Razlika između inačica stranice »Šume pretplaninskog pojasa Hrvatske«

vegetaciju, tzv. '''''klekovinu''''' bukve. Radi niskih temperatura i dugog ležanja snijega na tlu, znatno je usporena razgradnja otpalog lišća, pa se stvara '''debeli sloj humusa''' koji je karakterističan za ove šume.
 
U sloju drveća dominira [[Bukva|bukva]], a čest je [[Javor|'''gorski javor''']] (''Acer pseudoplatanus''). Mjestimično se mogu javljati [[Jela|jela]] i [[Smreka|smreka]]. Sloj grmlja dobro je razvijen, a čine ga uglavnom iste vrste kao i brdskim šumama bukve. Mogu se naći još i [[Vrba|'''velelisna vrba''']] (''Salix appendiculata''), [[Ribiz|'''alpski ribiz''']] (''Ribes alpinum''), [[Kupina|'''kamenjarska kupina''']] (''Rubus saxatilis''), te [[Ruža|'''šumska ruža''']] (''Rosa pendulina''). Zbog gustog sklopa bukovih stabala, do tla dopire mala količina svjetla, tako da je sloj prizemnog raslinja slabije razvijen. U njemu rastu [[Urezica|'''šumska urezica''']] (''Homogyne sylvestris''), [[Kamenika|'''okruglolisna kamenika''']] (''Saxifraga rotundifolia''), [[Praseće zelje|'''praseće zelje''']] (''Aposeris foetida''), [[Hrvatska zvjezdanka|'''hrvatska zvjezdanka''']] (''Astrantia major'' subsp. ''croatica''), [[Luk|'''medvjeđi''']] i [[Luk|'''planinski luk''']] (''Allium ursinum'', ''A. victorialis''), '''mliječ''' (''Cicerbita alpina''), kao i [[Žabnjak|'''platanolisni žabnjak''']] (''Ranunculus platanifolius'').
 
== Klekovina bora krivulja (''Lonicero borbasiane-Pinetum mugi'') ==
76

uređivanja