo stvoreno je za rađanje i ono zna što u kojem trenu treba raditi. Ako ga poštujemo i dopustimo mu da radi ono što treba, u većini slučajeva ono će sve odraditi savršeno.

Fiziološki porod uključuje[2]:Uredi

 • to da porod počne sam (bez indukcije) i nastavlja se sam (bez dripa i drugih lijekova)
 • vaginalni porod djeteta i posteljice
 • normalan gubitak krvi nakon poroda
 • kontakt koža na kožu koji majka i dijete ostvaruju nakon poroda
 • čekanje da pupčana vrpca otpulsira (isprazni se i postane bijela) prije klemanja i rezanja
 • prvi podoj ubrzo nakon poroda.

No, fiziološki porod nije "sve ili ništa" - u proces poroda ili nakon njega mogu biti uključene samo neke od ovih praksi, a već i to može učiniti proces poroda i prilagodbe nakon rođenja djeteta lakšim majci i bebi. Na primjer, žena može roditi carskih rezom, ali ostvariti kontakt koža na kožu u operacijskoj sali i podojiti ga unutar prvog sata. Ov prakse dobre su i za bebu i za mamu te se mogu ostvariti u sve većem broju bolnica u Hrvatskoj.

Što može ometati fiziološki proces poroda:Uredi

 • umjetno poticanje trudova (indukcija) ili ubrzavanje i pojačavanje trudova umjetnim hormonima (drip)
 • sredstva za ublažavanje bolova ili za smirenje
 • nemogućnost konzumacije hrane i pića
 • neprimjerena okolina (jaka svjetla, hladna prostorija, nedostatak privatnosti, nedostatak podrške osobe u pratnji na porodu, previše zdravstvenih djelatnika)
 • gledanje na sat, odnosno nametanje roka u kojem se porod mora dovršiti (na primjer, prije kraja smjene)
 • bilo koja situacija u kojoj se žena osjeća ugroženom, nesigurnom ili ako nema podršku
 • porod s epiziotomijom (rezanjem međice), vakuumom, Kristellerovim hvatom, carskim rezom
 • rano klemanje pupkovine
 • odvajanje majke od djeteta nakon poroda.

Važno je napomenuti da u određenim situacijama postoji potreba za medicinskim intervencijama kako bi se zaštitilo zdravlje bebe i majke te su one tada sasvim opravdane. Postoji konsenzus medicinske struke da ih je opravdano koristiti samo u svrhu podržavanja optimalnih ishoda, a ne rutinski (recimo, kako bi se porod ubrzao). U slučaju medicinskih intervencija, žena ima pravo znati koje će se intervencije koristiti i zašto, kao i reći ako se s određenim postupcima ne slaže.

Osiguravanje uvjeta i načina rada optimalnih za fiziološki porod odgovornost je zdravstvenih djelatnica i djelatnika koji ženi pružaju skrb. Pri odabiru mjesta poroda i osobe koja će biti uz ženu za vrijeme poroda, poželjno je upitati ih što će oni činiti kako bi osigurali najbolje uvjete za fiziološki proces poroda. Odgovor na to pitanje ženi može dati uvid u njihov način rada i stavove te pomoć pri odabiru mjesta i osobe koju želi uz sebe.

Konsenzus o podržavanju zdravih, fizioloških poroda američkih organizacija primalja (ACNM, MANA i NACPM), 2013.Uredi

"Normalan, fiziološki proces poroda pokreću urođeni ljudski kapaciteti trudnice i fetusa. Vjerojatnost da je takav porod siguran veća je zbog toga što normalni procesi nisu ometani nepotrebnim intervencijama. Neke trudnice i/ili fetusi mogu razviti komplikacije zbog kojih je potrebno koristiti se medicinskim intervencijama i nadzorom da bi se osigurali optimalni zdravi ishodi. No, maksimalno podržavanje normalnih fizioloških procesa poroda, čak i kad postoje određene komplikacije, može poboljšati najbolje ishode za majku i dijete."

Fiziološki porod nije ideal koji je potrebno ostvariti pod svaku cijenu. Na njega se može gledati kao na korake kojima proces dolaska bebe na svijet biva što jednostavnijim i podržavajućim. Čak i ako porod ne teče po planu, osiguravanje nekoliko njegovih pretpostavki učinit će proces poroda jednstavnijim za majki i bebu.

