Razlika između inačica stranice »Šume brežuljkastog pojasa Hrvatske«

 
== Termofilne šume s crnim grabom i hrastom meduncem ==
 
Ove šume razvijaju se na plitkim karbonatnim crnicama iznad dolomitne i vapnenačke podloge, na nagnutim ocjeditim terenima južnih i jugozapadnih ekspozicija. Takve prilike uvjetuju termofilni karakter ovih šuma, pa one predstavljaju ekstrazonalno razvijenu submediteransku vegetaciju. Rasprostranjene su na istočnim i zapadnim obroncima [[Medvednica|Medvednice]], [[Žumberak|Žumberačkom]] i [[Samobor|Samoborskom]] gorju, [[Ivanščica|Ivanščici]], [[Cesargrad|Cesargradskoj]] gori, [[Kalnik|Kalniku]], ali mjestimice i u [[Gorski kotar|Gorskom kotaru]] (npr. [[Skrad|Skradska]] gora), na [[Klek|Kleku]] i u [[Lika|Lici]]. Često su razvijene u obliku prorijeđenih šikara.
 
Od drvenastih vrsta, uz '''hrast medunac''' (''Quercus pubescens'') i '''crni grab''' (''Ostrya carpinifolia''), česte su i [[Hrast kitnjak|'''hrast kitnjak''']] (''Quercus petraea''), [[Hrast cer|'''hrast cer''']] (''Quercus cerris''), [[Jasen|'''crni jasen''']] (''Fraxinus ornus'') i [[Oskoruša|'''mukinjica''']] (''Sorbus aria'').
 
U sloju grmlja rastu [[Drijen|'''drijen''']] (''Cornus mas''), [[Kalina|'''kalina''']] (''Ligustrum vulgare''), [[Hudika|'''crna hudika''']] (''Viburnum lantana''), [[Žutika|'''žutika''']] (''Berberis vulgaris''), '''merala''' (''Amelanchier ovalis'') i [[Borovica|'''borovica''']] (''Juniperus communis'').
 
U sloju niskog raslinja rastu mnoge termofilne submediteranske vrste. Česte su npr. '''pčelinja ljubica''' (''Mellitis melissophyllum''), '''vrapčje sjeme''' (''Lythospermum purpurocaeruleum''), [[Grahor|'''crni grahor''']] (''Lathyrus niger''), [[Djetelina|'''crvena djetelina''']] (''Trifolium rubens''), [[Perunika|'''travolisna perunika''']] (''Iris graminea''), [[Perunika|'''hrvatska perunika''']] (''Iris croatica''), '''lastavičnjak''' (''Cynanchum vincetoxicum''), [[Naprstak|'''velecvjetni naprstak''']] (''Digitalis grandiflora''), [[Zvončika|'''sjajnolisna zvončika''']] (''Campanula persicifolia'') i mnoge druge.
76

uređivanja