Razlika između inačica stranice »Zaštita od strujnog udara«

Uklonjeni verzali
(Uklonjeni verzali)
{{velika slova}}
Oštećena izolacija ili pogrešan priključak, mogu dovesti [[Monofazna struja|fazni napon]] na metalne dijelove uređaja. Doticanje predmeta pod gradskim [[Napon|naponom]], može biti po život opasno. U kućanskim uređajima i strojevima, zbog toga metalni dijelovi kao što su kućišta, kutije, šasije i sl. moraju biti spojeni na [[uzemljenje]], da bi sigurno bili na nultom [[Električni potencijal|potencijalu]], odnosno bez napona prema zemlji. Uz to, instalacija se osigurava [[Osigurač|osiguračima]], koji prekidaju strujni krug u slučaju nedopuštene jakosti struje, koja je obavezni pratilac '''kratkog spoja''', tj. direktnog kontakta između faznog i nul-vodiča ili faznog i zaštitnog vodiča.
 
Time se uklanja opasnost od strujnog udara zbog doticanja metalnih dijelova uređaja. Tehničkim propisima o projektiranju i izvedbi strojeva i električnih instalacija propisano je, da '''SVIsvi UREĐAJIuređaji KOJIkoji KORISTEkoriste GRADSKUgradsku MREŽUmrežu MORAJUmoraju BITIbiti UZEMLJENIuzemljeni'''. Za uzemljenje se u pravilu koristi posebna [[Električni vodič|žica]] u elektro-instalacijama, koja je uvijek obojena žuto-zelenom bojom. a zove se '''zaštitni vodič'''. Na zidnim utičnicama sa priključkom na zaštitni vodič, kontakti za uzemljenje (tzv. '''zaštitni kontakti''') nalaze se po strani s obje strane utičnice. Takva utičnica zove se '''šuko utičnica''', a uz nju se koristi odgovarajući '''šuko utikač'''.
 
[[Slika:Šuko_utičnica.jpg|right]]
 
 
== POSTUPAKpostupak Uu SLUČAJUslučaju STRUJNOGstrujnog UDARAudara ==
 
 
[[Slika:High voltage warning.svg|thumb|right|Znak za opasnost od visokog napona]]
Električni udar kroz tijelo izaziva nekontrolirano grčenje ili snažno pružanje mišića, pa se može dogoditi da čovjek pod jačim električnim udarom:
 
[[Slika:High voltage warning.svg|thumb|right|Znak za opasnost od visokog napona]]
 
:zgrči šaku kojom drži vodič i ne može ga pustiti
 
 
=== '''KODKod UNESREĆENJAunesrećenja VISOKIMvisokim NAPONOMnaponom''' (dalekovodi, trafo-stanice i sl) ===
 
 
· '''NENe PRILAZIprilazi MJESTUmjestu UDESAudesa, NEne DOTIČIdotiči UNESREĆENOGAunesrećenoga Ii NEne UKLANJAJuklanjaj VODIČvodič AKOako VISOKIvisoki napon NAPONnije NIJE ISKLJUČENisključen, JERjer ĆEŠćeš Ii SAMsam STRADATIstradati !''' Malo je vjerojatno da je unesrećeni živ ako ne pokazuje znakove života
 
· Djeca trebaju zvati odrasle, ili hitnu pomoć 112 ili vatrogasnu službu 93. i ne smiju poduzimati nikakve druge intervencije.
 
=== '''KODKod STRUJNOGstrujnog UDARAudara GRADSKIMgradskim NAPONOMnaponom''' ===
 
 
1. Ne prilazi unesrećenom ako još drži ili dotiče vod pod naponom, ili ako nisi siguran da nije u kontaktu sa predmetima ili žicom pod naponom (možda leži na žici). Djeca trebaju zvati odrasle i biti vrlo oprezna u slijedećim postupcima ako nema odraslih u blizini.
 
2. Na siguran način isključi napon (prekidačem, isključenjem sklopke, vađenjem osigurača) a u najgorem slučaju presijecanjem kabela koji dotiče unesrećenoga npr. sjekirom, lopatom i sl. na suhoj drvenoj drški, koju omotaj suhom krpom prije presijecanja. Na mjestu isključenja napona ostavi poruku "NENe UKLJUČUJuključuj - INTERVENCIJAintervencija Uu TIJEKUtijeku"
 
3. Ako unesrećeni ne pokazuje znakove života, prvo pozovi pomoć (hitnu službu za spašavanje 112 ili vatrogasce 93 i hitnu liječničku pomoć 94)
5. odmah početi s oživljavanjem (masaža srca i upuhavanje zraka "usta na usta") dok ne stigne stručna pomoć ili dok unesrećeni ne dođe k svijesti.
 
 
{{kat?}}
[[Kategorija:Elektrotehnika]]
578

uređivanja