Stadiji i činitelji porođajaUredi

Stadiji porođajaUredi

Porod se dijeli u 4 stadija odnosno porođajna doba:

 • Prvo porođajno doba- stadij dilatacije grla maternice i ušća (otvaranje ušća)
 • Drugo porođajno doba- stadij istiskivanja djeteta (ekspulzije)
 • Treće porođajno doba- stadij istiskivanje posteljice i ovoja
 • Četvrto porođajno doba- stadij ranog oporavka, traje 2h

Činitelji porođajaUredi

Porodni objektUredi

Porodni objekt je dijete pa zatim posteljica s ovojima. Tijekom poroda dijete se prilagođava porodnom kanalu, tako se glava flektira, ramena uzdignu, ruke saviju u laktovima i prekriže na prsima, a noge dvostruko saviju i potisnu uz trbuh. Plod tada poprima valjkasti izgled i naziva se porodni valjak.

Porodni kanalUredi

Porodni kanal se sastoji se od koštanog dijela (zdjelica) i mišićnog (mišićno dno zdjelice) dijela.

Porodne snage - trudoviUredi

Trud je elektromehanički fenomen koji dovodi do skraćivanja mišićnih vlakana maternice i izgona djeteta.

Trudovi počinju u fundusu (dnu) uterusa, tu su najsnažniji i najduže traju, zatim se šire u donje dijelove maternice gdje postaju sve slabiji i kraći. Na stvaranje trudova utječu razni faktori: hormonski, živčani, mehanički. Kombinacijom tih faktora nastaje trud.

HormoniUredi

Od hormona na rad miometrija utječu

  • Estrogeni- povisuju membranske elektropotencijale
  • Progesteron- snizuje membranski elektropotencijal
  • Oksitocin- iz neurohipofize se oslobađa nakon poticaja što počinju u vagini, cervixu i bradavici dojke. Povećava frekvenciju i amplitudu trudova
  • Prostaglandini- jaki stimulatori aktivnosti miometrija
  • Serotonin- je proizvod posteljice i ima oksitocički učinak

Živčana vlaknaUredi

Od živčanih vlakana sudjeluju:

simpatička i parasimpatička mišićna vlakna maternice (posebno u njenim donjim dijelovima)

Mehanički faktorUredi

Mehanički faktor je:

pritisak vodećeg dijela djeteta na donji uterini segment i cerviks potiče kontrakcije. Time se ostvaruje cerviko-hipotalamički refleks što oslobađa oksitocin.

Prvo porodno dobaUredi

Prvo porodno doba počinje prvim trudovima koji dovode do nestajanja cerviksa i otvaranja ušća ili prsnućem vodenjaka, a završava kad je ušće potpuno otvoreno (10 cm). U početku poroda trudovi su slabi i rijetki i kratkotrajni, te jedva prelaze granicu boli, a zovu se prethodni i pripravni trudovi. S vremenom trudovi postaju sve jači i češći, te do kraja prvog porodnog doba javljaju se 3-5 truda u 10min.

Otvaranje vrata maternice - može se svesti na dva načina: aktivno, povlačenjem mišićnih snopova prema kranijalno, i pasivno, tlakom vodenjaka ili predlažeće česti na cerviks. Aktivno traje cijelo vrijeme rađanja. Sastoji se u povlačenju prema kranijalno i u vertikalizaciji završnih i istmično- cervikalnih mišićnih niti. Efekt otvaranja ovisi o sinkronostin trudova. Pasivno je otvaranje posljedica tlaka, tj. pritiska koji vrši vodenjak ili predležeća čest na cerviks. Nakon prsnuća vodenjaka kod regularnih trudova, snaga fundusa uterusa, koji se prenosi kralješnicom djeteta, ubrzava otvaranje ušća, a svojim pritiskom na cervikalne ganglije pojačava cerviko- hipotalamički refleks odnosno lučenje oksitocina.

U prvom porodnom dobu, doba otvaranja ušća dijele se na latentnu i aktivnu fazu.

