Razlika između inačica stranice »Šume brežuljkastog pojasa Hrvatske«

Od drvenastih vrsta, uz '''hrast medunac''' (''Quercus pubescens'') i '''crni grab''' (''Ostrya carpinifolia''), česte su i [[hrast kitnjak]] (''Quercus petraea''), [[hrast cer]] (''Quercus cerris''), [[crni jasen]] (''Fraxinus ornus'') i [[Mukinja|mukinja]] (''Sorbus aria'').
 
U sloju grmlja rastu [[drijen]] (''Cornus mas''), [[kalina]] (''Ligustrum vulgare''), [[Hudika|crna hudika]] (''Viburnum lantana''), [[žutika]] (''Berberis vulgaris''), '''merala''' (''Amelanchier ovalis'') i [[Borovica (biljka)|borovica]] (''Juniperus communis'').
 
U sloju niskog raslinja rastu mnoge termofilne submediteranske vrste. Česte su npr. '''pčelinja ljubica''' (''Mellitis melissophyllum''), '''vrapčje sjeme''' (''Lythospermum purpurocaeruleum''), [[crni grahor]] (''Lathyrus niger''), [[crvena djetelina]] (''Trifolium rubens''), [[travolisna perunika]] (''Iris graminea''), [[hrvatska perunika]] (''Iris croatica''), '''lastavičnjak''' (''Cynanchum vincetoxicum''), [[velecvjetni naprstak]] (''Digitalis grandiflora''), [[sjajnolisna zvončika]] (''Campanula persicifolia'') i mnoge druge.
76

uređivanja