Razlika između inačica stranice »Šume mediteransko-litoralnog pojasa Hrvatske«

(Nova stranica: '''Mediteransko-litoralni pojas''' je dio Mediteranske regije u fitogeografskoj raspodjeli Hrvatske koji obuhvaća veći dio otoka, uski priobalni poja...)
 
 
== Šume alepskog bora (stenomediteranska zona) ==
 
Stenomediteranska zona obuhvaća najveći dio jadranskih otoka južno od [[Kornati|Kornata]], a na kopnu područje južnije od [[Split|Splita]]. Najljepše šume [[Alepski bor|'''alepskog bora''']] nalaze se na otoku [[Mljet|Mljetu]], te u [[Makarska|Makarskom]] primorju, zatim na [[Pelješac|Pelješcu]], [[Hvar|Hvaru]], [[Korčula|Korčuli]] i [[Lastovo|Lastovu]].
 
[[Alepski bor]] je pionirska vrsta drveta koja može rasti u tlima s vrlo malo vode i dubokim svega nekoliko centimetara. Njegove sjemenke su vrlo lagane, imaju krilca, te se vrlo lako raznose vjetrom. Na taj način alepski bor može lako zaposjedati otvorene prostore. Područja na kojima raste često nalikuju na gole kamenite [[Pustinja|pustinje]]. Male količine tla skupljaju se u pukotinama stijena i ispod kamenite površine i one su dostatne da omoguće razvoj alepskog bora.
 
Uz alepski bor, u sastojinama mogu rasti i [[Divlja maslina|'''divlja maslina''']] (''Olea oleaster''), [[Rogač|'''rogač''']] (''Ceratonia siliqua''), [[Tršlja|'''tršlja''']] (''Pistacia lentiscus''), [[Mirta|'''mirta''']] (''Myrtus communis''), [[Tetivika|'''tetivika''']] (''Smilax aspera''), [[Borovica|'''borovica''']] (''Juniperus oxycedrus'' i ''J. macrocarpa''), [[Šparoga|'''sparožina''']] (''Asparagus acutifolius'') i dr.
 
Budući da je alepski bor vrlo skromnih zahtjeva, često se koristi za pošumljavanje ogoljelih površina, tako da je proširen i na područje sjevernog Jadrana. Problem na takvim pošumljenim površinama su česti požari zbog velike količine lako zapaljive [[Smola|smole]] koju taj bor sadrži.
 
== Šume hrasta crnike (eumediteranska zona) ==
76

uređivanja