 • Latentna faza- traje 8h i završava kad je ušće otvoreno 2–3 cm.
 • Tada počinje aktivna faza- to je faza rotacije glave. U njoj su trudovi snažni i pravilni, a ušće se otvara za 1,2-1,5 cm na sat. Dijeli se u 3 faze:
  • faza akceleracije- traje oko 2 sata
  • faza najbržeg napredovanja- oko 2h
  • faza deceleracije- traje oko 1h

Drugo porodno dobaUredi

Drugo porodno doba je doba izgona djeteta. Počinje kada je ušće potpuno otvoreno (10 cm), a vodenjak prsnut. Trudovi koji se javljaju su češći i snažniji , a nazivaju se pravi i potresni trudovi.

Prsnućem vodenjaka glavica se spusti niže i pritišće sve jače na dno zdjelice. Time se potiče refleksno tiskanje (naponi) trbušnih mišića i ošita, istodobno se olabavljuje dno zdjelice. Povišenjem intraabdominalnog tlaka pojačava se učinak trudova 2-3 puta.

Drugo porodno doba kod prvorotkinje traje 1-2h, i ima oko 50 trudova, svake 2min, dok kod višerotkinje traje 30-40min (20-30 trudova), a često se dovršava za 5-10min.

Loše pripremljene trudnice ne tiskaju sinkrono s trudom, kontrahiraju (stežu) mišiće dna zdjelice, aduciraju (odmiču) bedra, savijaju kralježnicu u smjeru lordoze (prema naprijed) čime jače savijaju porodni kanal što dovodi do produženog drugog porodnog doba.

Kretnje glaviceUredi

Prolaz glavice i tijela djeteta kroz zdjelicu pasivan je proces kojim se dijete istisne kroz porodni kanal.

Glavne kretnje vodeće česti u toku rađanja su:

 • Angažiranost glavice - kad glavica svojim najveći promjerom (biparijetalnim) prođe ulaz zdjelice
 • Spuštanje
 • Fleksija - u atlantookcipitalnom zglobu, stražnja fontanela se spusti niže od velike, brada bliže toraksu
 • Unutrašnja rotacija
 • Defleksija- ekstenzija
 • Vanjska rotacija
 • Ekspulzija

Kretnje glavice se događaju kombinirano, istodobno.

Kada se glavica spustila do donje granice sredine zdjelice (interspinalna ravnina), započinje druga faza porodnog mehanizma. Kada glava dođe do mišićnog dna zdjelice ona se sve jače flektira. Uz fleksiju ona se i rotira (unutrašnja rotacija). Unutrašnjom rotacijom glave zatiljak se najčešće okreće prema simfizi- naprijed. Time se glava postavi tako da je njezin najmanji promjer- bitemporalni (8,25 cm) straga, gdje je i zdjelica uža, a naprijed se smješta biparijetalni promjer (9,5 cm). Glava prolazi kroz zdjelicu na način na koji vijak prolazi kroz maticu. Unutrašnja rotacija završava kad glava dosegne visinu spina.

Izlaz glave je treća faza porodnog mehanizma. Zatiljak se podupire pod donji rub simfize (hipomohlion). Uži dio glave postavi se u uži početak stidnog luka, a širi u prostraniji, stražnji dio stidnog luka. Daljnjim potiskom na krajnje flektiranu glavu dolazi do njezina rađanja kretnjom defleksija-ekstenzija. U introitusu se ukazuje tjeme, čelo, lice, brada. Međica na koju je u tom trenu pritisak glave najjači, kao da se prebaci preko tih dijelova glave. Time je glava rođena.

Kada je rotacija glave završena dulji biakromijalni promjer ramena je smješten u poprečnom- duljem promjeru ulaza zdjelice. Nakon rođenja glave, ramena se spuštaju, rotiraju se istim načinom kao prije njih glava. Na kraju se ramena biakromijalnim promjerom postave u uzdužni promjer izlaza zdjelice. Prednje se rame podupre pod simfizu čime se završava rotacija ramena. Zbog toga se već rođena glava okreće prema bedru majke te govorimo o vanjskoj rotaciji glave. To je 4. kretnja glave u porodu. Nakon toga se postupno rađa stražnje rame preko međice, čime se završava rađanje ramena. Nakon izlaska ramena bez problema se rađa ostatak tijela te se završava drugo porodno doba.

