Dino-Josip Ključarić

Pridružili ste se 22. srpnja 2006.
bez sažetka
Qui tacet, consentire videtur
 
== Qui tacet, consentire videtur ==
Non progredi est regredi
 
 
'''Non progredi est regredi'''
 
Odgovornost života i kriza odgovornosti prema sebi, bližnjemu, društvu, ekologiji et cetera, prikrivena je konstanta života Zapada u globalu… Doba ekvilibrija dviju stvarnosti: tehnološkog i progresa zapada i s druge strane, dekadencije istoka i siromaštva polako posustaje, a stvarnost se pretvara u jednu obrnuto proporcionalnu, izopačenu, suprotnu bipolarnu stvarnost: preobilje spram siromaštva. –Nema bogatstva bogatih bez siromaštva siromašnih. Iz konglomerata svih mogućih smjernica koje su bile karakteristične za sliku idealnog CIVILIZIRANOG svijeta, dolazimo do činjenične prezasićenosti koja je postala uzrok stagnaciji. Drugim riječima, civiliziranom čovjeku je sve lako dostupno, sve je na prodaju! –Život je „lakši“, život je dosadan i zato evidentno progres dobiva maha u krivom smjeru! Pored umirućih od gladi, civiliziran svijet ulaže u naoružanje, pornografiju i sl. Zdrav razum devijantno napreduje u zasićenosti ludih ideja. Politika se bavi sobom…
Don Luka Depolo neprestano nas je kao djecu upozoravao na televiziju kao zavodnicu koja otima djecu od roditelja, razdvaja obitelj, a napose i čovjeka od sama sebe… Ima još poroka…
 
'''Acta, non verba! Ego sum via et veritas et vita!'''
 
Ponavljajući pesimistične riječi, fraze i razno razne zaključke neće nas izbaviti, već nas odbiti od razmišljanja. –Pa kome se opet sluša ona poznata nam svima, otrcana i surova stvarnost. Ipak , exceptio firmat regulam, stoga ako se slažemo da je globalno pravilo ovako pesimistično kako sam napisao, pokušajmo slijediti iznimke – stvarne ljude koji su životom i djelima (ne samo pustim propovijedanjem) pokazali mudar put života i ostavili plodove radosti za druge!
Sapienti sat.
 
…Prijatelju, primi lijepe pozdrave :)
 
Dino-Josip Ključarić