Razlika između inačica stranice »Šume gorskog pojasa Hrvatske«

Tla na kojima se razvija '''izrazito su kisela''', s pH često ispod 5.
 
U sloju drveća dominira [[Jela|'''jela''']] (''Abies alba''), uz nju mogu rasti i [[Smreka|'''smreka''']] (''Picea abies'') i [[OskorušaJarebika|'''jarebika''']] (''Sorbus aucuparia''), te [[Bukva|'''bukva''']] (''Fagus sylvatica''), koja u ovim šumama slabo uspijeva. Sloj grmlja slabo je razvijen. U njemu dominira podmladak jele i jarebike, a može se naći i [[Malina|'''malina''']] (''Rubus idaeus''), razne vrste [[Kupina|'''kupina''']] (''Rubus'' spp.), te [[Kozja krv|'''crna kozlokrvina''']] (''Lonicera nigra''). Prizemni sloj dobro je razvijen i čini ga velik broj vrsta. Osobito je značajna [[Paprat|paprat]] [[Rebrača|'''rebrača''']] (''Blechnum spicant'') po kojoj je šuma i dobila ime. Od ostalih vrsta valja spomenuti [[Borovnica|'''borovnicu''']] (''Vaccinium myrtillus''), [[Crvotočina (biljka)|crvotočine]] (''Lycopodium annotinum'', ''L. clavatum'', ''Huperzia selago''), '''trave šašuljice''' (''Calamagrostis'' spp.), te više vrsta [[Mahovina|mahovina]], koje do izražaja dolaze osobito na vlažnijim staništima.
 
[[Kategorija:Zemljopis Hrvatske]]
76

uređivanja