Vođenje prvog i drugog porodnog dobaUredi

Prvo porodno dobaUredi

Tijekom poroda rodilji se preporuča nastavljanje uzimanja tekućine jer je gubi znojenjem i pojačanim disanjem (respiracijom), te jedenje samo lako probavljive hrane, bogate kalorijama, posebno šećerom (čokolada), jer maternica za svoj rad treba energiju.

Rodiljama u kojih se pretpostavlja da će porod biti dovršen carskim rezom zabranjuje konzumacija i hrane i pića te im se daje trajna infuzija 10%-tne glukoze.

U početku prvog porodnog doba rodilja se može slobodno kretati dok vodenjak ne pukne, tada se mora poleći jer je tako najbolje za nadzor čeda. Čedo se nadzire CTG-om (kardiotokografski). CTG-om se osim fetalnih otkucaja prate i trudovi. Ti podaci se bilježe u partogram.

 
Epiduralna anestezija

Od medikamenata se u prvom porodnom dobu rabe spazmolitici i analgetici (koji povoljno utječu i u smislu koordinacije uterine aktivnosti) koji ublažavaju porodnu bol, te oksitocična sredstva i prostaglandini koji pojačavaju trudove.

Položaj rodiljeUredi

Razlikujemo položaj na leđima i na boku. Položaj na leđima je prirodniji za rodilju, ali može dovesti do hipotenzije (pad arterijskog tlaka ispod normalne vrijednosti krvnog tlaka) i slabijeg dotoka krvi fetusu (pritisak na donju šuplju venu), te je utvrđeno je da jedan dio rodilja u tom položaju ima slabije trudove. Položaj na boku pojačava trudove i bolji je za mehanizam rađanja, jer pomaže kretnje glave ploda. Rodilja mora ležati na onom boku kojem je okrenut dio ploda koji treba voditi u porodu (npr. stražnja fontanela).

Drugo porodno dobaUredi

 
Epiziotomija

Kada se glavica ukaže u introitusu vagine, a međica se zbog tog pritiska izbočuje, potrebna je asistencija - žena se postavi u takav položaj na leđima da je zdjelica lagano uzdignuta. Rodilja se hvata za rukohvate te joj to pomaže da tiska, noge su dvostruko flektirane i abducirane, glava pritisnuta na prsni koš (toraks). Tiska se sinkrono s trudovima. Ponekad rodilja slabije tiska ili je dijete preveliko, tada preba priskočiti u pomoć i udvostručiti snagu trudova pritiskom porodničareve ruke na dno maternice u smjeru zdjelice (tzv. Kristellerov hvat).

U ovom porodnom dobu se radi epiziotomija da ne bi došlo do rupture međice (bez zahvaćanja sfinktera, prsnuće sfinktera uz očuvani kontinuitet rektuma, prsnuće analnog sfinktera i stjenke rektuma). Nakon epiziotomije porod se brzo dovršava. Kad se dijete porodi, treba ga se postaviti nešto niže da bi doteklo još 50-100 ml krvi, očistiti mu dišne putove i presjeći pupkovinu, nakon čega ono prodiše i proplače.

Komplikacije drugog porodnog dobaUredi

 
Porod carskim rezom (sectio caesarea) definira se kao rađanje fetusa kroz inciziju trbušne i materične stijenke majke [3]

Komplikacije u drugom porodnom dobu posljedica su poremećaja porodnih faktora. Znači radi se o poremećenim trudovima, koji su neefikasni, cefalopelvinoj disproporciji, tj. postojanju nesrazmjera u veličini bebine glave i majčine zdjelice, zatim suženoj zdjelici, te poremećajima u rotaciji djeteta, te pojavi abnormalnih i patoloških položaja koji otežavaju ili onemogućuju vaginalni porod. U takvim situacijama dolazi do ugroženosti djeteta koje se dijagnosticira CTG-om i pH metrijom, te je potrebno što prije dovršiti porod (carski rez, forceps ili vakum ekstraktor).

