Razlika između inačica stranice »Šume brdskog pojasa Hrvatske«

 
== Primorske šume bukve (''Seslerio-Fagetum'') ==
 
To je bukova šuma visokog krša, a razvija se na skeletnim karbonatnim tlima. Zauzima velike prostore na primorskim padinama Dinarida iznad šuma hrasta medunca i crnog graba. Čini graničnu šumsku zajednicu između mediteranske i eurosibirsko-sjevernoameričke regije. Raste na južnim padinama [[Dinaridi|Dinarida]], od [[Istra|Istre]] preko sjevernog i srednjeg [[Hrvatsko Primorje|Primorja]] do [[Biokovo|Biokova]]. U [[Lika|Lici]], na toplim staništima raste kao ekstrazonalna zajednica.
 
U sloju drveća dominantna je [[Bukva|bukva]] (''Fagus sylvatica''), a rastu još i [[Grab|'''crni grab''']] (''Ostrya carpinifolia''), [[Jasen|'''crni jasen''']] (''Fraxinus ornus''), [[Javor|'''javor gluhač''']] (''Acer obtusatum''), te [[Javor|'''gorski javor''']] (''Acer platanoides''). U sloju grmlja česte su [[Udikovina|'''crna udikovina''']] (''Viburnum lantana''), [[Drijen|'''drijen''']] (''Cornus mas''), [[Kurika|'''bradavičava kurika''']] (''Euonymus verrucosus''). U sloju prizemnog raslinja dominantana je [[Šašika|'''jesenska šašika''']] (''Sesleria autumnalis'') koja, slično kao i u šumi crnog graba, tvori gusti zeleni sag. Osim nje, česte su i [[Ljubica|'''pčelinja ljubica''']] (''Melittis melissophyllum''), [[Šaš|'''prstasti šaš''']] (''Carex digitata''), [[Kukavičica|'''šarena kukavičica''']] (''Lathyrus venetus''), [[Šumarica|'''šumarica''']] (''Anemone nemorosa''), kao i [[Gorska metvica|'''velecvjetna gorska metvica''']] (''Calamintha grandiflora'').
 
== Reliktne šume lipe i tise (''Tilio-Taxetum'') ==
76

uređivanja