Treće porodno doba (placentarno porodno doba)Uredi

Treće porodno doba je doba koje u fiziološkim uvjetima traje od 30 min do 1h, a počinje trenutkom rađanja djeteta te završava porađanjem posteljice. Posteljica se može početi ljuštiti od svojeg središnjeg dijela ili od donjeg ruba. Puno se češće ljušti od središnjeg dijela. Tako rodilja gubi puno manje krvi jer se stvara hematom, te uz koagulaciju i retrakciju muskulature uterusa dolazi do prestanka krvarenja, dok kod odlupljenja donjim rubom rodilja krvari cijelo treće porodno doba i gubi puno krvi.

Gubitak krvi u trećem porodnom dobu je do 500 ml. Da bi se smanjio gubitak krvi daju se uterotonici jer se primijetilo da se takve žene bolje i brže oporavljaju, bolje doje svoju djecu, otpornije su na infekcije.

Vođenje trećeg porodnog dobaUredi

U tom dobu potrebno je obratiti pozornost na rodilju jer joj prijeti opasnost od pojačanog krvarenja. Treće porodno doba se može voditi konzervativno i aktivno. Danas se prakticira aktivno vođenje.

1. Konzervativno vođenje trećeg porodnog dobaUredi

Znači da se ne smije ubrzavati fiziološko odlupljivanje posteljice. To bi rezultiralo pojačanim krvarenjem!

Ako do spontanog rađanja ne dođe on pomaže u izbacivanju Dorn- Ahlfeldovim ili Baerovim hvatom (hvatovi kojim porodničar pomaže porađanje posteljice).

2. Aktivno vođenje trećeg porodnog dobaUredi

Ovim načinom se sprječavaju veći gubici krvi, korištenjem medikamenata. Danas se 3.porodno doba vodi uglavnom ovim načinom.U trenutku rađanja prednjeg ramena rodilji se im. daje sintometrin ili iv. methergin koji potiče kontrakcije maternice te time spriječava krvarenje. Zbog jake kontrakcije i retrakcije i zbog brzog odlupljivanja posteljice retroplacentarno krvarenje je vrlo oskudno. Nakon odlupljivanja placente ona se nađe u donjem uterinom segmentu odakle se može izbaciti Dorn- Ahlfeldovim ili Baerovim hvatom. Poslijednjih se godina odljuštena posteljica rađa povlačenjem za pupkovinu- „chord traction“ (pupkovina se ovije oko desne ruke, dok je lijeva na prednjoj stijenci uterusa i pritišće ga i povlači prema kranijalno. Pupkovina se povlači prema dolje, a kada se posteljica pojavi u vulvi povlači se prema gore)

Metoda izboraza vođenje trećeg porodnog doba je u svekom slučaju primjena im. sintometrin ili iv. methergin i povlačenje za pupkovinu. Utvrđeno je da je ta metoda potpuno bezbolna, broj retiniranih posteljica je manji, a također je smanjen i broj operacija u trećem porodnom dobu, placentarna faza traje znatno kraće, a gubitak krvi je osjetno smanjen, sprječava Rh-imunizaciju (manje je fetalne krvi iz retroplacentarnog hematoma ušlo u optok majke).

Nepravilnosti trećeg porodnog dobaUredi

KrvarenjeUredi

Osnovna i najčešća komplikacija je krvarenje

  • pojačano krvarenje mjesta insercije posteljice- atonia uteri, placenta retenta, adhaerens, accreta et increta
  • Krvarenje iz razdora mekog porodnog kanala
  • Krvarenje zbog koagulopatije

Ostale su nepravilnosti rijetke, gotovo iznimne:

 • Inverzija uterusa
 • Ruptura uterusa
 • Kolpaporeksis

Četvrto porodno dobaUredi

Četvrto porodno doba počinje izlaskom placente, a predstavlja prijelaznu fazu poroda prema puerperiju (babinju), a traje oko 2h.To je doba u kojem se zatvaraju raskidane krvne žile i stišava krvarenje.

Mehanizam zaustavljanja krvarenja se sastoji u kontrakcija i retrakcija mišića, u trudnoći stvorena zadebljanja kao jastučići na intimi krvnih žila maternice, te djelovanju trombokinaza koja dovodi do stvaranja tromba koji uzrokuje trajno zatvaranje krvnih žila uterusa.

Vođenje četvrtog porodnog dobaUredi

U četvrtom porodnom dobu postoji velika opasnost od iskrvarenja iz atonične maternice ili od ozljede mekog porodnog kanala (smanjila se opasnost uvođenjem sintometrina)

U tom razdoblju potrebno je pratiti opće stanje rodilje, stegnutost uterusa, visinu fundusa (nakon izlaska posteljice 5 cm ispod pupka, nakon sat vremena 1–2 cm pod pupkom).

U to doba šiva se međica.

Peuperij (babinje)Uredi

Peuperij, odnosno babinje, najčešće se odnosi na četrdeset dana (otprilike šest tjedana) nakon poroda. U različitim kulturama, a i između različitih ljudi u istoj kulturi, postoje različita razmišljanja o njegovom trajanju, no ono se svakako odnosi na razdoblje od iznimne važnosti za zdravlje i cjelokupnu dobrobit majke, bebe i obitelji.

Za vrijeme trudnoće, planiranje je najčešće fokusirano na sam porod, dok planiranje babinja još uvijek često biva zapostavljeno. Bitno je unaprijed planirati babinje i što će ženi, bebi i cijeloj obitelji biti u njemu potrebno, jer je ono lijep, ali i intenzivan period u kojem se roditelji upoznaju sa svojom bebom i njezinim potrebama. Također, za majku traje fizički i emocionalni oporavak od poroda te je stoga podrška od iznimne važnosti.

U tijelu majke za vrijeme babinja odvijaju se brojne promjene. Nastavlja se pojačano lučenje prolaktina (koji inhibira gonadotropnu sekreciju hipofize s posljedičnim izostankom lučenja gonadalnih steroida ovarija, estradiola i progesterona)- posljedica ovog hormonskog stanja je lučenje i izlučivanje mlijeka, podražavano sisanjem djeteta te atrofija genitalnih organa: maternice, rodnice, a djelomice i vulve. Genitalni organi se smanjuju na normalnu veličinu, čak štoviše maternica i rodnica, ako se laktacija održava, poprimaju veličinu i oblik onih u postmenopauzi.

U babinju je žena amenoroična (pri postojećoj laktaciji amenoreja se produljuje mjesecima).

Kako bi se babinje učinilo lakšim, poželjno je i za vrijeme trudniće promisliti o nekim stvarima:

- dogovor sa zdravstvenim djelatnicama/djelatnicima koji će pružati skrb

- podrška za mentalno zdravlje (prijateljice/prijatelji, obitelj, terapeuti...)

- podrška za prehranu djeteta (kako ćete hraniti dijete, tko može pomoći u dojenju, kontakti savjetnica za dojenje)

- podrška u svakodnevnim zadacima (tko može pomoći u kuhanju, posrpemanju, odlasku u kupovinu...)

- neophodne stvari za bebu u prvim tjednima (ranija nabavka pelena, maramica, kreme za pelensko područje, zamjenskih tutica...)

- podrška za stariju djecu (tko će skrbiti za stariju djecu u vrijeme poroda, pomoći u bizi za njihove potrebe i odvođenje u vrtić školu ili na izvanškolske aktivnosti)

IzvoriUredi

 1. Simkin, Penny. 2001. The birth partner : everything you need to know to help a woman through childbirth [2nd ed.] fully rev. and updated izdanje. Harvard Common Press. Boston. ISBN 1-55832-193-4. OCLC 45707732
 2. Drandić, Daniela. 2019. Trudna - tvoja saveznica u idućih 12 mjeseci. RODA (Roditelji u akciji). ISBN 978-953-8131-15-8 (e-izdanje) Provjerite vrijednost parametra |isbn=: invalid character (pomoć)
 3. http://hrcak.srce.hr/file/11469

LiteraturaUredi

 • Ante Dražančić, Porodništvo / Ante Dražančić i suradnici, Zagreb, Školska knjiga, 1994. - XVI, ISBN ISBN 953-0-30504-4
 • Drandić, D. (2019). Trudna - tvoja saveznica u idućih 12 mjeseci. Zagreb: RODA (Roditelji u akciji).

Vidi i:Uredi

Vanjske povezniceUredi

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Porođaj
     Molimo pročitajte upozorenje o korištenju medicinskih informacija.
Ne provodite liječenje bez konzultiranja liječnika!